NRK Meny
Normal

Drosjeeiere i retten for speedometer-tukling

Flere drosjeeiere er i søkelyset for å ha bedratt forsikringsselskapet Gjensidige for flere hundre tusen kroner.

Utreder Espen Norenberg Olsen hos Gjensidige

Espen Norenberg Olsen sier at drosjeeiere tilknyttet Drammen Taxi er i søkelyset for bedrageri for flere hundre tusen kroner.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

En av drosjeeierne ble tidligere i år dømt for bedrageri i Drammen tingrett. To andre må møte i retten før jul. Den ene av dem er tiltalt for å ha bedratt forsikringsselskapet hele tre ganger, og det samlede bedraget i sakene beløper seg, ifølge Gjensidige, til over 760.000 kroner.

Alle de tre drosjeeierne er tilknyttet Drammen Taxi, og daglig leder Odd-Ivar Gjersvik sier han synes dette er trist, selv om taxisentralen ikke har noe ansvar for det drosjeeierne er dømt og anklaget for.

Les også:

Sendte saken til fylkeskommunen
Odd-Ivar Gjersvik, daglig leder i Drammen Taxi

Daglig leder Odd-Ivar Gjersvik i Drammen Taxi sier han synes det er trist at drosjeeiere ved sentralen er i søkelyset for bedrageri.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Vi har ingenting med deres forsikring å gjøre. De er selv ansvarlige for det de har gjort. I den grad de har gjort det, er det for egen regning og egen risiko.

– Når det er sagt, så er en av dem dømt for bedrageri, og den saken har jeg oversendt til Buskerud fylkeskommune, som er den myndigheten som har gitt dem drosjeløyve i Buskerud. Det blir opp til myndighetene å eventuelt gjøre noe med det løyvet. Det er tross alt et vandelskrav for å kjøre drosje i Norge, sier Gjersvik.

Taxisjefen sier han vil følge opp også de andre sakene, om drosjeeierne blir dømt.

Les også:

Reagerte på lav kilometerstand

Det var i forbindelse med takseringen av en bilskade alarmen gikk hos Gjensidige, forteller utreder Espen Norenberg Olsen.

– I saken der det nå foreligger en dom, ble det avdekket at kilometerstanden på den aktuelle bilen hadde vært på 270.000 to år tidligere. Det var jo da litt påfallende at bilen på skadetidspunktet hadde nesten samme kilometerstand som den hadde to år før, til tross for at den hadde gått som drosje i drammensområdet, sier han.

Utreder Espen Norenberg Olsen hos Gjensidige

Espen Norenberg Olsen i Gjensidige.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Gjensidige bestemte seg da for å sette to utredere - begge tidligere politimenn - til å undersøke flere forsikringssaker der bileierne hadde drosjer tilknyttet Drammen Taxi. Et titall saker ble gått nærmere etter i sømmene, og det ble altså funnet mistenkelige forhold ved til sammen fem forsikringsoppgjør.

Har betalt ut avbruddsforsikring

Hvor mye en bil har gått, er avgjørende for hvor høyt verdien av bilen settes i et forsikringsoppgjør. Espen Norenberg Olsen sier at det i disse sakene ikke bare er snakk om for høye utbetalinger for skaden på bilen. Drosjeeierne har også fått utbetalt betydelige summer i avbruddsforsikring, fordi det ikke har vært inntekter på drosjen etter skaden. Det er den største delen av erstatningen.

– For hver dag bilen står rolig, får forsikringstakeren dekket 3.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste. Det kan over en fjortendagers periode dreie seg om over 40.000 kroner, sier Norenberg Olsen.

– Mannen som er dømt, har fått et krav på 140.000 kroner. Det kravet er fremmet sivilrettslig, og han kommer ikke til å slippe unna det, sier han.

Ikke lett å slippe unna

Norenberg Olsen sier speedometerfusk er utbredt, enten ved at speedometeret stilles tilbake elektronisk, eller ved at det rett og slett blir skiftet ut. Men det er ikke lett å slippe unna, hvis forsikringsselskapene begynner å gå inn i enkeltsaker og undersøke.

– Vi ser på hele bilens historie, tidligere eu-kontroller, tidligere forsikringsavtaler og salgsavtaler.

Den 45 år gamle mannen som ble dømt for forsikringsbedrageri, fikk 30 dager betinget fengsel, og en bot på 10.000 kroner, i tillegg til at han må betale saksomskostningene. Saken hadde blitt liggende hos politiet lenge før den kom opp for retten, og dette var medvirkende til at han fikk betinget fengsel. Det betyr at han slipper å sitte inne, hvis han ikke gjør nye straffbare handlinger i løpet av de neste to årene.

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen var aktor i saken. Hun skal også føre de to neste sakene for påtalemyndigheten. Hun sier at forsikringbedrageri er alvorlig, og vanligvis fører til strenge reaksjoner.

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen sier forsikringsbedrageri vanligvis fører til strenge reakjsoner.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Alle var ene-ulykker

– Det skal ikke mye til før det blir en ubetinget fengselsstraff for forsikringsbedrageri. I en av sakene, der det er snakk om tre tilfeller, er sjansen stor for at det blir ubetinget fengsel, uten at jeg dermed vil si noe mer om hvilken påstand påtalemyndigheten vil nedlegge. Det vil jeg ikke uttale meg om i forkant.

Hun sier det er spesielt at det er avdekket tre slike saker hos personer som er tilknyttet et og samme selskap, men ønsker ikke å si noe om dette tyder på en ukultur hos selskapet.

– Jeg vet ikke engang om disse personene kjenner hverandre. Men disse sakene har flere fellestrekk. Fremgangsmåten er den samme. I tillegg har man merket seg at skadeoppgjøret gjelder det man kaller eneulykke, altså saker der det ikke har vært andre enn tiltaltes bil involvert.

– Har dere mistanke om at dette er arrangerte kollisjoner for å få utbetalt erstatning?

– Vi har ikke etterforsket det noe videre, men det er også en likhet mellom sakene, sier Svane Mathiassen.

Saken fortsetter under bildet.

Drammen Taxi

Daglig leder i Drammen Taxi, Odd-Ivar Gjersvik, sier han vil ta saken opp med alle drosjeeierne ved første anledning.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Tar opp saken med drosjeeierne

Daglig leder Odd-Ivar Gjersvik i Drammen Taxi sier han vil følge med på de to sakene som skal opp for retten.

– Det er klart, at den som ikke er dømt, skal få kjøre taxi inntil det eventuelt kommer en rettskraftig dom. Men blir flere domfelt, ber jeg fylkeskommunen vurdere løyvene. Vi kan ikke gripe dette an på annen måte, fordi vi selv ikke har sanksjoner vi kan bruke, sier Gjersvik, som likevel vil ta kontakt med jurist for å få en vurdering av om det er noe annet selskapet kan gjøre.

Gjersvik legger ikke skjul på at han setter liten pris på den belastningen det er for selskapets rykte at flere drosjeeiere settes i forbindelse med bedrageri.

Han sier han kommer til å ta saken opp på et møte med alle drosjeeierne ved første anledning.

– Vi skal ha et ekstraordinært årsmøte neste uke, med et påfølgende medlemsmøte. At denne saken kommer til å stå høyt på agendaen, det er helt sikkert, sier Gjersvik.