Stadig flere kjører piggfritt

DRAMMEN (NRK): 1. november er det lov å sette på piggdekk i Sør-Norge, men tall fra Statens vegvesen viser at stadig flere kjører piggfritt i Drammen.

Pål Rosland

Sjefingeniør i Statens vegvesen Pål Rosland, ønsker at enda flere bytter ut piggdekkene i Drammen.

Foto: Håkon Aurlien

Etter at Statens vegvesen begynte å registrere biler med piggfrie dekk i sine tilstandsundersøkelser i 2001, har antall sjåfører kjørende på piggfrie dekk i Drammen økt fra 62 til 80 prosent.

Dermed nærmer man seg målet til Statens vegvesen.

– Målet er å få has på luftforurensingen og dette med å begrense bruk av piggdekk er et virkemiddel, men som et operasjonelt mål som kan gi god effekt så anbefaler vi at Drammen ligger på 80–85 prosent piggfritt, forteller sjefingeniør i Statens vegvesen Pål Rosland.

Hvorfor ikke 100 prosent?

– Japan innførte piggdekkforbud og da så man at det ble veldig glatt, og når færre kjører med piggdekk må man bruke mer sand og grus som igjen forårsaker svevestøv, og dermed går vinningen opp i spinningen, forteller Rosland.

Dessuten gjør piggdekk også nytte for seg på vinteren.

– Piggfrie vinterdekk er bygd slik at de skal kunne bite seg fast i strukturen i underlaget og opprettholde en tilfredsstillende friksjon og det krever at de piggfrie dekkene kan bite seg fast i snøen, og en viss andel piggdekk er med på å gjøre at de da får tilfredsstillende feste ved å "rubbe" veibanen.

Store forskjeller

Det er ingen lov som sier at man må ha piggdekk eller vinterdekk, men man er lovpålagt å hele tiden ha dekk som er tilpasset forholdene. Utenfor byen, er det flere som velger piggdekk, men likevel velger altså 60 prosent piggfrie.

– Det er i stor grad mer behagelig å kjøre på piggfrie dekk og man kan kjøre med de samme dekkene hele vintersesongen, uavhengig av om det er piggdekk-sesong eller ikke, fortsetter Rosland.

Vinterdekk

Vinterdekk, i byene velger stadig flere piggfrie dekk, mens på landet er det fortsatt mange som velger å benytte seg av piggdekk.

Foto: Colourbox

– Det at veiene i stor grad er bare ved at det saltes og strøs, gjør også at mange velger å kjøre piggfritt.

Han tror også innføringen av piggdekkgebyr i Oslo kan være noe av årsaken.

– Det smitter over på befolkningen i Drammen, men vi ser at det i enda større grad gjelder befolkningen i Asker og Bærum. Veiene er i stor grad bare om vinteren, det saltes og det gjør det unødvendig å kjøre med piggdekk.

Bedre luftkvalitet

I flere norske byer og tettsteder er nivåene av svevestøv høyere enn det helsemyndighetene anbefaler i sine luftkvalitetskriterier, og bruk av piggfrie vinterdekk er et av de mest effektive tiltakene for å redusere konsentrasjonen av svevestøv ifølge Norsk institutt for luftforskning.