Hopp til innhold

Mener enkle grep kan hindre milliardsprekk på megaprosjekter

Når det offentlige bygger blir det ofte dyrere enn planlagt, mange millioner dyrere. Nå må bransjen tenke helt nytt, mener forsker.

Båttur med båten Kysten i regi av Sykehuset i Vestfold

Denne lystige gjengen var med på siste byggetrinn av Sykehuset i Vestfold. Båtturen var et av virkemidlene for å få sykehuset bygget til budsjett og tid.

Foto: Krzysztof Rutkowski

Det skal bygges sykehus og helsebygg for mer enn 80 milliarder kroner de nærmeste årene.

Men få tror at dette blir sluttregningen.

Byggeprosjekter i regi av det offentlige blir ofte mye dyrere enn planlagt. Men hvorfor blir det slik? Og må det være slik?

Juni 2021:

Det er vindstille på båten «Kysten» som seiler i retning Nøtterøy denne sommerdag. I båten er en gjeng feststemte mennesker. De vet det kanskje ikke, men de kan være nøkkelen til hvordan offentlige byggeprosjekter kan unngå store budsjettsprekker i fremtiden.

Hvordan denne lystige gjengen kan bidra til billigere bygg skal vi komme tilbake til.

Gigasprekken

Ved byggingen av Nytt sykehus i Drammen i mai 2023 er stemningen en annen. De har riktignok kommet godt i gang med byggingen av Drammens nye stolthet, men det har kostet.

Det er en del forhold man ikke kunne forutse som prosjektet har blitt rammet av, og det er vanskelig å gjøre noe med, sier Anne-Hilde Bråtebæk. Hun er direktør for Bygg og Eiendom hos Helse Sør-Øst.

Anne-Hilde Bråtebæk i gult vernetøy på byggeplassen til Nye Drammen sykehus

Anne-Hilde Bråtebæk er godt fornøyd med byggingen av Nytt sykehus i Drammen på tross av budsjettsprekkene.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

700 millioner ekstra til infrastruktur som gangvei og bilvei til det nye sykehuset, og så var det grunnforholdene da. Bare her har man dratt på seg store ekstrakostnader.

I tillegg kom koronapandemien og krigen i Ukraina. I februar måtte styret i Helse Sør-Øst innse at de trengte mer penger.

Styringsrammen ble økt med 2,4 milliarder, og enda er ikke sykehuset ferdig.

Håpet er at det ikke kommer enda flere overraskelser, men det er ingen garanti. Så langt ligger prosjektet an til å bli fem måneder forsinket.

Nye Drammen sykehus under oppføring

Nytt sykehus i Drammen sykehus reiser seg, men kostnadene har vært store.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK
Utsikt fra Nye Drammen sykehus til byggeplassen ut mot Drammensfjorden

Utsikten fra det nye sykehuset i Drammen blir bra, men prisen blir stiv.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Dyrere igjen og igjen

Sykehusprosjektene er ikke de eneste som sliter med å holde seg til budsjett.

Ifølge tidsskriftet Stat & Styring har forskere ved NTNU studert 1704 offentlige bygge- og investeringsprosjekter over mange år. Undersøkelsene viser at kostnadssmell er normalen.

Blixtunnelen på Follobanen

Follobanen: Skulle koste: 26,3 milliarder, Kostet: 36,8 milliarder.

Gjennomslag i tunnelen til Fornebubanen

Fornebubanen: Estimert pris ved vedtaket 2013: 4,5 milliarder. I 2020 steg prisen til 16,2 milliarder. Pris i 2023: 27,6 milliarder. Banen er ferdig om seks år.

En av hallene i utbyggingen av ny vannforsyning i Oslo.

Holsfjorden i Lier blir ny reservevannkilde for Oslo fra 2028. Prisen var beregnet til 12,5 milliarder kroner, men er nå oppe i 27 milliarder kroner.

Stortingets anleggsplass

Oppussing av Stortinget vokste voldsomt i omfang og kostnader, fra anslagsvis 70 millioner i 2011 til 2,3 milliarder kroner i 2018.

Fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør skal det bygges sykehus og helsebygg for mer enn 80 milliarder kroner de nærmeste årene.

Men eksemplene på at det blir langt dyrere enn beregnet, er mange.

Nye Stavanger universitetssjukehus

Nye Stavanger universitetssjukehus bygges i to trinn. Innflytting er i løpet av 2024.

Første byggetrinn: 11,3 milliarder.

Budsjettsprekken så langt er på 450 millioner kroner.

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde under bygging.

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset skal være ferdig sommeren 2025.

Foreløpig pris: 6,5 milliarder.

Så langt mangler 500 millioner kroner for å fullføre prosjektet.

Nordlandssykehuset HF I Bodø

Ombyggingen av Nordlandssykehuset i Bodø ble vedtatt i 2005, og har blitt forandret mange ganger underveis.

Byggingen var ferdig i 2020.

Budsjettsprekken på siste byggetrinn var på 330 millioner kroner.

Nytt sykehus i Drammen er planlagt ferdigstilt i 2025.

Prislappen er foreløpig på 14 milliarder kroner.

2,4 milliarder dyrere enn planlagt.

Nye Aker sykehus på Sinsen i fugleperspektiv

Det er vedtatt å bygge et nytt, stort region- og lokalsykehus på Gaustad og et nytt sykehus på Aker i Oslo.

Begge skal være ferdige i 2031.

Trolig ender det på over 50 milliarder kroner.

Byggingen har enda ikke startet.

(Illustrasjon: Nordic/AART Achitects)

Hvorfor blir det så ofte dyrere enn planlagt?

– Sannsynligheten for overskridelser øker jo større prosjektet blir, sier Ragnhild Kvålshagen.

Hun jobber for Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI. Hun er også professor i strategi og effektive byggeprosesser.

Ragnhild Kvålshaugen

Professor Ragnhild Kvålshaugen mener samarbeid er fremtidens løsning.

Foto: BI

Når det blir dyrere enn planlagt, ønsker ingen av selskapene i byggeprosjektet å sitte igjen som taperen. Ingen vil ha skylda for at prisen har økt, og ingen vil ta på seg kostnaden. Da begynner de ofte å skylde på hverandre.

Og jo flere kontrakter et prosjekt har, jo større er sjansen for konflikter. Felles for de mest vanlige kontraktstypene i byggebransjen er mange kontrakter og mange konflikter.

Ved byggingen av Nye Stavanger Universitetssykehus måtte byggherren, Helse Stavanger, ansette to jurister som jobbet på heltid med betalingskrav fra et stort antall entreprenører. Prosjektet hadde over 100 kontrakter.

Ungdomsrådet ved Stavanger Universitetssjukehus på befaring på det nye sykehuset som er under bygging på Ullandhaug.

Befaring på byggeplassen ved Nye Stavanger Universitetssykehus.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Til E24 sa prosjektleder Kari Gro Johanson dette:

– De er etter oss for å få mest mulig penger ut av prosjektet. Vi ønsker å bygge et sykehus. De ønsker å få mest mulig penger. Slik er det i entreprenørbransjen. Det vet jo alle.

Ved Nytt sykehus i Drammen har Helse Sør-Øst vært i retten. Først kranglet de om prisen på tomten. Så anklaget de konsulentselskapet Rambøll for prosjekteringsfeil. Rambøll var en av dem som vurderte grunnforholdene på tomta, før byggingen startet. Nå ønsker helseforetaket å få erstatning, fordi de mener vurderingene var for dårlige.

Prosjektet har over 70 kontrakter.

Konfliktene tar tid, og tid er penger. Det gjør at prosjektene fort blir enda dyrere.

– Det som dominerer mye i bransjen er kontrakter der alle prøver å skille ut sitt ansvarsområde, og det tar man ansvaret for. Resten føler man ikke noe særlig ansvar for, sier professor Ragnhild Kvålshaugen.

– En god metafor er at vi sitter i hver våre båter, i stedet for å sitte i samme båt, sier hun.

Tilbake til den lystige gjengen på båttur i retning Nøtterøy junikvelden 2021. Alle sitter i samme båt. Bokstavelig talt.

Båttur til Bolærne med Tønsbergprosjektet. Siste etappe av byggeprosjektet sykehuset i Vestfold

Tønsbergprosjektet arrangerte jevnlig båtturer og fester for sine ansatte for å få alle til å jobbe godt sammen.

Foto: Camilla Romero

Finnes det en løsning?

– Vi er ekstremt stolte av sykehuset vårt.

Assisterende prosjektdirektør Bjørn Varegg ser utover den flunkende nye delen av Sykehuset i Vestfold.

Bjørn Varegg viser fram det nye sykehusbygget i Tønsberg

Bjørn Varegg viser stolt fram et av de nye byggene ved Sykehuset i Vestfold.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Han er en av dem som var med på båtturen. Turen var noe de gjorde for å sveise gjengen sammen, slik at byggingen av siste etappe ved Tønsberg sykehus skulle gå så bra som mulig.

Da de hadde et byggetrinn igjen ville de forsøke å bygge på en måte som skapte glede og begeistring hos alle involverte. Samtidig ville de holde seg til tid og budsjett.

I utlandet fant de det de lette etter. En prosjektmodell som kalles IPL, Integrert Prosjekt Leveranse. Kjernen i modellen er nesten latterlig enkel.

Alle i prosjektet jobber sammen helt fra starten av, og alle tjener økonomisk på at

Bjørn Varegg, assisterende prosjektdirektør ved Sykehuset i Vestfold

Assisterende prosjektdirektør ved Sykehuset i Vestfold mener samarbeid fra starten av prosjektet er fremtiden.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

de holder seg til tid og kostnad.

Blir prosjektet dyrere enn planlagt, må byggherren og entreprenøren dele kostnadene. Blir prosjektet billigere, deles pengene til overs mellom de to.

Alle spørsmål og risiko må på bordet så tidlig som mulig

– Vi var opptatt av å binde alle til masta fra starten av. Vi ville motivere alle til å gjøre det beste for prosjektet og samtidig se at det var gunstig for dem selv, sier Bjørn Varegg.

Populært blir det beskrevet som en modell der «alle sitter i samme båt», slik den lystige gjengen på båten i retning Nøtterøy gjorde.

Å trekke i samme retning

I byggebransjen i Norge var dette helt nytt.

Prosjektgruppa måtte til USA på studietur for å lære hvordan de skulle gjøre det.

Denne gangen skulle de klare seg med en kontrakt som alle skrev under på, og alle skulle involveres fra starten av.

.

Husplakaten for bygging av sykehuset i Vestfold

Denne plakaten skrev alle prosjektpartnerne på under bygging av siste byggetrinn ved sykehuset i Vestfold. Her forpliktet de seg til å jobbe sammen som et lag fra starten av.

Foto: Privat

De ble enige om et stort prosjektkontor der byggherre, entreprenør, rådgivere, elektrikere, arkitekter og rørleggere skulle sitte sammen i hele byggeperioden.

For å sikre det sosiale arrangerte de felleslunsjer, jevnlig firmafester og båtturer på Tønsbergfjorden.

Ansatte ved Tønsbergprosjektet i teambuiling med hatt og bart

Ansatte ved Tønsbergprosjektet i teambuilingsfest med temaet "hatt og bart".

Prosjektledere ved Sykehuset i Vestfold

Bjørn Varegg og en av de andre prosjektlederne på en av festene som ble arrangert.

Prosjektorganisasjonen i arbeid ved byggingen av siste byggetrinn for sykehuset i Vestfold.

Her er alle som jobbet ved Tønsbergprosjektet samlet til en av mange daglige fellesmøter.

Store fellesmøter ved Tønsbergprosjektet

Fra prosjektkontoret der alle samlet seg i ukentlige stormøter, såkalt Big room-meeting.

Fra en av båtturene til Tjøme ved Tønsbergprosjektet.

Her var deler av gruppa på tur til Eidene ved Tjøme.

Felleslunsj ved Tønbergprosjektet

Det ble jevnlig arrangert felleslunsj for alle som jobbet på prosjektet.

For å tydeliggjøre at de jobbet for samme prosjekt, fikk alle tøy med påskriften Tønsbergprosjektet.

Sykehusdirektør ved sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal og Bjørn Varegg

Alle som jobbet med byggingen av sykehuset fikk likt arbeidstøy for å bygge lagfølelse. Sykehusdirektør Stein Kinserdal og Bjørn Varegg viser jakken.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

–Vi ba alle våre partnere om å stille med folk som tør å være åpne, og som tør å vise tillit og samarbeide for å nå felles mål. Vi har også sagt at innenfor vårt arbeid, så er det ikke lov å skylde på hverandre, sier Varegg.

For Varegg med lang fartstid i byggebransjen var følelsen av å være et sammensveiset lag en ny og sterk opplevelse.

Om det står Skanska, Cura, Bravida på ryggen. Når du har på deg Tønsbergprosjektklærne er du et team. Du løser du ting sammen. Det oppleves kjempesterkt for en som har opplevd mye skyttergravskrig, sier han.

Siste byggetrinn ble ferdig før tiden, og kostet mindre enn budsjettet på 3 milliarder kroner. Det gjorde at entreprenøren tjente ekstra penger, og sykehuset fikk råd til et ekstra kontorbygg.

Suksess på veien

Nye Veiers prosjekt E6 fra Kvål til Melhus, en strekning på cirka 7 km firefelts motorvei, er det andre prosjektet i Norge der IPL er prøvd ut. Veistrekningen var ferdig i 2022. Den kostet litt over 1,1 milliard kroner med merverdiavgift og holdt seg til tid og kostnad.

Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier

Bjørn Børseth i Nye Veier sier at de tar med seg flere positive erfaringer fra bruken an IPL kontrakt.

Foto: Liv-Unni Tveitane / Nye Veier

Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier, forteller at det er vanskelig å si sikkert om prosjektet var en suksess, fordi de ikke har noe å sammenligne med. Prosjektet var også lite.

Dessuten er det å bygge vei mindre komplekst enn å bygge store bygg. Det ligger allerede strenge krav og regler som både Nye Veier og entreprenøren må forholde seg til.

Likevel tar de med seg noen erfaringer videre inspirert av IPL. I kontraktene legger de nå inn en gevinst for entreprenøren dersom de finner bedre og billigere løsninger enn Nye Veier selv har gjort. På den måten tjener alle på å lete etter gode løsninger for prosjektet.

– Vi involverer også entreprenøren i mye større grad enn tidligere, sier Børseth.

E6 Kvål - Melhus, hvor Nye Veier har åpnet 3 av 7km vei.

E6 Kvål – Melhus, hvor Nye Veier hadde IPL kontrakt på deler av strekningen.

Foto: Nye Veier

Fremtiden er samarbeid

Forsker og professor Ragnhild Kvålshaugen mener denne måten å jobbe sammen på, er fremtiden og en løsning for å få bedre kontroll.

Forskning fra utlandet viser at dette egner seg særlig godt for store og komplekse byggeprosjekter, såkalte megaprosjekter.

– Mye av grunnen er at man får all usikkerhet tidlig opp på bordet, sammen med alle de involverte, sier Kvålshaugen.

På Skanskas hovedkontor i Oslo sitter konserndirektør Ståle Rød. Hans firma jobbet på Tønsbergprosjektet.

Ståle Rød, konsernsjef i Skanska

Ståle Rød er konsernsjef i Skanska og mener bransjen må endre seg.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Han mener tiden er overmoden for å tenke nytt når det offentlige bygger fremover.

Man har den erfaringen man har nå, og det er en ganske dyrekjøpt erfaring.

Han sikter til de mange budsjettsprekkene.

– Man kan få mye større forutsigbarhet inn i offentlige byggeprosjekter med å tenke litt annerledes og benytte andre gjennomføringsmodeller, mener Rød.

Er bransjen klar for en ny måte å jobbe på?

Da byggingen av Nytt sykehus i Drammen ble satt i gang, var ikke erfaringene fra Tønsbergprosjektet klare enda. Derfor valgte de heller tradisjonelle byggekontrakter enn IPL. Helse Sør-Øst mener også at bransjen ikke var klar enda for IPL på store prosjekter.

Men det er mange flere megaprosjekter på gang i helseregionen.

Ved to nye sykehusene i Oslo, Nye Aker og Nye Rikshospitalet, har de også valgt tradisjonelle kontraktsformer. Helse-Sør Øst sier at IPL ble vurdert, men at de slet med å få med seg entreprenørene til å velge denne måten å arbeide på.

Forsker og professor Ragnhild Kvålshaugen mener det er byggherren, i dette tilfellet Helse Sør-Øst, som sitter på nøkkelen og må være tydelig på hva slags kontraktsform de ønsker. Hun mener resten av markedet da vil tilpasse seg etter hvert.

Jeg tror dette handler mye om kunnskap om hvordan gjennomføre prosjekter på denne måten. Dette er en veldig annerledes form som bryter med mye av kulturen i næringen, sier Kvålshaugen.

Vil teste ut IPL

Men ved bygging av Senter for psykisk helse Øya i Trondheim skal Sykehusbygg ta i bruk IPL.

Kontraktsrådgiver og advokat i Sykehusbygg HF Mette Nagy Stovner forteller at de gode erfaringene fra Tønsbergprosjektet er en av grunnene til at de vil prøve det ut i Trondheim.

Mette Nagy Stovner, advokat hos Sykehusbygg HF

Mette Nagy Stovner, kontraktsrådgiver hos Sykehusbygg HF forteller at de skal prøve ut IPL.

Foto: Sykehusbygg HF

Hun utelukker ikke at de vil bruke modellen på flere utbygginger fremover.

Sykehusbygg følger med på utviklingen i markedet, og vi har løpende dialog med andre aktører som tester nye kontraktsmodeller. Vi tar med oss det vi erfarer inn i kommende prosjekter.

Bjørn Varegg ved Sykehuset i Vestfold tror at IPL ikke brukes så mye enda, fordi det tar tid å endre bransjen.

Det har vært en tradisjonell situasjon hvor entreprenører, rådgivere og byggherre er en del av et spill. Det er en konkurranse, en form for strid, selv om man løser felles prosjekter.

Nytt kontorbygg under bygging ved Sykehuset i Vestfold.

Dette nye kontorbygget fikk Sykehuset i Vestfold råd til fordi siste byggetrinn ble billigere enn planlagt.

Foto: Sykehuset i Vestfold

Er dette fremtidens modell?

Ja, jeg tror det. Jeg kan ikke si noe annet. Vi har jo hatt en fantastisk reise fra disse harde jobbeprosjektene vi hadde i tidlig fase, til hvor vi jobber skulder ved skulder, og vi løser masse tøffe problemer med felles mål. Det er ekstremt givende.

Du henter ut det beste av kollegene dine.

Takk for at du har lest denne lange, men viktige saken! Har du innspill, eller tips til andre saker så hører jeg gjerne fra deg!