- Nogen pluss

Klimaprofessor Jørgen Randers gir karakterer til den norske klimapolitikken. Det holder så vidt til ståkarakter.

Vindmøllepark
Foto: Jørn Norstrøm / NRK

To år etter Jens Stoltenbergs berømte klimatale, oppsøker NRK Brennpunkt klimaprofessor Jørgen Randers ved BI. Han ledet i sin tid det regjeringsoppnevnte Lavutslippsutvalget. Vi har bedt ham vurdere regjeringens innsats på klimaområdet i tiden som har gått etter at talen ble holdt.

- Jøje meg, dette var bra, tenkte Randers da han hørte talen.

Hør de ulike elementene av talen her:

Utgangspunktet burde være det beste. Regjeringen har ikke bare flertall på Stortinget, de men har også forankret politikken bredt gjennom et klimaforlik i Stortinget. De rødgrønne har hatt makten i hele stortingsperioden, og de siste statsbudsjettene er de største i norsk historie.

Men hvordan har det gått?

Reduserer ikke

-Norge er et foregangsland når det gjelder målsetting, slår Randers fast.

Professor Jørgen Randers ved BI

Klimaprofessor Jørgen Randers gir meget dårlig karakter til den norske klimapolitikken.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

Han viser til at det har vært viktig at Norge har satt av penger til å stoppe avskoging i tropiske land. Men samtidig slår han fast at det kan bli vanskelig å måle effekten, for man hittil ikke har kunnet vise til at utslippene har begynt å gå ned.

Han roser industrien, som er den eneste sektoren i Norge som kan vise til reduserte utslipp de siste årene. Ellers er det langt mellom lyspunktene.

- Kan vi si at Norge gjør en betydelig innsats, og større enn andre land, for å redusere utslippene?

- Vi gjør en stor innsats ute. Så er hele diskusjonen om hjemme versus ute en helt reell og viktig diskusjon. Bør vi gjøre mer hjemme for å ha en større troverdighet ute? Noen, sånne som jeg, vil hevde ja. Andre vil si nei.

Dårlig karakter

Randers mener det er en rekke tiltak som kan gjennomføres på hjemmebane, som vil ha stor effekt på utslippene av klimagasser. Han foreslår blant annet å satse på å elektrifisere personbiltrafikken og oljeplattformene på sokkelen, samt å forby oljefyring i hjem og offentlige institusjoner og å satse mer på energiøkonomisering.

- Hvis du skal gi regjeringen Stoltenberg en karakterbok for klimaområdet de siste årene, hva står det i den da?

- Der står det någen pluss, eller D+, for de som kan det moderne karaktersystemet, og det er en meget dårlig karakter, sier klimaprofessoren.

Han understreker at denne karakteren er for regjeringens arbeid med klimapolitikken på hjemmebane.

- De har gjort en strålende innsats ute, men har ikke levd opp til det hjemme, sier Randers.