Politileder pågrepet og suspendert fra jobben

En politileder i Oslo er suspendert etter at han ble pågrepet og siktet for flere lovbrudd. Forholdene skal ikke være jobbrelaterte.

Politihuset i Oslo på kvelden

POLITIHUSET I OSLO: En politimann i lederstilling er suspendert fra stillingen i Oslo politidistrikt.

Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Politimannen jobber til daglig i Oslo politidistrikt, og er suspendert fra stillingen sin etter at han ble pågrepet i begynnelsen av januar.

– Vedkommende er ute av tjeneste. Utover det vil vi ikke kommentere saken, sier HR-direktør Anne-Cecilie Kran ved Oslo politidistrikt til NRK.

Etter det NRK erfarer er politimannen blant annet siktet for trusler.

Hverken mannens leder eller politimesteren i Oslo vil kommentere disse opplysningene. Heller ikke politimannens forsvarer ønsker å svare på spørsmål fra NRK i denne saken.

Adokat Ellen Holager Andenæs, som jobber sammen men mannens forsvarer, sier til Dagbladet at han bestrider å ha gjort noe straffbart.

Ikke jobbrelatert

HR-direktør Anne-Cecilie Kran ved Oslo politidistrikt.

BEKREFTER: HR-direktør Anne-Cecilie Kran ved Oslo politidistrikt.

Etter ordre fra statsadvokaten er det politidistrikt Øst som etterforsker saken som settepolitidistrikt, siden mannen er ansatt i Oslo.

Politiadvokat på saken, Kristine Kiær, bekrefter at en ansatt i Oslopolitiet er siktet for flere forhold, men vil ikke gå inn på hva slags saker det er snakk om.

– Det gjenstår en rekke etterforskningsskritt, blant annet vitneavhør, derfor ønsker vi ikke å omtale dette nå, sier Kiær.

Etter det NRK kjenner til skal sakene mannen etterforskes for, ikke ha tilknytning til jobben hans som politimann.

Politiadvokat Kristine Kiær

POLITIADVOKAT: Kristine Kiær.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Mannen ble pågrepet i forbindelse med ransaking og beslag, men er ikke varetektsfengslet.

– Nei, det er ikke funnet at vilkårene for varetektsfengsling er oppfylt, sier politiadvokat Kiær.

Hun ønsker ikke å si noe mer om saken nå, fordi hun frykter det kan få store konsekvenser for etterforskningen.

Strenge vilkår

– På generelt grunnlag kan jeg si at vår rolle er å være der og sørge for at rettighetene til våre medlemmer blir ivaretatt. Det kan eksempelvis være juridisk bistand i forbindelse med personalsaker. Og så er det viktig å presisere at vi aldri går inn og tar stilling til skyld eller uskyld, sier leder i Oslo politiforening, Kristin Aga.

Hun vil ikke kommentere enkeltsaker.

Kristin Aga

FAGFORENINGSLEDER: Leder i Oslo politiforening Kristin Aga.

Foto: Andrea Bae Nesset / NRK

Ifølge tjenestemannsloven er det strenge vilkår for å ilegge noen suspensjon:

«For det første må det være grunn til å anta at vedkommende har gjort seg skyldig i adferd som kan føre til avskjed etter tjenestemannsloven § 15. Videre kan det være avskjedsgrunn når embets- eller tjenestemann ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter med den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen»

Fornøyd med håndteringen

Aga i politiforeningen er fornøyd med håndteringen så langt.

– Oppsummert vil jeg vi at vi har et godt samarbeid med arbeidsgiver, og at de er gode til å håndtere slike saker. Så langt har vi ikke noe å utsette på arbeidet, sier hun.

Den siktede politimannen har ikke besvart NRKs henvendelser.