NRK Meny
Normal

- Kan være krigsforbytelser

- Angrepene på lillebror Mahmoud Mashharawi og andre barn og sivile i Gaza er i beste fall et brudd på folkeretten, i verste fall en krigsforbrytelse.

Det sier våpenekspert Marc Garlasco i Human Rights Watch.

Gaza Ashraf Mashharawi Mahmoud drept

Mulig krigsforbrytelse: Storebror Ashraf Mashharawi bærer lillebror Mahmoud (11) til graven etter at han ble drept av en kampdrone på Gaza-stripen. Norge har investert i selskap som selger israelske kampdroner.

Foto: Media Town, bilde fra Brennpunkt-filmen.

- Mønster i angrep på sivile

Garlasco har undersøkt familien Mashharawis hustak og fem andre åsteder der kampdroner skjøt presisjonsstyrte raketter mot sivile.

– Angrepene viser et mønster. Israel bruker kampdroner - førerløse krigsfly - til å angripe barn og sivile med presisjonsstyrte raketter, hevder han.

-Vi har avdekket at 29 barn og sivile er drept på denne måten, og krever at disse angrepene blir etterforsket av en internasjonal kommisjon, sier Garlasco.

Undersøkelsen

NRK Brennpunkt sendte 10. februar i år dokumentaren ”Hva drepte Lillebror”, der redaksjonen undersøkte om den 11 år gamle gutten og hans fetter Ahmed (15) hadde blitt drept i et målrettet rakett-angrep. Mahmoud ble dødelig skadd og Ahmed drept momentant da de lekte på hustaket hjemme.

Israel Gaza Mats Gilbert presisjonsvåpen dreper sivile Mahmoud Mashharawi Brennpunkt

Lege Mads Gilbert forsøkte å berge livet til 11 år gamle Mahmoud. Gutten døde på Shifa sykehuset 4 januar i år etter et israelsk rakettangrep.

Foto: Media Town, bilder fra Brennpunkt-filmen.

NRK ba våpenekspert Marc Garlasco – som tidligere har arbeidet for forsvarsdepartementet i USA - undersøke åstedet. Garlasco tok prøver av våpendeler, tøy og støv fra åstedet.

NRK fikk sendt prøvene fra Gaza til Norge og undersøkt prøvene ved to laboratorier. Vi har latt 4 våpeneksperter uavhengig av hverandre analysere prøveresultatene og informasjonen fra åstedet.

Undersøkelsene er avsluttet, og vises i dokumentaren "Fire and Forget" på NRK Brennpunkt tirsdag 5. mai.

Kuben som dreper

Mikroskopbilde av kube fra åsted for israelsk rakettangrep i Gaza.

Kuben forstørret i elektron mikroskop. Analysen viser at splinten er konstruert for å gjøre mest mulig skade på menneskelig vev.

Foto: Institutt for energiteknikk, Kjeller

Konklusjonen til ekspertene er at guttene på taket ble drept av sjokkbølgen og splintene fra raketten. Splintene er små firkantede kuber på ca 3x3x3 millimeter. De er konstruert for å gjøre mest mulig skade på mennesker innenfor et begrenset område.

Skadene på Mahmoud og Ahmeds kropper er forenlig med skadene fra de små firkantede splintene og kraften i eksplosjonen. Splintene er funnet på de fem andre åstedene Garlasco har undersøkt, og også på flere åsteder Amnesty Internationals våpenekspert har undersøkt.

Presis rakett

Funn av kretskort og andre våpendeler viser at raketten har vært en presisjonsstyrt rakett med innebygd kamera. Ved hjelp av kameraene fra kampdronen og raketten kan en operatør på bakken svært presist identifisere målet og styre raketten mot målet. Operatøren kan avbryte beskytningen minst ett halvt minutt før raketten treffer.

Israel våpen Human Rights Watch Brennpunkt

Våpenekspert Marc Garlasco undersøker våpendeler fra rakettnedslaget på hustaket der Mahmoud (11) ble drept. Storebror Ashraf Mashharawi til høyre.

Foto: NRK, bilde fra Brennpunkt-filmen.

Både Garlasco og andre eksperter sier Israel med stor sannsynlighet har brukt anti-tank-raketten ”Spike” til angrepene. Flere kilder opplyser at Spikerakettene kan utstyres med forskjellige type stridshoder til bruk i urban krigføring mot bevegelige ”soft targets”: mennesker.

Det er fastslått av flere kilder at Spike var i utstrakt bruk under Gaza-konflikten i år. Funn av våpendeler og type skader på åstedene utelukker mange raketter. Skadene og våpendelene er ifølge flere eksperter forenlig med Spike-raketter.

Kampdroner

Alle vitnene på de seks åstedene sier de hørte den umiskjennelige summingen fra de ubemannede små krigsflyene – dronene – rett før angrepene. Israel har ifølge flere kilder brukt ubemannede krigsfly – kampdroner – over Gaza i flere år.

Israelsk drone: Hermes 450

Kampdronen Hermes 450 er en av to kampdroner som kan væpnes med Spike-raketter. Dronen selges av selskapet Elbit Systems, som Norge har investert penger i.

Foto: Bilde fra http://www.israeli-weapons.com

Dronene ble først utstyrt med kameraer og andre søkeinstrumenter for å samle inn informasjon fra slagmarken, som de militære kan bruke til å velge ut mål. De siste årene er dronene utviklet til kampdroner: Dronene væpnes med raketter.

Flere kilder – deriblant en israelsk våpenekspert – opplyser til NRK at dronene Hermes 450 og Heron var de to dronene Israel brukte mest under Operasjon Cast Lead i Gaza i januar 2009.

Begge disse dronene kan utstyres med Spike-raketter. Hermes 450 kan bære med seg to raketter, Heron fire.

Hva drepte lillebror?

Det israelske forsvaret har tross gjentatte henvendelser fra NRK ikke svart på spørsmål om angrepet på Mahmoud Mashharawi (11) og andre angrep. Det er derfor ikke mulig å fastslå nøyaktig hva som har skjedd, men kun redegjøre for et sannsynlig hendelsesforløp.

På bakgrunn av NRKs undersøkelser mener forsvarsanalytiker John Berg følgende hendelsesforløp er sannsynlig:

John Berg

Forsvarsanalytiker John Berg sier Israel driver en moderne form for nettverkskrigføring, der dronene deltar i angrepene.

Foto: NRK

- Det virker jo som et typisk eksempel på bruk av presisjonsstyrte våpen, hvor en drone flyr over, lokaliserer målet, klassifiserer det, legger sikte på det og så kommer det presisjonsstyrte våpenet, sier Berg.

Bergs analyse støttes av Garlasco. Utifra sine undersøkelser av 6 åsteder mener han lillebror og 28 andre barn og sivile ble drept av kampdroner som avfyrte en presisjonsstyrt Spike-rakett.

Les også: — Kan kalle det terrorangrep

Norge involvert?

Kampdronene Hermes 450 og Heron kan avfyre Spike-raketter. Dronen Hermes 450 selges av det israelske selskapet Elbit Systems. Dette er en av verdens største selgere av kampdroner til militære i Israel og andre land.

Norge har investert i Elbit Systems. Det norske oljefondet - Statens pensjonsfond Utland – har kjøpt aksjer i Elbit. Ved årsskiftet var disse verdt 36 millioner kroner.

Gaza Israel takprøver Brennpunkt

Prøvene fra familien Mashharawis hustak er sammen med annet bevismateriale overlevert til statsadvokaten, som skal vurdere Mashharawis anmeldelse av israelske ledere for krigsforbrytelser.

Foto: Tone Gjerde (bilde fra Brennpunkt-filmen) / NRK

Anmelder Israel for krigsforbrytelser

Mahmouds bror Ashraf Mashharawi sier angrepet på hans lillebror Mahmoud er en krigsforbrytelse, og at de ansvarlige bør straffes. Ved hjelp av den norske høyesterettsadvokaten Bent Endresen har han nå anmeldt 11 israelske ledere for angrepet på de to barna.

Endresen og fem andre norske advokater overleverte anmeldelsen 22. april i år i Oslo til det nye nasjonale statsadvokatembedet. Embedet har krigsforbrytelser som et av sine spesialområder, og kan påtale krigsforbrytelser begått over hele verden.

Se hele Brennpunkt 5. mai 2009: Jagerflykjøp // Gaza og norske interesser// Theo