Hopp til innhold

Konfliktrådet ønsker flere tilrettelagte møter mellom offer og gjerningsmann

Både EU, Europarådet og FN anbefaler å innføre en rettighet til «gjenopprettende prosess», gjennom tilrettelagte møter mellom ofre og gjerningsmenn. I Norge ønsker Konfliktrådet flere slike møter i krimsaker.

Kjetil Klungland og Kjell Alrcih Schumann

Kjetil Klungland har selv tatt initiativ til å møte farens drapsmann, NOKAS-raner Kjell Alrich Schumann (t.h.). Allerede under ankesaken mot ranerne i Stavanger bestemte han seg for at han ønsket å møte NOKAS-ranerne ansikt til ansikt i fengselet. – Jeg har prøvde å fortelle om hva dette har gjort med mitt liv. Hvordan det er å miste en far, sier Klungland.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Vi ser at i jo større grad offerets integritet krenkes gjennom et lovbrudd, jo bedre hjelp får de gjennom å møte den kriminelle ansikt til ansikt, sier nestleder i Sekretariatet for konfliktrådene, Siri Kemény, til NRK.no.

Erfaringer og internasjonal forskning viser også at gjentagelsesfaren, eller risiko for tilbakefall til kriminalitet, reduseres hos dem som gjennomgår tilrettelagte møter med sine ofre, sammenlignet med andre straffedømte.

Altfor lite kjent i Norge

Men svært få saker i kategorien alvorlig kriminalitet (drap, voldtekt, grov vold) blir gjenstand for restorative justice («gjenopprettende prosess» på norsk) ved at partene, offeret og gjerningsmann møtes til ansikt til ansikt.

Siri Kemény

Siri Kemény, nestleder i Sekretariatet i konfliktrådene, mener domstolprosessen avskjærer de kriminelle fra å ta et personlig og moralsk ansvar for sine kriminelle handlinger.

Foto: Oslo Iyengar Yogasenter

– Vi tilbyr dette for alle typer konfliktsaker, også de alvorlige kriminalsakene, men da som et tillegg til den strafferettslige prosessen, sier Kemény.

Hun medgir at svært mange ikke kjenner til tilbudet.

– Medarbeidere fra våre 22 statlige konfliktråd besøker norske fengsler regelmessig og informerer de innsatte om dette tilbudet, men ute blant publikum er det nok svært lite kjent, innrømmer Kemény.

Hun mener at også norske advokater trenger å informeres om tilbudet om gjenopprettende prosess gjennom konfliktrådene.

– Vi har en lang vei å gå i dette informasjonsarbeidet, sier hun til NRK.no.

Ønsker lovfestet rettighet

Både EU, Europarådet og FN anbefaler sine medlemsland å innføre en rettighet til gjenopprettende prosess, gjennom tilrettelagte møter mellom ofre og gjerningsmenn, slik de har i Belgia.

Konfliktrådet ser gjerne at dette tilbudet blir en del av det norske lovverket.

– Men det vil bare være en forsterkning av det tilbudet vi allerede har i dag, sier Siri Kemény.

Hun understreker at tilrettelagte møter i konfliktrådet er basert på frivillighet, og krever samtykke både fra offer og gjerningsperson.

En mangel i rettssystemet

Kemény mener tilrettelagte møter mellom ofre og gjerningspersoner handler om å ta både ofrene og gjerningspersonene på alvor.

– Det å forvente av gjerningspersonene at de tar ansvar for sine handlinger og gjør opp for seg på en konkret måte overfor den de har skadet, er å behandle dem med respekt. Dette mangler i den norske rettsprosessen, hevder nestlederen i Sekretariatet for konfliktrådene.

Hun mener domstolprosessen avskjærer de kriminelle fra å ta et personlig og moralsk ansvar for og oppgjør med sine kriminelle handlinger.

– Vi ønsker å bruke tilrettelagte møter mellom ofre og gjerningsmenn i alvorlige saker som drap, voldtekt og grov vold i langt større grad enn vi gjør i dag, avslutter Siri Kemény.