Hopp til innhold

E134 blir prioritert i nasjonal transportplan: – Vi får veien vekk og ut av bygda

I over 30 år har E134 til E18 vært planlagt og skrinlagt. Nå lover regjeringen 2,5 milliarder kroner til å ferdigstille forbindelsen.

Dronefoto, E134, Lahell

Ved Lahell i Lier går europaveien i 40-sone gjennom et boligområde, med fotgjengeroverganger, gangfelt og sykkelvei.

Foto: Tor René Stryger / NRK

– I Nasjonal Transportplan som legges frem rett før påske kommer vil i prioritere prosjektet som heter E134 Dagslett – E18.

Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NRK.

– Det er en veldig viktig forbindelse gjennom dette området som vi står i, forklarer ministeren der han står ved Reistad i Lier. Området der E134 er tiltenkt å kobles på E18.

Vikerlinja fra E134 ved Dagslett i Asker, til E18 ved Reistad i Lier

Planen omfatter vel 6,8 kilometer vei, hvorav vel 4,4 kilometer går i toløpstunnel fra området under Reistad nederst i Lierbakkene og over til Kovestad vest for Dagslett i Spikkestad. Den nye E134 møter dagens E134 i krysset ved Dagslett.

Illustrasjon: Martin Blystad / Statens vegvesen

– Det er en trang og dårlig vei. Det er 40-soner. Det er mye trafikk for beboerne i området, og det vil heller ikke være tilstrekkelig kapasitet på den veien som går der i dag. Særlig ikke når vi nå også starter opp Oslofjordforbindelsen, forklarer Nygård.

Prislapp på rundt 6 milliarder kroner – blir bompenger

samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ved Reistad i Lier der han lover penger til E134

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier strekningen blir prioritert i NTP, men kan ikke si noe om når byggingen kan starte opp.

Foto: Caroline Utti / NRK

Det samlede prosjektet har en prislapp på rundt 6 milliarder kroner.

– Det blir ca. 2,5 milliarder fra staten sin side, og så er det selvfølgelig brukerfinansiering her som mange andre steder, forklarer Nygård. Han legger til at prisen allikevel ikke er helt eksakt. Det gjenstår flere prosesser før man har en klar en kostnadsramme på prosjektet.

På sin nettside beskriver Statens vegvesen det slik:

«Dagens veg er i dårlig stand og oppfyller ikke gjeldende krav til vegbredde, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. I tillegg skaper lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for de som bor i området.»

E134 Dagslett E18, informasjon fra Vegvesenet, Statens Vegvesen

Det har blitt delt ut mange informasjonsskriv fra Vegvesenet i løpet av de over 30 årene naboene har ventet på ny vei.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Det blir store deler av dette prosjektet i tunnel. Det har vært sterke lokale ønsker om å velge dette planalternativet og det legger også regjeringen til grunn, sier Nygård.

Les også Europavei planlagt og skrinlagt i 30 år

Dronefoto, E134, Lahell

Lokalpolitiker jubler: – Det har vært mange motbakker underveis

Gruppeleder for Ap i Lier, Silje Kjellesvik Norheim, sier dette er en gledens dag.

– Det betyr enormt mye. Det er en sak vi har kjempet for i mange år. I alle de årene jeg har vært aktiv i politikken. Det har vært seigt, mange motbakker underveis, men nå tror vi at vi bokstavelig talt ser lyset i tunnelen, forklarer hun.

Gruppeleder for Ap i Lier, Silje Kjellesvik Norheim

Silje Kjellesvik Norheim er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Lier.

Foto: Caroline Utti / NRK

I 30 år har Statens vegvesen prosjektert en ny vei, delvis i tunnel og delvis gjennom et åkerlandskap. Og i 30 år har prosjektet blitt stoppet gang etter gang. I 2020 viste beregninger at rundt 20.000 bilister brukte veien daglig, og at 20 prosent av trafikken var tungtransport.

– Det er en europavei med en enorm trafikkmengde, hvor 80 prosent av trafikken faktisk skal gjennom kommunen og videre. Den går gjennom et boligområde i 40-soner, med gangfelt og skole- og sykkelvei. Som egentlig er helt uholdbart, sier Kjellesvik Norheim og fortsetter:

– De som bor langs veistrekningen er til store deler av døgnet nærmest innestengt og har det ganske uutholdelig. At de får en løsning nå og får slippe dette her, det er kanskje det beste med prosjektet. Og så er vi veldig glade for at det blir tunnelløsningen, så vi slipper å ta av den verdifulle matjorda vi har her.

Les også Vegvesenet er bekymret: Storsykehuset kan ramme E18-trafikken

E18 retning Drammen

Tør ikke å si noe om oppstart

Selv om veien nå blir prioritert i NTP, sier samferdselsministeren at det er for tidlig å si noe om når arbeidet kan starte opp.

– Nå skal NTPen legges frem og den skal behandles i stortinget. Det er planprosesser i kommunene her, så det er noen år frem til man får oppstart på et slikt prosjekt, sier Nygård og utdyper:

– Så har vi noe i transportpolitikk som kalles porteføljestyring, hvor prosjekter hele tiden må konkurrere med hverandre. Og så vil vi kunne velge fra den porteføljen av prosjekter for oppstart i statsbudsjettet i år som kommer.

Han forklarer at prosjektet ligger høyt i NTP-porteføljen, men at regjeringen ikke har en rangert liste av prosjekter. I Lier er man uansett opptatt av at ting nå blir gjort ordentlig.

– Vi skal også bygge en løsning som skal stå seg for all framtid. Så det må ta den tiden det tar, men da får vi også en god løsning. Vi får veien vekk og ut av bygda, sier Kjellesvik Norheim.

Ringeriksbanen

Sp om Ringeriksbanen: – Et overgrep