NRK Meny
Normal

- For vanskelig å inndra taxiløyver

Forbrukerrådet mener taxisentraler og kunder har for lite makt i løyvespørsmål. Sier for få taxiløyver trekkes tilbake.

Taxiløyve

Daglig leder i Drammen Taxi, Odd-Ivar Gjersvik mener han har for lite makt over egne sjåfører.

Foto: Tove Bø / NRK

Dersom du har hatt en ubehagelig opplevelse med en taxisjåfør og klager til taxisentralen, er det lite de kan gjøre med det. Det er nemlig kun fylkeskommunene som kan trekke tilbake taxi-løyver.

Det bekymrer daglig leder av Drammen Taxi, Odd-Ivar Gjersvik.

– Det er litt vilkårlig om kundene får den behandlingen de har krav på når de setter seg inn i en bil. Spørsmålet er om man får det produktet man mener at man har rett på når man har dratt visakortet. I 90 % av tilfellene så mener jeg at man får det, men vi har også avvik.

– Kunden stiller svakt

Odd Ivar Gjersvik

Daglig leder i Drammen Taxi, Odd-Ivar Gjersvik.

Foto: Tove Bø / NRK

Det er fylkeskommunen som bestemmer hvem som får løyve til å kjøre taxi. De er også de eneste som har makt til å trekke det tilbake.

Anne Rygh i Forbrukerrådet mener at kunden og taxinæringen stiller for svakt når kun fylkeskommunen kan trekke tilbake løyvet.

– Det er en utfordring at svært få fratas løyve på tross av at de har forholdsvis utilbørlig oppførsel. Vi hadde for eksempel en situasjon i Stavanger for noen år siden hvor det var en del voldtekter i taxier. Det gikk så langt at politiet frarådet jenter å kjøre taxi.

– Dette gjør dette til et litt komplisert marked og det gjør det vanskelig å være kunde i dette markedet, sier Rygh.

Les også:

Kan sanksjonere

Dette er Trond Johansen uenig i. Selv om fylkeskommunen gir løyve, er det sentralen sitt ansvar å sikre gode sjåfører til sine kunder, sier han.

– Sentralene skal følge opp det daglige arbeidet som utføres av taxisjåførene. De skal også følge opp, og si ifra, om ting som eventuelt ikke fungerer etter forutsetningene og rette opp feil.

– De kan også ilegge straff i form av bøter og sånne ting, sier Johansen.

– Har for lite makt

Odd Ivar Gjersvik opplever ikke å ha nok makt i den daglige driften, og trekker fram et eksempel der han får en klage fra en kunde om seksuell trakassering fra sjåføren.

– Denne personen har vært mistenkt for dette tidligere, og det finnes flere tilfeller som underbygger akkurat det samme. Den strengeste sanksjonen jeg kan gi som sentral er å stenge vedkommende av fra turtildeling i to måneder.

– Personen kan fremdeles kjøre drosje, fordi han ikke har mistet løyvet sitt. Han kan ta bilen sin og stå på en holdeplass og ta opp intetanende kunder mens saken etterforskes av politiet, forteller Gjersvik.

Et kunstig problem

Trond Johansen

Trond Johansen i Buskerud fylkeskommune

Foto: Irene Lislien

Johansen i fylkeskommunen sier at det er sentralen som må ta initiativet dersom et løyve skal trekkes tilbake.

– For at vi skal trekke tilbake et løyve så må sentralen komme til oss og si at vi har en sjåfør som ikke gjør en tilfredsstillende jobb, og har overtrådt grenser flere ganger. Hvis de sier til oss at de anbefaler at vedkommende får trukket inn sitt løyve, så vil det bli gjort. Men det har ikke vært aktuelt så lenge jeg har hatt ansvaret.

– Vi tenker ikke at det skal være noe problem for oss å trekke inn løyver, så jeg synes det er et litt kunstig problem.

– Helt feil

Det er uforståelig at Johansen har denne oppfatningen, sier Gjersvik.

– For det første så kan det ikke være et kunstig problem når alle drosjesentralene i Norge som er organiserte og som vi er i kontakt med beskriver akkurat samme problem.

– Når man leser hvordan drosjesjåfører i større byer har behandlet sine kunder, så blir det feil å si at dette er et kunstig problem, sier Gjersvik.