Hopp til innhold

Jublar for nytt jordmorprosjekt: – Høyrest veldig spennande ut

Helseminister Ingvild Kjerkol meiner prosjektet i Drammen er nyskapande. Jordmødrene sjølv gler seg.

Linn White lar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holde sønnen Liam.

Linn White lèt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol halde sonen Liam.

Foto: Caroline Utti / NRK

– Eg ville openbert tenkt at for min del ville det vore positivt.

Det seier nybakt tobarnsmor, Linn White.

Ho uttaler seg om omsorgsmodellen kjend som «Caseload midwifery», som no skal testast ut i Drammen.

Modellen er utbreidd i fleire land, som mellom anna England, Danmark, Australia og Sverige, og går ut på at ei gruppe jordmødrer har omsorg for ei gruppe kvinner og familien deira heile vegen under svangerskap, fødsel og barseltid.

Marte Berger-Nortvedt, seksjonsleder ved fødeavdelingen på Drammen sykehus.

Marte Berger-Nortvedt er seksjonsleiar ved fødeavdelinga på Drammen sjukehus og arbeider med prosjektet.

Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

– Det er jo denne kontinuiteten i relasjonen mellom jordmor, mor og partnar som gir dei gode resultata vi veit denne omsorgsmodellen gir, seier Marte Berger-Nortvedt, seksjonsleiar ved fødeavdelinga på Drammen sjukehus.

Ho fortel at modellen gir gode resultat på pasienttryggleik for både mor og barn, at dei fødande kjenner seg trygge og at jordmødrer liker å jobbe på denne måten.

– Det blir jo eit nært forhold. Det er ein person som du må ha tillit til. Det er jo ein som skal følgje deg i den mest sårbare delen av livet. Og du har mange spørsmål, så du er litt avhengig av at det er ein person du har litt kjemi med, seier White.

Ho forklarer at ho ikkje har hatt problem med dagens modell, men at ho ved sin andre fødsel merka at det var dårlegare bemanning enn før. Det gir utslag i at det tek lengre tid å få tak i jordmor og helsesjukepleiar for oppfølging.

– Så viss det kan løyse den delen, hadde det vore veldig fint.

Les også Jordmor Ida Karin rakk ikke gå på do og blødde gjennom uniformen: – Det er hverdagen

Ida Karin Rosset er jordmor ved føde/gyn-mottaket på Ullevål sykehus i Oslo. Hun elsker jobben, men tidspresset er sterkt.

Jordmor er veldig positiv

I Drammen vil ei gruppe på fire jordmødrer få ansvar for 150 kvinner. Målet er å tilby gravide ein samanhengande svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Fokuset ligg på den personlege relasjonen og kontinuiteten mellom jordmor og den gravide.

– Eg er veldig positiv til det. Det blir spennande, seier jordmor i Drammen, Jeanette Sloth Hybjerg.

Linn White med sønnen Liam på armen, sammen med jordmor i Drammen, Jeanette Sloth-Hybjerg.

Linn White med sonen Liam på armen, saman med jordmor i Drammen, Jeanette Sloth Hybjerg.

Foto: Caroline Utti / NRK

Ho trur tilbodet vil skape ein ekstra tryggleik for dei kommande mødrene.

– Du vil bli kjend med teamet og dei blir kjende med deg, din situasjon og eventuelle utfordringar du har med bekymringar, håp eller tankar, seier Sloth Hybjerg.

Ho understrekar at ein kontinuitet i tenesta opplevast «super-tilfredsstillande» som jordmor, men forhåpentleg også for dei gravide.

– Fordelen med prosjektet er at ein får høve til å følgje opp, forklarer Sloth Hybjerg.

Les også Natty (32) brukte privat fødselshjelper

Doula

Helseministeren heiar på prosjektet

– Det høyrest veldig spennande ut.

Det er den omgåande reaksjonen til helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol.

Ho seier at jordmødrer lenge har ønskt seg å få til ei heilskapleg teneste, der dei same jordmødrene følgjer kvinnene gjennom svangerskapet, på fødestova og ved etterkontroll.

– Så den her typen nytenking og innovasjon heiar vi veldig på, seier Kjerkol.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holder Liam White på armen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol applauderer for prøveprosjektet i Drammen.

Foto: Caroline Utti / NRK

– Viss jordmødrene kan få høve til å jobbe begge stader, vil det løfte faget og gi ei jamnare vaktbelastning på kvar enkelt jordmor. Det er mange gode argument for å prøve ut det her, og eg er veldig glade for at dei gjer det i Drammen og Vestre Viken, legg ho til.

På spørsmål om kvifor ein ikkje går breiare ut med dette frå start, seier ministeren at fleire sjukehus og kommunar i Noreg samarbeider slik at jordmødrene får jobbe begge stader, men at det i Drammen blir gjort veldig systematisk og at det blir kopla mot at same jordmor skal følgje opp kvinna gjennom heile forløpet.

– Det er ikkje så lett å få til. Så det tenkjer eg det er lurt å prøve ut i eit prosjekt og så kan vi lære av det, forklarer Kjerkol.

Les også Regjeringen lovet å løse jordmormangelen – to år senere har lite skjedd

En kvinne iført hvit uniform står med ryggen til mellom to sykehussenger. Ved siden av sengene står det flere apparater med ledninger. Sengene ligger ut mot to vinduer.

Håpar fleire lèt seg inspirere

Prosjektet i Drammen har oppstart i 2024 og skal vare i to år.

– Vi håpar på sikt at dette kan bli ein ny måte å organisere fødselstilbodet på i Noreg, seier Berger-Nortvedt ved Drammen sjukehus.

Tilskotet som Drammen kommune søkjar til prosjektet er no lyst ut av Helsedirektoratet. Helse og omsorgsdepartementet håpar fleire lèt seg inspirere til å søkje liknande prosjekt.

Dette kan bemanningsutfordringane i verkeleg lause framtida framover. Samtidig vil det bidra til at kvinner får eit meir heilskapleg tilbod gjennom graviditet, fødsel og barseltid, skriv seniorrådgivar Mai-Bente Paulsen i ein e-post til NRK.

Ho fortel at det totale rammetilskotet til helsestasjons- og skulehelsetenesta er foreslått styrkt til totalt 1069,9 millionar kroner. Kommunar som har delte stillingar mellom helsestasjons- og skulehelsetenesta og spesialisthelsetenesta blir prioritert.

Norsk dokumentarserie. (1:6) 
Døgnet rundt tar de i mot nye verdensborgere. For jordmødrene på Sykehuset Buskerud blir dette allikevel aldri rutine. Det er et like stort mirakel hver gang. I seks episoder følger vi jordmødrenes lange vakter fylt av drama, gleder og sorger.

Norsk dokumentarserie. (1:6) Døgnet rundt tek dei imot nye verdsborgarar. For jordmødrene på Sjukehuset Buskerud blir dette likevel aldri rutine. Det er eit like stort mirakel kvar gong. I seks episodar følgjer vi dei lange vaktene til jordmødrene fylte av drama, gleder og sorger.