Villrein på villspor

En flokk på 500 reinsdyr kan bli smittet av skrantesyke hvis de ikke snur.

Reindsdyr

En flokk på 500 dyr er på vei mot et området av Nordfjella som er smittet av skrantesyke.

Villreinflokken trekker stadig nærmere det området som er smittet av skrantesyke på Nordfjella. Frykten er at reinen blir smittet og overfører smitte til resten av villreinstammen på Hardangervidda. På grunn av vindretningen så går reinen nå nordover og mot området som er smittet.

– Reinen har kurs mot Geiteryggen og inn i det området som er smittet av skrantesyke. Det er ikke en trivelig tanke å få nye 500 rein som kan være smittet, sier Sigmund Tveitehagen, leder i Villreinutvalget for Nordfjella.

Frykter besøk i smittet området

Hans Jørgen Jahren

Hans-Jørgen Jahren er daglig leder i Øvre Numedal Fjellstyre.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

På Hardangervidda er det rundt 12000 dyr og de er ikke smittet av skrantesyke. Frykten er altså at denne flokken på 500 dyr, som nå er i nærheten av området som er smittet, beveger seg inn i området og tilbake til Hardangervidda.

– Da kan katastrofen være der. Her må det gjøres forebyggende tiltak som hindrer at det skjer. Det må være fysiske tiltak som at folk går inn og stopper trekket. Jegere er også en mulighet, men uansett må det et mannskap til, sier Hans-Jørgen Jahren, daglig leder i Øvre Numedal Fjellstyre.

Les også: – Trekkhundar kan smitte rein

Les også: Frykter skrantesjuke på Hardangervidda

Nordfjella er delt i to

Skrantesyke, plakater

Plakater med informasjon er satt opp.

Foto: Destinasjon Hemsedal / Privat

Nordfjella er delt opp i to soner, sone en og sone to. I sone en, som ligger nord for Geiteryggtunnelen, er det området de seks villreinene som har fått skrantesyke er observert. Det en nå er redd for er at rein i sone to, som er et rent området og ligger sør for Geiteryggtunnelen, skal trekke inn i sone en og dermed inn i et smittet området.

– Hvis reinflokken på 500 dyr kommer inn i smittet området, så regner jeg med at myndighetene ikke vil at de skal gå tilbake igjen og inn i området som ikke er smittet, sier Jahren.

Det sitter nå jegere langs ruten som reinen er på vei for å prøve å hindre at dyrene passerer Geiteryggtunnelen og nordover inn i smittet området.

Les også: Slik skal skrantesjuken bekjempes