NRK Meny
Normal

Artikler og kommentarer

Her kan du lese hva andre medier skriver om Brennpunktdokumentaren "Offerlammene" og om rovdyrdebatten.  Du finner også kommentarer fra seerne, innkommet til Brennpunkt@nrk.no

Illustrasjon sau
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Lenker til artikler i andre medier:

  Reagerer sterkt på NRK-program (Nationen)

Skuffet over sau og rovdyr-dokumentar (Østlendingen)

Sauebønder reagerer på NRK-program (Gårdsplassen)  

 

 Kommentarer:

 3 innspill innringt av sauebonde fra Jæren, innsendt FØR programmet er vist:

 

  1. Det er en masse ekstra arbeid i forbindelse med gjenfinning av tapte dyr og masse papirarbeid
  2. Det er ofte de beste dyra som blir tatt, og dette påvirker avlsarbeidet.
  3. Nye dyr som blir innkjøpt kjenner ikke beitet og blir urolige og det tar lang tid før de finner seg til rette i flokken.


Kommentar fra fagsjef sau, Nortura FØR programmet er vist:

Eg ser at Brennpunkt skal "ta" sauebøndene denne gongen og at dei blir så rike av erstatningsordningane for rovdyrdrept sau og lam. Dersom Brennpunkt ynskjer å få sakeleg informasjon om dette temaet, bør de ta kontakt med Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF). Det er dei som reknar ut erstatnings-satsane for rovdyrdrept sau. Årsaken til at erstatingssatsane er større enn slakteprisen, er at rovdyra desverre ikkje ser forskjell på avlsdyr og slaktedyr. Bonden invisterer i å lage gode avlsdyr som skal bli framtidas mødre til neste generasjon med lam. Desse er mykje meir verd enn slakteoppgjeret. Det er også berre ein del av inntektene som kjem direkte frå slakteriet. Staten yter også tilskot som fell bort når dyret blir drepe av rovdyr.

Jobben min er å vera rådgjevar for norske sauebønder. Eg veit at dersom dei får valet mellom å sende slaktemogne lam til slakteriet og få slakteoppgjer enn å finne seigpina dyr og kadaver og motta erstatning, så vil alle velja det fyrste. Eg kjem sjølv frå ein gard som dreiv med sau. Dei slutta med sau, som så mange andre gjer, på grunn av rovdyrtap. Vi har nå for lite lam til å dekke den norske marknaden mellom anna pga at folk sluttar med sau pga rovdyr.

Kva er vitsen med å leggja enda ein stein på ryggen på ei næring som slit hardt frå før?

Helsing
Fagsjef sau
Finn Avdem,
Nortura

Vil korrigere FØR programmet er vist:

Vi er sauebønder i Østfold og vil gjerne få korrigere opplysningene som blir gitt i forhåndsreklamen for deres program om rovdyrerstattning.

En søye som blir drept av rovdyr på beite er et produksjonsdyr som skal  produsere lam i flere år fremover.

Blir denne drept er erstatningsummen prisen man må betale for et nytt dyr.
Det er ikke tatt høyde for fremtidige tap, les ufødte lam som denne søya ville kunne produsere.

Slakteprisen man får for en utrangert søye er mye lavere grunnet etterspørselen
på voksne sauer da forbruker ikke vil ha sauesmak på kjøttet.


Det blir helt feil og sammenligne dette.

Vi mistet en søye og to lam til gaupe for en tid tilbake og vi kan faktisk si at det medarbeidet med leting og ekstraarbeidet med opprydding,søk etter døde dyr og pass av sauene, sammen med uvissheten og angsten for at det skal skje igjen ikke blir dekket av erstatningen.

Dere er helt på jordet og bør undersøke sakene skikkelig før dere sender ut en påstand som ikke er sann.

hilsen forbanna sauebønder.