Kongsberg ser til Odda – vil ha tilbake kirurgien

I Odda vant man kampen om å beholde akuttkirurgien ved lokalsykehuset. Det har gitt Kongsberg-ordføreren blod på tann.

Kongsberg sykehus fikk i dag nytt røntgenutstyr

Seksjonsleder Silje Renate Laland Aas klippet snora. Fagdirektør Halvdan Aass hjalp til å holde snora.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Vestre Viken Helseforetak som eier Kongsberg sykehus kunne fredag vise fram ny røntgenavdeling til 15 millioner kroner ved sykehuset.

Vel og bra, mener Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand, men hun vil også ha tilbake akuttkirurgien som ble lagt ned i 2012.

– Vi gir oss ikke før vi får kirurgien tilbake, forsikrer hun og viser til at Odda så seint som tirsdag denne uka vant kampen om sin akuttkirurgi.

– Det er nettopp denne traumebehandlingen som Stortinget er opptatt av, som kan løse situasjonen på Kongsberg. Jeg er sikker på at Vestre Viken vil ta det inn over seg, sier Sand.

Delte ut blomster

Nytt røntgenutstyr ved Kongsberg sykehus

Det nye røntgenutstyret gir bedre bilder og mulighet for bedre diagnostikk.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Nedleggelsen av akuttavdelingen på Kongsberg i 2012 innebærer at pasienter fra Kongsberg og Numedal, med akutt behov for bløtdelskirurgi, må reise til Drammen for å få behandling. Fra øvre Numedal innebærer det over to timers reisevei.

Halvdan Aass, fagsjef i Vestre Viken Helseforetak, var til stede da den nye røntgenavdelingen på Kongsberg åpnet. Han delte ut blomster og gratulerte sykehuset med røntgeninvesteringen.

Det nye utstyret til 15 millioner fordelt på tre enheter, gir bedre bilder, bedre diagnostikk og større fleksibilitet både for pasienter og personale.

Oppgraderer bygg

Aass kunne også fortelle at det skal brukes 400 millioner kroner på vedlikehold og oppgradering av bygninger de neste ti årene. Det vil rette opp et stort etterslep på vedlikehold.

Gjester var invitert til åpningen av røntgenavdelingen.

Gester fra Vestre Viken, fra sykehuset og utstyrsleverandøren var invitert til åpningen av røntgenavdelingen.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Men å tilbakeføre akuttkirurgien er ikke et tema. Å få tilbake akuttkirurgien har vært både den sittende og den forrige ordførerens kampsak i mange år.

– Vi har ingen planer om å gjøre det. Funksjonsfordelingen ligger fast, sier Aas.

Halvdan Aas, fagdirektør i Vestre Viken helseforetak

Fagdirektør i Vestre Viken, Halvdan Aas.

Foto: Chetan Rastogi / NRK

– Men vi skal gjøre Kongsberg sykehus til et sykehus som løser de oppgavene som de skal gjøre på en god måte, legger han til.

Akuttsykehus?

– Men er Kongsberg sykehus et akuttsykehus i tråd med nasjonal helse- og sykehusplan?

– Ja, det er det. Det er et akuttsykehus slik det er definert i helse- og sykehusplanen, slår Aas fast.

Men ordføreren mener fagdirektøren i Vestre Viken tar grundig feil.

Ordfører i Kongsberg Kari Anne Sand

– Vi gir oss ikke før akuttkirurgien er tilbake til Kongsberg, sier Kari Anne Sand.

Foto: Kongsberg kommune

– Der er jeg og svært mange innen helsevesenet uenige med Halvdan Aas, så lenge en ikke har et fullverdig traumesystem med akuttberedskap for bløtdelskirurgi. Og det er nok ikke opp til Halvdan Aas å bestemme om vi skal få tilbake bløtdelskirurgien, sier Kari Anne Sand.

Utnytter ressursene

Halvdan Aas sier det er planer om å overføre noe av den ortopediske kapasiteten ved Drammen sykehus til Kongsberg når det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen står ferdig om en del år.

– Vi ser hele tiden på hvordan vi skal utnytte de samlede ressursene i Vestre Viken, sier Halvdan Aass.