– Hele samfunnet må forebygge radikalisering

PST møtte i dag offentlige ansatte på hele Haugalandet som jobber med ungdom og unge voksne. Målet var å gi dem verktøyene for å avdekke, og forebygge radikalisering.

Alle må bidra for å hindre at ungdom og unge voksne blir radikalisert. Det er var budskapet fra Politiets sikkerhetstjeneste da Tysvær kommune i dag inviterte til fagdag om radikalisering og voldelig ekstremisme. I følge PST er det mange som støtter IS.

VIDEO: Alle må bidra for å hindre at ungdom og unge voksne blir radikalisert. Det er var budskapet fra Politiets sikkerhetstjeneste da Tysvær kommune i dag inviterte til fagdag om radikalisering og voldelig ekstremisme. Ifølge PST er det mange som støtter IS.

– Det handler om å få folk ut av et radikaliseringsspor, eller å sørge for at de ikke kommer inn i det. Konsekvensene er store, både for enkeltindivider, og hvis de ender med å utføre terrorhandlinger, sier politioverbetjent Geir Inge Davidsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

I dag møtte han offentlige ansatte på hele Haugalandet som jobber med ungdom og unge voksne. Tysvær kommune arrangerte fagdag om forståelse og forebygging av radikalisering.

– Alle må gjøre denne jobben: Naboer, lærere, helsevesen, politi, PST, kommunen og staten. Alle må følge med, oppdage og melde fra slik at vi kan finne en løsning på problemet vil den som er på vei til å bli radikalisert, sier Davidsen.

– Ikke alle mener det de skriver på nett

Radikalisering defineres som prosessen der en aksepterer vold for å oppnå et politisk, ideologisk eller religiøst mål. Og det er noe som skjer med stadig flere.

Geir Inge Davidsen

Politioverbetjent Geir Inge Davidsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Det finnes personer i vårt distrikt som har reist ned for å slåss som fremmedkriger og som har blitt drept der nede. Det finnes også ganske mange som støtter terroren vi har sett i Frankrike, og som uttaler at de vil ned og slåss for IS, sier han.

Hva gjør dere for å unngå at dette skjer?

– Vi er i dialog med mange, og har mange forebyggende bekymringssamtaler. Ikke alle mener alt de skriver på nettet, men vi må fange opp de som virkelig mener det, sier han.

Både islamister og høyreekstreme

Ifølge PST er de fleste som blir radikalisert i aldersgruppen 16–25.

– Det er mange muslimer, men det er også en høyreekstrem side her, som blir radikalisert. Vi møter for eksempel noen som sier de skal ned til Ukraina for å slåss, sier Davidsen.

Og både den radikale høyresiden, og de radikale islamistene blir flere.

– Vokser den ene siden, så vokser den andre også. Vi må være årvåkne, og melde fra hvis noe ikke virker rett. Så skal vi prøve å gjøre en best mulig jobb for å hindre at det får utarte, sier Geir Inge Davidsen i PST.