Hopp til innhold

Dette er Hells Angels Drammen

Hells Angels drammen
Foto: Brennpunkt

En ukjent investor hjelper Hells Angels Drammen å beholde klubbhuset og eiendomsselskapet sitt. HA-medlemmenes eiendomsselskap har de to siste årene fått lån fra det de kaller ”samarbeidende organisasjoner” til å dekke opp underskuddet. Det går fram av selskapets årsregnskap.

Uten denne hjelpen ville trolig eiendomsselskapet til Hells Angels-medlemmene ikke klart å betjene gjelden på klubbhuset.

Dårlig økonomi

Klubbhuset til Drammen HA er en gammel hotellbygning som ligger i Horgenveien 180 i Hokksund i Øvre Eiker. Medlemmenes eiendomsselskap Horgenveien 180 AS kjøpte eiendommen i 2000 for 1,8 millioner kroner.

Etter hvert har selskapet slitt med å betjene gjelden. Selskapet tok opp lån på 1,6 millioner kroner i år 2000 for å kjøpe eiendommen. Etter det har gjelden økt og var i 2008 på 2,2 millioner kroner.

Får pengehjelp

I 2007 ble Drammen den sjuende avdelingen til Hells Angels Norge. Siden da, i 2007, har selskapet Horgenveien 180 AS fått pengehjelp utenfra for å dekke opp underskuddet i balansen.

Horgenveien 180 AS eies av de 10 medlemmene i Drammen HA. Styret i selskapet opplyser i sin årsberetning for 2007 at egenkapitalen er tapt, men at ”samarbeidende organisasjoner” har gitt lån til virksomheten som dekker underbalansen.

”Nærstående” berger Drammen HA?

En stor del av gjelden i selskapet er ikke til bank, men til det styret i selskapet omtaler som ”gjeld til nærstående”. En stor del av denne gjelden gjør selskapet i 2009 om til ansvarlig lån.

Det innebærer at noen garanterer for deler av selskapets gjeld og gir Drammen HA penger – uten å ta pant i klubbhuset. Hvem denne reddende engelen er opplyses det ikke om, men det er altså en ”nærstående”.

Trenger hjelp

For Hells Angels-medlemmenes eiendomsselskap trenger fortsatt hjelp framover. Gjelden er på over 2,1 millioner, egenkapitalen er på minus 300.000,- kroner, selskapet har 190 kroner i banken og kan få problemer med å betale løpende utgifter uten hjelp.

Englenes engler

Drammen HA skiller seg også fra de andre HA-avdelingene, ved at bare en av de ti HA-medlemmene i Drammen HA er straffedømt.

I snitt er over 60 prosent av HAs medlemmer straffedømt i Norge. Trondheim og Oslo kommer på topp med ca 90 prosent, så følger Stavanger og de andre avdelingene med lavere antall.

Da Drammen HA ble fullverdig medlem av HA i 2007, gikk andelen straffedømte i Hells Angels ned fra ca 72 til ca 65 prosent.