Hopp til innhold

Varsler fengselskrise: – Det er på tide å våkne

Fengselspsykiatere ser en økning i innsatte med alvorlige psykiske lidelser. – Regjeringen må på banen, sier varslere til NRK.

Fengselspsykolog Kristoffer Land og fengselspsykiater Janne Gudim Hermansen utenfor Ringerike fengsel

VARSLER FENGSELSKRISE: Fengselspsykolog Kristoffer Land og fengselspsykiater Janne Gudim Hermansen ønsker regjeringen på banen. – Alvorlig psykisk syke skal ikke være i fengsel, forteller de til NRK

Foto: Hana Mohammed

– Alvorlig psykisk syke skal ikke være i fengsel.

Det sier fengselspsykolog ved Ringerike fengsel, Kristoffer Land til NRK.

Sammen med avdelingsoverlege og fengselspsykiater Janne Gudim Hermansen, varsler de to nå om en dramatisk situasjon ved Ringerike fengsel.

– Vi som jobber med fengselspsykiatri ser en markant økning i innsatte som vi mener lider av en alvorlig psykiske lidelser, forteller Hermansen.

Slik soner Anders Behring Breivik

160 PLASSER: Ringerike fengsel ligger på Tyristrand i Ringerike kommune og har ordinær kapasitet på 160 plasser.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fengselspsykiateren sier at dette er innsatte som ikke er vurdert som utilregnelige.

– Men vi får ofte meldt bekymring fra kriminalomsorgen, som har sett avvikende atferd hos de innsatte, forteller Hermansen.

Nedgang i antall døgnplasser

I 2004 fantes mer enn 5000 døgnplasser innenfor offentlig psykisk helsevern, mens i 2021 var det kun litt over 3000 plasser igjen i hele landet, selv om man har fått flere innsatte hevder de to varslerne.

Også tall fra SSB viser nedgang, ifølge dem har 4000 døgnplasser forsvunnet de siste 30 år.

– Det har vært en nedgang på 40 prosent i døgnplasser de siste årene, og langtidsplasser finnes nesten ikke lenger, forteller Land og fortsetter:

– Det er på tide å våkne.

Slik soner Anders Behring Breivik

Syv innsatte har tatt livet sitt ved fengselet de siste 15 årene. Senest i april i år tok en person som satt på isolasjonsavdelingen livet sitt ved fengselet.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Frykter for konsekvensene

Fengselsleder Eirik Bergstedt ved Ringerike fengsel forteller NRK at han er svært bekymret for situasjonen ved fengselet.

– Flere av våre innsatte er for syke til å sone i fengsel, men ikke tilstrekkelig psykisk syke til å være i psykiatrien, sier han.

Fengselsleder Eirik Bergstedt

BEKYMRET FENGSELSLEDER: – Denne gruppen blir altfor ofte direkte løslatt fra lukkede fengsel til samfunnet, i verste fall uten tilstrekkelig kompetanse for å unngå ny kriminalitet, forteller fengselsleder Eirik Bergstedt til NRK.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Ifølge han kan også mangelen på døgnplasser ha store konsekvenser for rehabiliteringen av de innsatte.

– Innsatte kan bli sittende på lukkede fengselsenheter, hvor de kan bli mer syke, samtidig som de pådrar seg nye straffbare forhold i form av vold og trusler mot andre innsatte og ansatte, sier han og sammenligner det hele med en ond sirkel.

Bergstedt sier at dette fører til at det nærmest blir umulig å rehabilitere innsatte med alvorlige psykiske sykdommer.

Les også Antall døgnplasser halvert på 20 år: – Vi har driti oss ut

Bård Hoksrud

– Denne gruppen blir altfor ofte direkte løslatt fra lukkede fengsel til samfunnet, i verste fall uten tilstrekkelig kompetanse for å unngå ny kriminalitet, forteller han.

Han forteller at mange innsatte er isolert over lengre tid og at de ikke har kontakt med andre innsatte.

Les også Fengslende pepperkakebyggverk – vil stille ut Nidarosdomen i Nidarosdomen

Nidarosdomen i pepperkakevariant

Ofte fordi voldsrisikoen er så høy at de ikke kan være i fellesskap med hverken andre innsatte eller betjenter.

Ringerike blad har tidligere meldt at syv innsatte har tatt livet sitt ved fengselet de siste 15 årene.

Senest i april i år tok en person som satt på isolasjonsavdelingen livet sitt ved fengselet.

sovecelle ved ringerike fengsel

Ifølge SSB har mer enn 4000 døgnplasser forsvunnet de siste 30 år.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ønsker regjeringen på banen

Ifølge regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse skal innsatte med alvorlige psykiske sykdommer ha samme rettigheter til helsehjelp som befolkningen for øvrig.

– Etter vår vurdering stemmer ikke dette, sier de to ansatte ved spesialisthelsetjenesten til NRK.

Ifølge Land og Hermansen må betjentene i fengselet ofte forholde seg til straffedømte som ikke er friske nok til å ta egne avgjørelser.

– Disse innsatte skal, etter vår mening, ikke være i fengsel uten tilstrekkelig helsehjelp, sier Hermansen.

Eirik Bergstedt, fengselsleder Ringerike fengsel.

Ringerike fengsel har også en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Disse plassene skal kun brukes i tilfeller der det er nødvendig med strengere sikkerhetstiltak.

Foto: Ali Iqbal Tahir

Helsedepartementet: – Alvorlig situasjon

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Moen Rønning-Arnesen, forteller til NRK at dette er alvorlig.

Innsatte har samme rett til helsetjenester som befolkningen for øvrig. Det er viktig prinsipp, sier Rønning-Arnesen.

Hun sier mange innsatte har omfattende helseproblemer, og det kan være krevende for både kriminalomsorgen og for helsetjenestene å følge opp de innsattes behov.

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Moen Rønning-Arnesen, forteller at regjeringen har lagt fram en opptrappingsplan for psykisk helse, og at en viktig del av denne planen er tilbudene til dem med alvorlige og sammensatte lidelser.

Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Derfor jobber vi tett sammen med justissektoren for å få til gode soningsforhold, og gode helse- og omsorgstjenester for de som har behov for det.

Hun sier også at regjeringen har også lagt fram en opptrappingsplan for psykisk helse, og at en viktig del av denne planen er tilbudene til dem med alvorlige og sammensatte lidelser.

Utvalg skal se på innsattes helse

Justisdepartementet oppnevnte i fjor et offentlig utvalg for strafferettslige reaksjoner og psykisk helse.

Ifølge departementet skal utvalget utrede hvordan innsattes helse, særlig med vekt på alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming, best kan ivaretas under varetekt, straffegjennomføring og ved tilbakeføring til samfunnet.

Utvalget skal levere sin rapport innen 1. mars 2025.

Les også Isolerte innsatte på grunn av plassmangel

Eirik Bergstedt, fengselsleder Ringerike fengsel.