NRK Meny
Normal

Flyktninger innkvarteres på Heistadmoen

Over 200 flyktninger skal trolig flytte inn midlertidig i bygninger på Heistadmoen i Kongsberg. Flyktningene kan komme til Kongsberg allerede mandag.

Flyktninger sover på gata

Heistadmoen kan bli midlertidig bosted for over 200 flyktninger. UDI sier de jobber med andre løsninger, men at det er bedre å la dem bo der enn på gata, slik disse flyktningene måtte gjøre i Oslo.

Foto: Linn Beate Woll

Kongsberg kommune fikk henvendelsen fra UDI onsdag, skriver Laagendalsposten.

Flyktningene skal bo der midlertidig i maksimalt to måneder til UDI finner mer egnede lokaler til dem.

– UDI er gjort kjent med forholdene rundt Heistadmoen, men hvis vi ikke finner et alternativt botilbud til de asylsøkerne som kommer i morgen, blir vi allikevel nødt til å benytte oss av dette midlertidige tilbudet, sier regiondirektør Eirik Eide i UDI i en kommentar til NRK.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å unngå dette, men hvis alternativet er gata for asylsøkerne som kommer nå, har vi ikke noe valg, sier han.

Mener Heistadmoen ikke egner seg

Wenche Grinderud

Wenche Grinderud, rådmann i Kongsberg.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Rådmann Wenche Grinderud mener dette ikke er en god løsning. Bygningene er ikke regulert til boligformål, verken midlertidig eller permanent.

– Heistadmoen er fortsatt et militært område, og det er militær aktivitet der. Og vi mener området egner seg dårlig til å huse flyktninger som kommer fra krigsområder. Vi tenker at vi må finne andre og mer egnede steder, og det jobber vi med, sier Grinderud.

– Vi har blant annet sagt at UDI kan kontakte Kongsberghallen for å innkvartere flyktningene der.

– Inviterer Sivilforsvaret til å bistå

Det er eiendomsdrifter Bård Rieber-Mohn som er leietaker og har fått henvendelsen fra UDI. Han sier til NRK at han mener Heistadmoen har akkurat det flyktninger trenger.

– Jeg har fått en henvendelse fra UDI om det finnes mulige lokaler for flyktninger. Det er senger og bad i disse bygningene på Heistadmoen. Per i dag er det mulig å innkvartere militære der, og det har UDI forholdt seg til, sier Rieber-Mohn.

Har du noen betenkeligheter mot å la flyktninger bo i et område hvor det drives militære øvelser?

– Jeg tror det er viktig å fortelle dem at det er trygt på Heistadmoen, og at det foregår øvelser der. Kanskje er en mulighet at Sivilforsvaret roer ned sine øvelser i den perioden flyktningene bor der. Jeg inviterer Heimevernet til å komme og hjelpe til i stedet. Det er en nødsituasjon, sier Rieber-Mohn til NRK.