Hopp til innhold

Dør av overdose like etter løslatelse

Like etter at de har gått ut porten fra norske fengsler har 123 mennesker tatt overdose og dødd. – Vi ble slått i bakken da vi så tallene, sier forsker bak ny studie.

Michel Mateos utenfor Oslo fengsel

UT PORTEN: Michel Mateos har selv gått ut porten fra Oslo fengsel og nesten mistet livet i en overdose like etter.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Da jeg gikk ut av porten tok det ikke mer enn et par-tre dager. Så landet jeg på ryggen av en overdose, forteller Michel Mateos til NRK.

47-åringen overlevde etter å ha fått hjelp.

Nå jobber han for organisasjonen Retretten – med å hjelpe de som kommer ut av fengsel og har rusproblemer.

– Jeg har mistet veldig mange som har røket på overdose når de har kommet ut, som ikke har blitt reddet av ambulanse eller venner i parken. Det tenker jeg på, sier han ettertenksomt.

Undersøkt 91.000 løslatte

Historiene om de som har mistet livet til overdose etter å ha kommet ut fra fengsel er ikke unike.

En forskergruppe har nå undersøkt alle løslatelser fra fengsel i Norge i tidsrommet 2000–2015, totalt over 91.000 personer. Målet har vært å se på dødsfall i tiden etter at innsatte går ut fengselsporten.

Studien viser tydelig en kraftig opphopning i overdosedødsfall.

  • 123 personer har dødd av overdose i første uke etter løslatelse.
  • Mange av dem dør allerede i løpet av de tre første dagene
  • Totalt har 493 personer mistet livet av overdose i halvåret etter løslatelse i den undersøkte tidsperioden.
  • 85 % av alle dødsfall som skjer innen én uke etter løslatelse skyldes overdoser. Til sammenligning skyldes kun 0,7 % av alle dødsfall i Norge i 2015 overdose.
Forsker Anne Bukten viser grafer

Forsker Anne Bukten har sammen flere andre kolleger gjort undersøkelsene som fikk fram de nye tallene.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Selv om vi visste at det var en forhøyet risiko for overdosedødelighet etter løslatelse, så ble vi nesten slått i bakken da vi så disse tallene, sier forsker Anne Bukten ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) ved Universitetet i Oslo.

Seraf har koblet dødsårsaksregisteret med en oversikt over alle løslatte fra norske fengsel i en av verdens største studier innen feltet.

– Vi ser at vi har en stor opphopning i tiden etter løslatelse. Ser vi innad i den første uka etter løslatelse ser vi at risikoen for overdose allerede inntreffer i dét innsatte går ut av fengsel, sier Bukten som er en av forskerne bak studien.

Laster innhold, vennligst vent..

Mener liv kunne vært reddet

Bukten og hennes forskerkolleger ser at antall overdosedødsfall har sunket både i samfunnet som helhet og blant dem som løslates fra fengsel siden år 2000. Noe av årsaken kan være bedre hjelp til de som er heroinavhengige med såkalt LAR-behandling.

Samtidig tror de at ny kunnskap kan brukes.

– Med vår forskning så ser vi at mange menneskeliv kan reddes hvis det settes inn gode tiltak mens innsatte er i fengsel, sier Bukten.

Hun mener mye bra gjøres, men at det kan bli enda bedre om innsatsen startes tidligere og samarbeidet mellom fengsler og omsorgsapparatet fungerer godt.

– Det er ikke nok å ha en behandlingsavtale én til to uker etter løslatelse. Vi tenker at behandlingen og tiltak må implementeres forut for løslatelse, sier Bukten.

Johan Lothe i Wayback

Johan Lothe i Wayback mener det må til bedre samarbeid for å hjelpe de som løslates.

Foto: Privat

Hun får støtte fra Stiftelsen Wayback, som forsøker å hjelpe de som kommer ut fra fengsel.

– Når vi får slik forskning på bordet viser det at det er på tide at man åpner øynene for de utfordringene som er der. Man må få på plass et mye bedre samarbeid med kommunene. Samarbeidet i dag er under enhver kritikk, sier Johan Lothe i Wayback.

Han forteller om innsatte som løslates og står helt på bar bakke. De møter ofte ei helt tom leilighet – uten mat, uten nettverk og uten sengetøy – eller i verste fall ender de på hospits.

Gode hjelpeordninger i fengselet henger ofte ikke sammen med det som møter den innsatte utenfor.

– Tjenesteapparatet er ikke med deg ut. Det er helt nye mennesker, og det er ikke nødvendigvis time til deg med det første. Du skal forholde deg til en ny ruskonsulent, en ny lege og flere andre, sier Lothe.