Hopp til innhold

Kampen for homofilt ekteskap kan bli avgjort

I år kan din stemme være med å avgjøre om par av samme kjønn skal få kunne gifte seg i kirken.

homofile vielse

KAMPSAK: Åpen folkekirke krever at kirken velsigner ekteskap mellom likekjønnede.

Foto: MICK TSIKAS / Reuters Creative

For første gang i historien kan medlemmer i Den norske kirke stemme på et alternativ til nominasjonskomiteens lister ved kirkevalget. Organisasjonen «Åpen folkekirke» stiller med egne lister i 9 av 11 bispedømmer.

– På høy tid med endring

En av flaggsakene til Åpen folkekirke at par av samme kjønn skal få kunne gifte seg i kirken. Aksjonen startet som en reaksjon på at likekjønnet ekteskap ble stemt ned av Den norske kirke på kirkemøtet i fjor.

Alle representantene på Åpen folkekirkes lister har forpliktet seg til blant annet å stemme for at kirken skal godta likekjønnet ekteskap, når spørsmålet skal tas opp på kirkemøtet senere i år.

En stemme på Åpen folkekirke betyr derfor en stemme for homofilt ekteskap.

Bård Nylund, leder i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), håper dette kan føre til endring.

Bård Nylund

Bård Nylund, leder i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Foto: LLH

– Det er på høy tid med endring, og jeg tror det kan være noe som reflekterer holdningen til de aller fleste medlemmene i Den norske kirke. Derfor er det viktig at folk benytter seg av stemmeretten sin, slik at vi får en praksis og politikk i kirka som gjenspeiler de holdningene som kirkas medlemmer har, sier Nylund.

Kan engasjere flere

Kun 13 prosent av Den norske kirkes 3 millioner medlemmer benyttet seg av stemmeretten sin ved kirkevalget i fjor. Men spørsmålet om homofilt ekteskap kan engasjere langt flere i årets kirkevalg.

Jan Otto Eek

Jan Otto Eek er talsmann for Åpen Folkekirke i Buskerud.

Foto: Privat

– Vi har allerede opplevd at folk har meldt seg inn i kirken for å kunne være med å stemme, når de så at Åpen folkekirke stilte liste, sier Jan Otte Eek, talsperson for Åpen folkekirke i Buskerud.

– Folk har nå mulighet til å gjøre en forskjell ved å komme seg opp av sofaen og avgi sin stemme. De kan vise at dette er noe de vil være med å slutte opp om, sier Eek.

Åpen folkekirke stiller til valg i i alle landets bispedømmer, bortsett fra Bjørgvin og Stavanger. Kirkevalget skjer i de samme lokalene og på samme tidspunkt som årets kommune- og fylkestingsvalg.