Hopp til innhold

Sjokkert over alkoholforbruk ved voldtekter

I fjor var hele 66 prosent av alle kvinnene som ble voldtatt i Oslo påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Kvinnebein

Mange voldtektsofre er så fulle at de er ute av stand til å ta vare på seg selv.

Foto: Illustrasjonsfoto: NRK

Hver tredje voldtekt i Oslo i fjor skjedde i forbindelse med fest – ofte med så store mengder alkohol involvert at garvede forskere blir sjokkert.

Likevel er det overfallsvoldtektene som får de store overskriftene. I fjor utgjorde de 13 prosent av alle voldtektene i hovedstaden, men fikk en mye høyere prosent av overskriftene.

Klarer ikke å ta vare på seg selv

Voldtektene som skjer i forbindelse med byturer, fest og nachspiel er adskillig vanligere. Ofte er voldtektsofrene så fulle at de ute av stand til å ta vare på seg selv.

– Det er sjokkerende mye alkohol som konsumeres i forbindelse med dette, sier senioranalytiker Marianne Sætre i Oslo politidistrikt.

Marianne Sætre

Seniorforsker Marianne Sætre mener at det har skjedd en endring i synet på seksualitet, særlig blant unge mennesker.

Foto: NRK

Sammen med kollega Veslemøy Grytdal har hun finlest saksdokumenter fra anmeldte voldtektssaker i Oslo.

I mange av avhørene er det variasjoner av den samme historien.

– Det er en type partykultur som er veldig grenseløs, og som noen ikke klarer å håndtere. Ofte drikker man mye før man går ut på byen, og så drikker man usedvanlig mye mens man er ute. Mange får blackout og husker ikke hva som skjer videre. Plutselig havner man i situasjoner som man etterpå føler seg veldig krenket av, sier Marianne Sætre til NRK Brennpunkt.

«Nettpornogenerasjon»

Sætre sier det har skjedd en endring i synet på seksualitet, spesielt hos unge mennesker.

– Den generasjonen som er rundt 20 år nå er den første nettpornogenerasjonen. De har fått med seg realityprogrammer med tydelig og eksplisitt seksualitet, sier hun.

– Er du ikke redd for at fokus på rus kan plassere skyld for voldtekt hos de som blir voldtatt?

– Målet mitt er ikke å legge skyld på noen. Jeg prøver å beskrive en kultur som vi alle er del av og som alle unge i dag må håndtere. Det gjelder selvsagt også jentene. Det betyr ikke at de har skyld eller ansvar for overgrep, sier Sætre.

Vanskelige å etterforske

Sjansen for å bli dømt i en voldtektssak er liten – og enda mindre når det er alkohol i bildet. 80 prosent av alle anmeldte voldtektssaker i Norge i fjor ble henlagt. Kun 8 prosent endte med idømt straff.

Lederen for volds- og sedelighetsseksjonen vad Oslo politikammer, Hanne Kristin Rohde, sier at festrelaterte voldtekter ofte er svært vanskelige å etterforske.

– I disse sakene har for eksempel fingeravtrykk ingen betydning, for begge parter har som oftest lovlig tilgang til lokalet. DNA vil heller ikke ha avgjørende betydning, fordi det som regel ikke er noen diskusjon om at det har forekommet seksuell omgang. Spørsmålet er om det skjedde frivillig eller ikke, og det er vanskelig å bevise, sier hun.

– Det høye alkoholforbruket hos de impliserte i slike saker vanskeliggjør etterforskningen og kan ende med flere henleggelser enn det ellers ville gjort. Det er veldig synd for dem det gjelder, sier hun.