NRK Meny
Normal

Gir 75 000 kroner til kattekampanje

DRAMMEN (NRK): Kolonier av eierløse katter har blitt et problem flere steder i Drammen, nå starter kommunen en kampanje for å bli kvitt løskattene. I verste tilfelle betyr det avlivning av katter.

Hjemløse katter i søppelhaugen på jakt etter mat

Kattekolonier gror frem flere steder i Drammen. Her på en søppelfylling.

Foto: Kate barth-Nilsen / NRK

– Det blir veldig fort et stort og nesten uoverkommelig problem, forteller distriktssjef i Mattilsynet region øst, Rita Kvennejorde.

Hun forklarer hvordan to forvillede, eierløse katter kan bli til 58 på bare to år.

Rita Kvennejorde, Mattilsynet

Kvennejorde mener det må en holdningsendring til hos katteeiere.

Foto: Merete Glorvigen / NRK

– Da kan du bare tenke deg hvilke muligheter det er for å få ansamlinger av forvillede katter, bare to år etter at to katter har et romantisk forhold, sier Kvennejorde.

Store ansamlinger

Ifølge Mattilsynet finner det i Drammen flere kattekolonier som er ute av kontroll, blant annet på Konnerud, Gjerpen og havnelageret. Her er det trolig ansamlinger på over 50 katter.

– Vi har jo katter som har hatt store åpne sår etter slåsskamper. Hannkatter er jo spesielt utsatt for det. De hevder sitt revir omtrent til de er døde. Og så har man disse som er helt utmagret, og kanskje også har viruslidelser, forklarer Kvennejorde.

Har etterlyst tiltak

Kattehjelpen Drammen og Omegn har lenge etterlyst kommunale tiltak for de store ansamlingene av løskatter. Rita Klont i Kattehjelpen sier hun ofte opplever at dyrevern blir nedprioritert, men nå blir de hørt.

Trine Lise Brente, leder i folkehelseavdelingen i Drammen Kommune

Brente forteller at avgjørelsen er tatt på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kommunens innbyggere.

Foto: Merete Glorvigen / NRK

– Det er politikerne i bystyret som har bevilget pengene, og det er på grunnlag av at det har kommet signaler fra befolkningen om at det er kolonier, forklarer Trine Lise Brente, leder i folkehelseavdelingen i Drammen kommune.

Kan komme til å avlive syke og skadde katter

Bystyret i Drammen har bevilget 75 000 kroner til kampanjen som skal få ned antallet forvillede katter. Kampanjen starter 1. juni. Det betyr at katter som kan plasseres i nye hjem blir kastrert, men svært mange katter kan ikke reddes.

– Det vil bli gitt en helsesjekk av kattene, med tanke på om de er syke eller skadde og også tamhetsgrad. En syk, skadd og forvillet katt vil få veldig dårlig liv hvis den blir satt inn i et hus og blir tatt hånd om slik en katt skal tas hånd om. Da er jo eneste utveien egentlig å avlive katten slik at den slipper flere lidelser.

– Katten skal ikke klare seg selv

Men 75 000 kroner fra kommunen er kun en midlertidig løsning. Hos Mattilsynet mener man at holdningen blant katteeiere er det største problemet.

– Kastrer og merk katten din, og så må du få noen til å passe den når du er borte. Det er veldig viktig. Katten skal ikke klare seg selv i hele sommer, mens du er på ferie, avslutter Kvennejorde.