NRK Meny
Normal

Politiet er bekymret for de høyreekstreme

DRAMMEN (NRK): Politiet har hatt merkbar økning av bekymringsmeldinger knyttet til høyreekstreme miljøer.

Radikaliseringskontakt Stian Vatnedal i Drammenspolitiet

Radikaliseringskontakt Stian Vatnedal i Drammenspolitiet sier at en del av de meldingene han får fra folk, dreier seg om hatmeldinger på nettet.

Foto: Merete Glorvigen / NRK

Så langt i år har politiet i Søndre Buskerud mottatt 20 bekymringsmeldinger knyttet til voldelig ekstremisme. I løpet av hele 2015 mottok de 50 slike meldinger.

– Det som bekymrer meg er det vi ser av motkrefter mot innvandring; hvor mye noen har latt seg provosere, og hvor langt noen er villige til å gå, sier radikaliseringskoordinator Stian Vatnedal i drammenspolitiet.

Radikaliseringskoordinatoren mener det er grunn til å ta den økte hatretorikken og truslene fra disse miljøene, på alvor.

Hat på nett

Hatmeldinger på nett fra høyreekstreme utgjør en voksende del av bekymringsmeldingene til politiet. I fjor var to tredeler av meldingene knyttet til radikal islamisme, mens hittil i år har halvparten av henvendelsene dreid seg om høyreekstremisme.

– Det er et mye tøffere debattklima på nett. Vi ser en oppblomstring av organisasjoner på ytterste høyre fløy. Vi er selvfølgelig bekymret for hvor og hva de vil, sier Vatnedal.

Han tror flyktningstrømmen er mye av årsaken til at de høyreekstreme miljøene har fått en oppblomstring. Politiet har så langt ikke mottatt en eneste bekymringsmelding fra tros- eller livssynssamfunn.

– Det er litt betenkelig når vi vet at mange av dem vi jobber med har tilknytning til tros- og livssynssamfunn. Jeg lurer på hvorfor de ikke er blitt lagt merke til på et sted der de tilbringer en del tid.

Kommunen skal bedre samarbeidet

Drammen kommune har vedtatt en handlingsplan i arbeidet mot voldelig ekstremisme, men så langt har ikke kommunen hatt penger til å sette den ut i live. I juni ansettes det derimot en egen koordinator som skal samarbeide med politiet, skoler, frivillige organisasjoner og trossamfunn.

Jan Sivert Jøsendal, utdanningsdirektør i Drammen

Jan Sivert Jøsendal, utdanningsdirektør i Drammen

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Vi opplever at vi har et godt og nært samarbeid med politiet og andre samarbeidspartnere, også er det slik at vi vil ha enda større gjennomføringskraft når vi får en SLT-koordinator med på laget, sier utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal.

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (ekstern lenke). Det er Cecilie Neergård Langeby som skal ha den funksjonen i Drammen kommune. Hun kommer fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.