Tre kommuner « best» på å motarbeide radikalisering

Tre norske kommuner er valgt ut som forbilder når det gjelder arbeidet med antiradikalisering.

Laila Bokhari

Statssekretær Laila Bokhari (H) har stor sans for arbeidet som gjøres i blant annet Kristiansand.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Under et politisk toppmøte i Det hvite hus i Washington i februar ble det besluttet at ti land skulle holde verdensomspennende oppfølgingsmøter.

Norge fikk ansvar for ett av dem hvor hele Europa er målgruppa.

De tre norske byene som er valgt ut er Fredrikstad, Oslo og Kristiansand.

Gode på forebygging

Johanne Benitez

Johanne Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator Kristiansand kommune.

Foto: Geir Egeland / NRK

– Kristiansand har pekt seg ut som en god kommune når det gjelder forebygging gjennom mange år når det gjelder kriminalitet generelt, men spesielt innenfor ekstremisme, sier Johanne Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator Kristiansand kommune.

Hun viser til urfordringene på 90-tallet med høyreradikale krefter, og at det nå er tatt et krafttak i forbindelse med den nasjonale handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Lagde egen plan

Kristiansand har utarbeidet veilederen «Fra bekymring til handling» som har fått gode skussmål fra nasjonalt hold.

Veileder mot radikalisering

Fra bekymring til handling» er undertittelen på Kristiansand kommunes veileder mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det er nettopp dette det handler om «Fra bekymring til handling», sa Laila Bokhari da hun besøkte Kristiansand i mars i år.

Hun er politisk rådgiver, statsviter og terrorforsker.

Veilederen er et verktøy som gir svar på hvordan man skal håndtere ekstremisme. Hvem man varsler også videre.

– Det jobbes godt i alle ledd for å inkludere og integrere mennesker. Både i skoler og barnehager, sier Benitez Nilsen.