NRK Meny
Normal

Politimesteren: – Folk føler seg tryggest der de bor

De som føler seg tryggest i Oslo, bor i de mest utsatte strøkene, ifølge NRK.nos trygghetsundersøkelse.

Politimester Hans Sverre Sjøvold

Politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold sier at folk oppfatter det som om kriminaliteten ikke stiger i eget nabolag.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

NRKs spørreundersøkelse viser at det er en generell trend at folk føler seg tryggest der de selv bor.

Resultatet av undersøkelsen viser at folk som bor på Grønland er blant de som føler seg tryggest i hovedstaden. Dette til tross for at den største prosentandelen av alle lovbrudd i Oslo skjer i området som dekkes av Grønland politistasjon.

– Det er et helt klart sammenfall med det vi også vet fra andre undersøkelser, at folk føler seg tryggere der de bor, og mer utrygge i andre områder, sier politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold til NRK.no.

41 prosent av Grønlandsbeboerne svarer at de føler seg trygge eller svært trygge i Oslo på kveldstid, mens til sammenligning sier «kun» 28 prosent av de som bor på Majorstua at de føler seg trygge.

  • Hvordan opplever du Oslo? Har du tips til saker i forbindelse med NRK-serien «Trygghetsfølelsen i Oslo»? Kontakt NRKs journalister her, eller send tips til 03030@nrk.no.

Grønlandsbeboerne føler seg også relativt tryggere enn andre Oslo-beboere i belastede områder som Nedre Karl Johans gate og rundt bussterminalen på Grønland.

Politiets innbyggerundersøkelse viser den samme trenden. Befolkningen i Norge, og spesielt Oslo, oppfatter at kriminaliteten i all hovedsak øker på andre steder enn i sitt eget nærområde og oppfatter det som om kriminaliteten ikke stiger i eget nabolag.

Av de spurte i «Innbyggerundersøkelsen 2012» svarte 91 prosent at de i stor eller svært stor grad føler seg trygge der de bor og ferdes. 9 prosent føler seg ikke trygge.

Hvor bor de som føler seg trygge i Oslo?
Foto: Tom Halsør / NRK

– Sentrumsområdene er en utfordring

Det er sentrumsbydelene som lyser rødt på trygghetsskalaen i NRK.nos undersøkelse, noe som stemmer overens med politiets egne erfaringer.

– Det er i enkelte sentrumsområder i Oslo hvor også færrest bor at vi har en utfordring. Dette er trafikkknutepunkter hvor det er stor gjennomstrømning av folk. Nedre Karl Johan, Jernebanetorget og Oslo City-området er av oss definert som områder hvor vi skal skape mer trygghet, sier Sjøvold.

Politimesteren sier politiet har utfordringer knyttet til tigging, rus og vinningskriminalitet i sentrumsområdene.

– Når det kommer til de åpne rusmiljøene har vi en langvarig innsats hvor vi også ser resultater av det arbeidet som blir gjort. De åpne rusmiljøene samler seg i enkelte deler av sentrum der de har tilbud fra flere frivillige organisasjoner. Hadde disse vært mer spredd, kunne det gjort noe med ansamlingen i byen, sier han.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «TryggOslo - Del dine forslag» i nytt vindu

Dine forslag blir presentert på NRK.no torsdag 20.06. Send inn dine innspill allerede i dag.

Grønland krets
Foto: Tom Halsør / NRK
Manglerud krets
Foto: Tom Halsør / NRK
Sentrum krets
Foto: Tom Halsør / NRK
Majorstua krets
Foto: Tom Halsør / NRK
Stovner krets