Mange spørsmål om demens og Alzheimer

Er Alzheimer arvelig? Hvilken medisinering anbefales? Det strømmet inn med spørsmål under nettmøte tirsdag kveld etter at Brennpunkt fortalte fire ulike historier fra pasienter som fikk diagnosen Alzheimer før de var 65 år.

Spørsmålene strømmet inn etter Brennpunktprogrammet om demenssyke. Fagfolk fra Nasjonalforeningen for folkehelse hadde i tillegg forsterket Demenslinjen med fire personer til å svare på spørsmål over telefon etter programmet.

— Heller ikke i dag har telefonen stått stille. Dessverre har noen opplevd ventetid på linja i går og i dag, men vi forsøker å svare så fort som mulig, sier Maija Juva, seksjonsleder for demens i Nasjonalforeningen.

Sammen med Kari-Ann Baarlid, fagkonsulent med erfaring fra spesialenhet for demente, satt hun til langt på natt og svarte på spørsmål og ga gode råd til pårørende og fagfolk som deltok på nettmøtet.

Arvelig?

— Mange lurte på om Alzheimer er arvelig, siden de har opplevd noen i familien få sykdommen. Det var mange spørsmål om medisinering også, forteller Maija Juva.

På nettmøtet spurte blant annet Hedda;
Hvor arvelig er alzheimer/demens? Finnes det statistikk på hvor stor sjansen er for å rammes når bestemor var syk? Vil barnebarnet da bære det videre i mindre eller samme grad til sine barn igjen?

Maija, rådgiver Demenslinjen:
Det er en viss arvelig faktor i demens, men årsakene til sykdommen er fremdeles stort sett ukjente. Demens er ikke en sykdom som er veldig sterkt arvelig, og det er viktig å tenke at man kan selv gjøre mye for å forebygge. Det gjelder å spise hjertevennlig kosthold, ikke røyke, og være fysisk og mentalt aktiv.

Fortvilte

Det var også flere som arbeider med demenssyke som skrev inn i fortvilelse.

— Vi ser at de bekrefter det samme inntrykket vi sitter med her i Nasjonalforeningen. Mange opplever de er for få på avdelingen og mangler kompetanse for å kunne gi en god demensomsorg, forteller Juva.

bjørg - narvik:
Hva med nattevakter. Bør ikke det være utdannet folk og flere på hve anledning og ikke sitte i en korridor og ha oppsyn med flere avdelinger Det kan ikke være lovlig Det har skjedd mange ting om natten og det er pasienten som lir og har det vondt Gjør no.

Maija, rådgiver Demenslinjen:
Veldig viktig spørsmål. Det må være faglig kompetent personell også om natten, og det må være nok folk slik at det er tryggt for alle. Din beskrivelse av situasjonen høres uforsvarlig ut. Hvis det gjelder dine pårørende kan du klage til sykehjemmet og kommunen, og hvis det ikke hjelper, ta kontakt med pasient- og brukerombudet i fylket eller helsetilsynet.