Finansierer ikke nye mikrolånsprosjekter

Mikrolån var et profilert satsningsområde i Norad i mange år. Nå er det brått slutt.

LÅNEGRUPPE

LÅNEGRUPPE: En gruppe kvinner i Bangladesh garanterer for hverandre i en lånegruppe. Nå legger Norad om strategien, og vil ikke bruke norske bistandspenger på nye mikrofinansprosjekter. Foto: Lotte la Cour

Foto: Lotte la Cour

Trond Viken

Trond Viken, UD

Foto: UD

Etter mange år med norske bistandspenger til opprettelse av mikrofinans-insitusjoner, er det så godt som slutt på pengene fra Norad.

Med unntak for Sør-Sudan, finansierer ikke Norad nye institusjoner som driver med mikrolån nå.

Nytt fokus

Fremover skal Norad istedet bruke kreftene på evalueringer, og på å bidra med kompetanseheving for å sikre at eksisterende prosjekter blir best mulig.

– Norads fokus innen mikrofinans er å være med på å forbedre mikrofinansindustrien som helhet, sier Trond Viken i Utenriksdepartementets kommunikasjonsavdeling.

– Dreiningen bort fra direkte prosjektfinansiering reflekterer utviklingen i den globale mikrofinanssektoren med konkurranse og tilførsel av kommersiell kapital.

Mange av de etablerte mikrolånbankene tjener i dag penger og klarer seg selv økonomisk.

I tillegg er kommersielle aktører på full fart inn i markedet med nye penger. Eksempler på dette i Norge er Storebrand og investeringsselskapet Ferd. Behovet for statlige bistandspenger er dermed mindre.

Kjent med problemene

Utenriksdepartementet tar seg av all kommunikasjon omkring mikrofinans-saker. Norad får selv ikke uttale seg på dette området.

Men NRK Brennpunkt får opplyst at man i Norad kjenner godt til den nyere forskningen på virkningene av mikrofinans.

– Norad følger nøye med på de globale trender innenfor mikrofinans – dette inkluderer nyere forskning på effektene av mikrofinans, sier Viken i UD.

– Norad er i den sammenheng kjent med diskusjonene som pågår rundt spørsmål som behovet for kredittsjekk av låntagere, et mulig gjeldsregister, regulering av sektoren/nasjonalt nivå og nye systemer for å sikre åpenhet i bransjen, sier han.

Solheim avslår intervju

Brennpunkt har en rekke ganger ønsket å intervjue tidligere utviklingsminister Erik Solheim om hans og Norges holdning til flere spørsmål om mikrokreditt.

Vi ønsket å intervjuet ham om NORAD's politikk. Og spesielt har vi ønsket å spørre om forholdet mellom fredsprisvinner Mohammad Yunus og NORAD. Brennpunkt ville blant annet vite hvorfor norske myndigheter i mange år unnlot å offentliggjøre en strid om overføring av bistandsmidler mellom to Yunus-kontrollerte selskaper på slutten av 90-tallet, som Brennpunkt tidligere har omtalt.


Den tidligere statsråden ønsket ikke å la seg intervjue om disse spørsmålene. Han oppgav i følge sine presserådgivere at han spesielt ikke ønsket å la seg intervjue av Tom Heinemann, den danske journalisten og dokumentarfilmskaperen som har arbeidet med dette prosjektet i flere år.

Erik Solheim forlot posten som statsråd i slutten av mars 2012