Hopp til innhold

Slik kan din nett-trafikk overvåkes

Store deler av norsk data- og teletrafikk passerer sentraler i flere andre land før de når destinasjonen. Gjennom en kontroversiell lov har Sverige anledning til å overvåke norsk data- og teletrafikk.

Kabel3

Avsløringene til varsleren Edward Snowden viser at trafikk over internett er svært sårbar for overvåking.

Foto: Bertrand Langlois / Afp

Fra Norge går internasjonal data- og teletrafikk i all hovedsak gjennom tre land: Sverige, Storbritannia og Danmark.

De eneste norske landforbindelsene går gjennom Sverige, hvor Norge har tre knutepunkter. I tillegg finnes det to undersjøiske forbindelser som går til henholdsvis Danmark og Storbritannia. De undersjøiske linjene har minimal kapasitet forhold til de landbaserte linjene som går til Sverige.

Norge har også to jordstasjoner som bruker satellitter for kommunikasjonsoverføring, men kapasiteten er i forhold til fiberkabler såpass lav at det ikke er et reelt alternativ for stort overføringsvolum.

Den desidert største trafikkåren går via vår svenske nabo, og det er estimert at 80 prosent av norsk kommunikasjonstrafikk er innom Sverige.

I tillegg til å omfatte data- og IT-kommunikasjon, omfatter dette også SMS- og MMS-meldinger, samt internasjonal teletrafikk.

nettprotest1

Aktivister demonstrerer mot NSAs overvåking i Washington DC i oktober i år.

Foto: Allison Shelley / Afp

Mange sentraler

For at en norsk internettbruker skal få kontakt med utenlandske nettsider, må forespørselen gå gjennom flere internettknutepunkt (sentraler) for å nå destinasjonen. De største nettstedene, som Google, Wikipedia, Yahoo! og Facebook, har servere lokalisert i mange land for å fordele trafikkbelastningen fra en internasjonal brukermasse. Det er ikke dermed sagt at forespørselen din går til USA selv om du besøker nettsidene til det amerikanske selskapet Google.

Hvis du som nordmann besøker Facebook, er det stor sannsynlighet for at du er tilkoblet Facebooks massive datasenter i den svenske byen Luleå. Mesteparten av kommunikasjonen mellom deg og Facebooks nettside foregår dermed i en begrenset geografisk krets, og informasjonsutvekslingen går ikke gjennom mange land og internettknutepunkt.

facebook1

Visepresident Tom Furlong i Facebook Site Management viser frem en del av Facebooks enorme lagringsanlegg i Luleå i Sverige.

Foto: Susanne Lindholm / Afp

Det er likevel potensielle fallgruver som gjør at informasjonen mellom deg og Facebooks svenske datasenter deles videre, på grunn av en kontroversiell lov som i 2008 gikk gjennom i Sverige.

Omstridt lov

Forsvarets Radioanstalt fikk den 18. juni 2008 gjennom en lovendring som gir FRA tilgang til å overvåke all digital kommunikasjon med opprinnelse utenfor svenske grenser. Formålet med loven er å støtte svensk utenriks, sikkerhets- og forsvarspolitikk, samt kartlegge ytre trusler mot landet.

Norske nettleverandører som har sine transportårer gjennom Sverige, har et lovfestet krav om å styre disse transportårene gjennom et såkalt "samkjøringspunkt", hvor FRA i praksis får innsyn i den kablede transporten.

AVLYTTING

Etterretningsbyrået Försvarets radioanstalt i Sverige har vide fullmakter til avlytting av fiberkabler i vårt naboland. Omtrent 80 prosent av norsk nett-trafikk passerer gjennom Sverige.

Foto: Fredrik Sandberg / NTB scanpix

I likhet med norsk etterretning, som må svare til etterretnings, overvåkning- og sikkerhetsutvalget (EOS-utvalget), må FRA ha forhåndstillatelse fra Forsvarets underrättelsesnämd til å drive signalspaning dersom oppdraget om å innhente data ikke kommer fra svenske myndigheter.

Svensk etterretning er likevel mer fristilt rettslig enn sine skandinaviske naboer: Hverken Norge eller Danmark har åpnet for digitalovervåkning i samme skala som Sverige.

En av grunnene til dette er at Sverige er et regionalt knutepunkt for tele- og datatrafikk fra i Norden, og sitter på store mengder informasjon som i etterretningsøyemed kan være av stor verdi.

I praksis betyr dette at FRA har lovfestet rett til å overvåke norsk tele- og nettrafikk som går over de aktuelle fiberkablene ut av Norge, via Sverige, og til omverdenen. Loven legger ettertrykkelig vekt på at svenske borgeres kommunikasjon ikke kan innhentes gjennom FRA-loven.

Deling av informasjon

Gjennom dokumenter innhentet fra varsleren Edward Snowden og avslørt av Washington Post og britiske Guardian, har det kommet fram at vestlige land har fire nivåer med informasjonsutveksling på tvers av landegrenser og etterretningsorganisasjoner.

NSAutah

Den amerikanske etterretningstjenesten NSAs enorme nybygde lagringsanlegg i Utah. Dette er et av stedene der avlyttet kommunikasjon blir lagret.

Foto: George Frey / Afp

Den indre kretsen er kjent som Five Eyes (FVEY), og inkluderer landene USA, New Zealand, Australia, Canada og Storbritannia. De aktuelle etterretningsorganisasjonene deler informasjon, tekniske systemer, arbeidskraft og økonomiske ressurser, og har et svært tett samarbeid i kampen mot internasjonal terror.

Det neste laget er kjent som Nine Eyes, og inkluderer ytterligere fire land: Norge, Danmark, Frankrike og Nederland. Videre har dokumentene avslørt to ytterligere lag, 14-Eyes, som blant annet inkluderer Sverige, og 41-Eyes, som er en fellesnevner for den allierte koalisjonen i Afghanistan.


Politisk misnøye

Fra politisk hold har temaet vært oppe til debatt flere ganger, senest når Ketil Solvik-Olsen (FrP) besøkte den svenske infrastrukturministeren Catharina Elmsäter-Svärd tidligere denne uken.

Høyresiden, med FrP i spissen, har gjentatte ganger tatt opp temaet rundt FRA-lovens implikasjoner for norske borgere, og både Datatilsynet og Post- og teletilsynet har siden 2008 ganger uttalt at loven kan ha potensielt store følger for norske borgeres personvern.