Jenta som ikke ville dø

Legene trodde danske Carina var fortapt, og anbefalte foreldrene å donere bort organene hennes. Men de tok feil – og historien rystet hele Danmark. Nå slår foreldrene tilbake mot helsevesenet.

En 19 år gammel dansk jente fikk kvestet hodet i en bilulykke. Skadene var så store at hun kom til å bli hjernedød sa legene. Og spurte foreldrene om de var villige til å donere organene. Det sa de ja til. Men så våknet jenta.

KLIKK FOR Å SE VIDEO: 1,7 millioner dansker lot seg berøre og opprøre av historien til 19 år gamle Carina Melchior.

1,7 millioner dansker lot seg berøre og opprøre av historien til 19 år gamle Carina Melchior, da dokumentaren «Jenta som ikke ville dø» ble vist tidligere i høst. Carina Melchior ble hardt skadd i en trafikkulykke i oktober i fjor.

Noen dager etter ulykken var legene overbevist om at Carina ikke kom til å overleve.

Djevelens alternativ

Carina Melchior - fra dokumentaren "Jenta som ikke ville dø"

Carina Melchior våknet opp da legene hadde avskrevet alt håp.

Foto: Danmarks Radio

En skanning viste at hjernen var hardt skadet. Familien måtte ta et knalltøft valg: Ved å si ja til organdonasjon ville Carina få beholde medisiner, vann og mat noen dager til. Sa de nei, ville respiratoren bli koblet fra.

Familien valgte organdonasjon. Kort etter våknet altså Carina opp.

Saken har skapt stor debatt i Danmark. Familien har via sin advokat anmeldt saken til Patientombudet, fordi de frykter at sykehuset stoppet behandlingen av Carina på feil grunnlag.

Behandlingen anmeldt

Carina Melchior

Det går stadig bedre for Carina – blant annet kan hun løpe og ri igjen.

Foto: Danmarks Radio / DR

Nå bekrefter også ledende overlege ved neurokirurgisk avdeling på Århus Universitetshospital Carsten Kock-Jensen at sykehuset har innrapportert hendelsen til Patientforsikringen, tilsvarende Norsk Pasientskadeerstatning.

– Det er ren rutine for sykehuset å rapportere inn saker der det kan ha skjedd en feil som gjør at pasienten kan ha tatt skade av det. Vi ønsker at en uavhengig instans skal ta stilling til om pasienten har blitt påført ytterligere skade som følge av sykehusets handlemåte, sier Kock-Jensen.

Han understreker at Patientforsikringen ikke skal ta stilling til spørsmål om skyld, kun om det foreligger grunnlag for å utbetale erstatning. Spørsmålet om sykehuset har gjort noe galt, og fordeling av eventuell skyld, vil bli behandlet av Patientombudet.

Avviser mediepress

Kock-Jensen avviser at sykehuset har rapportert inn saken som følge av den store oppmerksomheten Carinas historie har fått i mediene.

– Saken var allerede registrert hos oss som en utilsiktet hendelse. Når vi så oppdaget at familien selv ikke hadde meldt saken inn til Patientforsikringen, så vi det som vår oppgave å gjøre det, sier Kock-Jensen.

Familiens advokat Niels Fjeldberg sier familien har avventet å melde saken til Patientforsikringen av flere grunner.

– Vi har ventet med å rapportere inn saken fordi vi ennå ikke vet om det fører fram juridisk. Foreløpig har vi skrevet til Patientforsikringen og bedt dem innhente mer dokumentasjon fra sykehuset. Vi avventer også Patientombudets behandling, noe som kan ta opp til seks måneder, sier Fjeldberg.

Kan ri og gre seg

Bilulykke Carina Melchior

Det var i denne bilulykken i oktober i fjor at Carina Melchior ble hardt skadet.

Foto: Østjyllands politi

Han legger til at de også er opptatt av hvordan Carinas behandlingsforløp utvikler seg. På slutten av dokumentaren ser vi hvordan Carina etter å ha vært delvis lammet kan gre håret, snakke og til og med ri.

– Hun har det enda bedre nå enn det som kommer fram i dokumentaren. Etter å ha vært på Hammel Neurosenter fram til mai, er hun nå på Østerskoven behandlingssenter på Nord-Jylland. (Senter for pasienter med medfødt eller ervervet hjerneskade, journ.anm.) Motorikken hennes er nesten normal, hun kan både gå, ri og løpe, forklarer Fjeldberg.

Hukommelsessvikt

Men fortsatt sliter Carina med hukommelsen, særlig korttidsminnet er dårlig, og hun kan ha problemer med å huske hva hun skal ha i butikken, hvis hun ikke har skrevet handlelapp.

Fjeldberg ønsker ikke å kommentere om det kan bli aktuelt å kreve erstatning fra sykehuset, eller hvor høyt beløp familien kan komme til å kreve.

– Vi vil bruke tid, og se hvordan Carina utvikler seg og hva Patientombudet kommer fram til, sier familien Melchiors advokat Niels Fjeldberg.

I kjølvannet av dokumentaren er det foreslått nye nasjonale retningslinjer for opphør av behandling av kritisk syke i Danmark. Retningslinjene, som skal vedtas om kort tid, sier blant annet at en lege alltid skal rådføre seg med en kollega før det tas en beslutning om at behandling av pasienten skal stanses.