NRK Meny
Normal

Får kritikk etter avsporingen

Numedalsbanen var i vesentlig dårligere stand enn Jernbaneverket antok da de åpnet for godstrafikk på den gamle jernbanestrekningen. Jernbaneverket har heller ikke fulgt opp vedlikeholdet godt nok.

Togavsporing Numedalsbanen 2

Skadene var store etter at et godstog sporet av på Numedalsbanen i april 2014.

Foto: Torbjørn Barikmo

Det er Statens Havarikommisjon som skriver det i en fersk rapport (ekstern lenke).

Det var den 15. april 2014 et godstog sporet av på Numedalsbanen. Toget var lastet med treflis som skulle til Sverige. Åtte vogner sporet av og de materielle skadene var store, både på vognene og på infrastrukturen. Ingen personer ble skadet i avsporingen.

– Hadde dette skjedd et annet sted på strekningen, kunne det gått langt verre, sier direktør William Bertheussen i Statens Havarikommisjon.

Dårlig stand

Havarikommisjonens undersøkelser viser at banen var i vesentlig dårligere stand enn det Jernbaneverket antok. I en befaring etter avsporingen ble det avdekket sprukne, gamle sviller og løse festebolter.

William Bertheussen

William Bertheussen er direktør i Statens Havarikommisjon.

Foto: Statens Havarikommisjon

– Dårlig sporkvalitet, sammen med et tungt tog, førte til økt sporvidde. Det var årsaken til avsporingen etter noen måneders drift, sier Bertheussen.

Fulgte ikke opp etter gjenåpning

Numedalsbanen ble åpnet for transport av flis fra Flesberg i september 2013. Gjenåpningen var et tiltak for å redde arbeidsplasser ved Moelven Numedal, som slet med å bli kvitt flis, etter at Södra Cell på Tofte ble lagt ned.

Jernbaneverket oppgraderte det de mente var nødvendig, men ifølge rapporten fulgte de ikke godt nok opp etter gjenåpningen.

– Standarden på vedlikeholdet var for dårlig, og overvåkningen etter gjenåpningen burde vært bedre. Banen hadde ikke blitt brukt på en god stund, sier Bertheussen.

Innrømmer dårlig forarbeid

– Vi tar rapporten til etterretning, sier områdedirektør i Jernbaneverket Sør, Stian Wesøy.

Ifølge Statens Havarikommisjon var de eldste svillene fra 50-tallet. Maksimal hastighet for godstransporten var satt til 40 km/t og akselvekten skulle ikke overstige 22,5 tonn.

Jernbaneverket mener mye nedbør var en medvirkende årsak til avsporingen, men de innrømmer likevel at forarbeidet før gjenåpningen var for dårlig.

– Vi feilberegnet belastningen på banen, og vi burde kanskje ventet før vi satte trafikk på sporet. Men for Moelven var det viktig å få flistransporten over på jernbane, sier Wesøy.

Betyr det at dere ble presset på tid?

– Nei, den beslutningen tok vi selv.

Etter avsporingen ble det satt i gang et omfattende arbeid for å gjenåpne strekningen. Kostnadene vil komme på rundt 60 millioner kroner.