Hopp til innhold

Sår tvil om togtilbudet ved nye Drammen sykehus: – Vi blir oppbrakt

Jernbanedirektoratet kan ikke gi konkrete lovnader om det vil bli mulig med fire tog i timen fra Brakerøya stasjon. Ordførerne i Buskerud reagerer og sier dette skaper stor usikkerhet for hele regionen.

– Vi reagerer på manglende forutsigbarhet og at man skaper tvil rundt et forsterket togtilbud på Brakerøya. Vi blir oppbrakt, sier ordfører i Lier kommune, Kjetil Kivle.

Når det nye sykehuset i Drammen åpner neste år, var planen at toget skulle ta unna mye av persontrafikken. Nå sår Jernbanedirektoratet tvil om det blir slik ordføreren hadde forventet.

– Brakerøyautviklingen er det aller største utviklingsprosjektet vi har i hele regionen. En forutsetning her har vært at vi har hyppige avganger på toget, slik at vi kan få folk fra å kjøre bil til å reise kollektivt, fortsetter Kivle og legger til:

– Vi er helt avhengig av å få opp stoppfrekvensen på tog på Brakerøya stasjon. Det er det som har ligget som en forutsetning gjennom hele planleggingen av området.

Ordfører i Buskerud

Ordførerne samlet på Kongsberg stasjon (fra venstre): Line Spiten (Kongsberg), Adrian Tollefsen (Øvre Eiker), Kjetil Kivle (Lier), Kjell Arne Hermansen (Drammen) og fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune Tore Opdal Hansen.

Foto: Ingunn Larsen

– Må få bekreftet at dette ikke stemmer

Kjell Arne Hermansen, ordfører i Drammen, sier at signalene de har fått skaper usikkerhet om man klarer å oppfylle det som har vært en forventning om fire tog i timen.

– Det skal stoppe fire tog i timen på Brakerøya. Det er helt avgjørende for utviklingen av området, sier Hermansen og begrunner det med følgende:

  • Staten har investert 15 milliarder kroner i nytt sykehus
  • 4500 ansatte skal jobbe ved sykehuset
  • Det er estimert med 500.000 besøkende i året til sykehuset

– En av hovedgrunnene til at man la sykehuset ved siden av jernbanestasjonen, er jo at man skal bruke kollektivt, understreker han.

Kjell Arne Hermansen, Drammen Høyre.

Ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen ønsker klart svar fra Jernbanedirektoratet.

Foto: Anders Haualand / NRK

Hermansen legger til at «den usikkerheten Jernbanedirektoratet nå har laget for dem», må de få satt på dagsorden – og få bekreftet at ikke stemmer.

Les også Innsigelser mot Fjordbyen: Bekymret for trafikkavvikling

Statens vegvesen er bekymret for trafikkavviklingen langs Lierstranda.

Har sendt brev til samferdselsministeren

Derfor har ordførerne i Drammen, Kongsberg, Lier og Øvre Eiker sammen med fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune – i det som kalles Buskerudbyen – fredag sendt et brev til samferdselsministeren.

Samarbeidspartene møttes i dag på Kongsberg for å diskutere tematikken.

Sykehus Drammen

Det nye sykehuset i Drammen åpner i 2025 - rett ved Brakerøya stasjon.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Jernbanen er svært viktig i vårt område. Vi har mange pendlere, og potensialet for å få enda flere til å ta toget er stort. For å få det til, må togene gå oftere, sier fylkesordfører Tore Opdal Hansen.

Fylkesordføreren mener det er viktig å komme med disse signalene nå, før behandlingen av Nasjonal Transportplan.

Les hele brevet her:

– Det er et puslespill som skal settes sammen

Signalene ordførerne har fått fra Jernbanedirektoratet, gjør at de nå frykter det bare blir to avganger per time fra Brakerøya, og ikke fire som ønsket.

– Sefrid Jakobsen, fagdirektør i Jernbanedirektoratet, hva er det dere ordrett har formidlet?

– Vi har sagt at vi ikke kan gi noen helt konkrete lovnader nå. Men jeg vil presisere at vi har absolutt veldig stor forståelse for det behovet de har for økt transporttilbud. Vi jobber alt vi kan for å få til de fire togstopper fra Brakerøya fra desember 2025, svarer hun.

Sefrid Jakobsen, direktør "sømløs mobilitet" i Jernbanedirektoratet

Sefrid Jakobsen, fagdirektør i Jernbanedirektoratet.

Foto: Bjørn Atle Gildestad / NRK

Årsaken til de ikke kan gi konkrete lovnader, er at det endelige rutetilbudet avhenger av blant annet den årlige kapasitetsfordelingsprosessen i Bane-Nor.

– Det er en ny rutemodell som igangsettes med åpningen av Drammen stasjon og nytt dobbeltspor, samt en vurdering av hvilke togtilbud offentlige skal kjøpe ifra Vy på denne strekningen. Det er et puslespill som skal settes sammen, for å få det ønskede togtilbudet.

Les også Mener enkle grep kan hindre milliardsprekk på megaprosjekter

Båttur med båten Kysten i regi av Sykehuset i Vestfold

– Hva er tidsperspektivet, når vet dere mer?

– Vi vet mer om dette i løpet av et år, avslutter fagdirektør Sefrid Jakobsen i Jernbanedirektoratet.