Hopp til innhold

Innsigelser mot Fjordbyen: Bekymret for trafikkavvikling

Hver dag benytter flere tusen seg av veistrekningen langs Lierstranda. Nå frykter Statens vegvesen en trafikkøkning i området.

Statens vegvesen er bekymret for trafikkavviklingen langs Lierstranda.

Det er flere tusen som benytter seg av strekningen langs Lierstranda hver dag.

Foto: Hedda Grønbrekk / NRK

Fylkesvegene langs Lierstranda er allerede svært trafikkerte.

Nå skal det bygges 8000 nye boliger som utgjør Fjordbyen som vil kunne gi Lier kommune 16.000 nye innbyggere.

I samme område bygges nye Drammen sykehus- og Helsepark. Dette innebærer 16.000 arbeidsplasser.

Statens vegvesen er bekymret over trafikkøkningen langs Lierstranda. De sendte en innsigelse mot planforslaget tidligere i år.

Til vanlig bruker 4000 kjøretøy strekningen hver dag.

– Lier kommune har satt et tak på 11.000 biler i forbindelse med nybyggingen. Det er en økning på 6000 kjøretøy, sier Arne Tovsild fra Statens vegvesen.

Arne Tovsild fra Statens vegvesen er bekymret for økt trafikk ved Lierstranda.

Arne Tovsild fra Statens vegvesen ønsker sterkere virkemidler for å bevare trafikkflyten.

Foto: Hedda Grønbrekk / NRK

Tovsild ønsker at man skal avvente med byggingen, frem til man ser hva slags konsekvenser det nye sykehuset har for trafikken.

Vi synes det er for svake virkemidler i planene for å bevare trafikkflyten for Fjordbyområdet. For eksempel bompengeavgift er ett tiltak som vil kunne hjelpe, mener Tovsild.

Vurderer ikke bompenger

Knut Kjennerud

Kommunalsjef Knut Kjennerud ønsker å komme til en løsning med Statens vegvesen.

Foto: Privat

Knut Kjennerud er kommunalsjef for samfunnsutvikling og kultur i Lier kommune.

Kjennerud sier at Lier kommune ikke har vurdert bompenger som virkemiddel. Men de ønsker å registrere kjøretøy i området, slik at de har oversikt over trafikkmengden.

Utbyggingen av Fjordbyen vil ifølge Kjennerud ta 40 til 60 år.

– Det skal bygges 150 boliger om gangen. Området er attraktivt, fordi det ligger til rette for kollektiv transport, samt gang og sykkelvei, sier Kjennerud.

Les også Tre av fire stoler på farts­grensene i bilen – Camilla (31) er ikkje ein av dei

Camilla Wik i bilen

I tillegg til å sette tak på antall kjøretøy, ønsker kommunen å lage avtaler om trafikkregulering med de 19 grunneierne i området. Det vil si at grunneierne får en bindende avtale på hvor mange kjøretøy de får ta inn og parkere.

Planforslaget berører trafikkforholdene på riksvegene 291, E18 og E134, samt flere fylkesveger i området.

Allerede i dag er det mye trafikk på disse vegene. Det er ofte kø på strekningen, som på denne vidoen tatt i sommer.

Det er køkaos daglig på E18 Kjellstad, Lier.

Video: Benedikte Fjelly / NRK

Antall kjøretøy vil øke

I flere av Norges største byer har man mål om nullvekst i antall personbiler.

Kjennerud sier at Fjordbyen vil føre til en økning av personbiler i området.

Det vil være en vekst i antall personbiler når det bygges i regionen. Men dette er en lav vekst. Det er slik at Statens vegvesen ikke vil ha høyere veikapasitet, men vil ta vare på veiene vi har. Det blir en utfordring på nye byggeområder, mener Kjennerud.

Etter innsigelser fra Statens vegvesen har Lier kommune valgt å utrede planene videre.

Vi ønsker å komme til en løsning, slik at vi får startet med byggingen, avslutter Kjennerud.