Hopp til innhold

Skrev om Russland, ble innkalt til PST

En aprildag fikk Dan Viggo Bergtun telefon fra ukjent nummer. «Hei, det er fra PST. Vi vil gjerne snakke med deg om Russland», sa mannen som kalte seg Jon.

Dan Viggo Bergtun utenfor poliltihuset på Lillestrøm

Dan Viggo Bergtun ble kalt inn til PST etter at han skrev artikkel om russofobi.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Jeg lurte veldig på hva PST ville med meg. Jeg lurte på om de hadde avlyttet eller kartlagt meg, ettersom jeg har en del kontakt med folk i Russland, sier Bergtun.

På mobilen viser han SMS-kontakten med PST.

Jon:Hei. Da har jeg fått tak i et møterom på Lillestrøm. Kan hente deg utenfor. Mvh Jon
Jon:OK

Inne på møterommet på Romerike møtte han to politimenn i sivil. De presenterte seg kun med fornavn.

– Jeg følte meg mistenkeliggjort. Jeg fikk høre at jeg sannsynligvis var blitt manipulert av russerne, fordi jeg hadde gitt uttrykk for en del meninger.

De brukte altså ord som at du kunne være manipulert?

Ja, og de spurte videre om jeg kanskje trengte lite grann hjelp for å komme unna den manipuleringen.

Bergtun er leder for soldat-organisasjonen World Veterans Federation.

Han åpner datamaskinen sin og viser NRK bilder der vi ser ham på møter og kongresser verden rundt.

Han er fotografert på talerstolen i ulike land som Taiwan, Kasakhstan og Marokko.

Flere av bildene er fra Russland.

– Jeg har vært mange ganger i Russland, men minst like ofte i Ukraina, sier han. Han henter fram et bilde der han blir intervjuet på ukrainsk TV.

Dan Viggo Bergtun intervjues av ukrainsk TV
Foto: privat

Russofobi

En av artiklene som PST refererte til, var et leserinnlegg Bergtun skrev i desember 2021. Det var over to måneder før invasjonen av Ukraina. Der skrev han blant annet om russofobi.

Vi ønsker ikke en utvidet russofobi som verktøy i storpolitikken, med NATO som verktøy, som kan ende med en storkrig hvor Norge naturlig blir involvert som NATO-medlem.

Dan Viggo Bergtun i debattinnlegg

De henviste til en artikkel som jeg skrev i fjor, hvor jeg stilte spørsmål om vi var preget av russofobi i Norge. Og at det kanskje kunne eskalere konflikten.

Var dette en spesielt russervennlig artikkel, etter ditt syn?

Nei, jeg synes ikke det. Jeg har fått tilbakemelding fra mange som sier den er balansert.

Hvordan reagerte du på at du ble kalt inn på basis av noe du har skrevet offentlig?

Jeg ble forundra. I et demokrati skal vi jo kunne uttale oss uten at det forfølges av offentlige myndigheter.

Men fikk du inntrykk av at politiet hadde gjort andre ting enn å lese det du har skrevet offentlig?

Nei. Det kom fram ting i samtalen som viste at de hadde god oversikt. De visste hvem jeg var, hva jeg hadde gjort og hvor jeg hadde arbeidet. Men det var ikke noe som tydet på at de hadde gjort mer enn å kartlegge meg via åpne kilder.

PST: – Naturlig del av virksomheten

Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken sier at politiet har samtaler med folk fra mange miljøer. I de siste åpne trusselvurderingene skriver PST at de har trappet opp aktiviteten i forhold til Russland.

– Vi kommenterer ikke enkeltsaker, og vi har ikke statistikk som viser hvor mange samtaler vi har med folk om Russland. Men dette er en naturlig del av vår virksomhet, sier Hugubakken.

Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken.

– Det er en naturlig del av vår virksomhet å ha samtaler med folk, sier informasjonssjef Trond Hugubakken i PST

Foto: PST

Kontakt med alle parter

På hylla i korridoren hjemme hos Bergtun ligger beretene som vitner om hans tjeneste i de fredsbevarende styrkene i Libanon.

Han har vært aktiv i veteranmiljøet i mange år, og er leder for den verdensomspennende organisasjonen World Veterans Federation. Ifølge Bergtun har organisasjonen over 60 millioner medlemmer i 121 land.

Det betyr at han har kontakt med veteraner fra mange nasjoner også fra krigførende parter. Han viser oss en e-post han nettopp har fått fra lederen i den russiske veteranorganisasjonen. Den inneholder påstander om ukrainske krigsforbrytelser.

– Men jeg har like mye kontakt med ukrainerne. Vår jobb er å ivareta veteranenes interesse uansett nasjonalitet. Vi er en humanitær organisasjon som jobber for fred, og for at det skal bli færrest mulig krigsveteraner i fremtiden.

Så din jobb er egentlig å støtte veteraner fra alle tenkelige regimer?

Ja. Vi skal ikke være politiske. Men det er ikke alltid lett. Ofte føler jeg at vi balanserer på en knivsegg. På Balkan snakket vi for eksempel både med krigsforbryterofre og folk som ble anklaget for krigsforbrytelser.

Dan Viggo Bergtuns beretter

På hylla i korridoren ligger beretene fra Bergtuns tjeneste i utlandet.

Foto: Mohammed Alaouobi / NRK

Splid i veteranmiljøet

Innlegget Bergtun skrev har også skapt splid i veteranmiljøet. De nordiske veteranorganisasjonene har tatt avstand fra innholdet i artikkelen og uttrykt mistillit til Bergtun.

– Vi betrakter innlegget som russisk propaganda sier generalsekretær Bjørn Robert Dahl i Norges Veteranforbund. Han varsler at den norske avdelingen vil vurdere sitt medlemskap i paraplyorganisasjonen.

Bergtun har også blitt kritisert for andre forhold som ligger lenger tilbake i tid. Selv er han opptatt av at artikkelen må lese i lys av at den ble skrevet lenge før den russiske invasjonen.

– Det er mange med sterke meninger i veteranmiljøet. Men jeg skrev artikkelen om russofobi lenge før krigen i Ukraina for å advare mot en opptrapping av konflikten.

I mai 2019 var Bergtun om bord i krysseren Moskva på Krim i en seremoni i forbindelse med markeringen av at det var 75 år siden frigjøringen fra Nazi-Tyskland.

– Jeg ble invitert. Vi la ned kranser. Men jeg benyttet også anledningen til å kritisere annekteringen av Krim.

Lederen i World Veteran Foundation på vei ombord i den russiske krysseren "Moskva"

Dan Viggo Bergtun på besøk på den russiske krysseren Moskva. Det var dette skipet som ble senket av ukrainske styrker i april i år.

Foto: PRIVAT

Skjønner du at PST har fattet en viss interesse for din person?

Ja, jeg kan jo på en måte forstå det. Men jeg har ikke noen sikkerhetsklarering eller tilgang til sensitiv informasjon. Så jeg ble litt overrasket. Men samtalen var hyggelig, og jeg har naturligvis ikke noe imot å dele mine synspunkter verken når det gjelder krigen i Ukraina, eller veteranpolitikken på verdensbasis, sier Bergtun.

Dan Viggo Bergtun

– Jeg syns det var litt rart å bli kalt inn til samtale på grunn av en artikkel jeg skrev, sier Dan Viggo Bergtun

Foto: Mohammed Alayuobi / NRK