Antibiotikaresistente bakterier påvist i melkekyr

For første gang er det funnet antibiotikaresistente bakterier i speneprøver fra storfe i Norge. – Dramatisk, mener Miljøpartiet De Grønne.

Ku

Mattilsynet har iverksatt tiltak for å unngå videre smitte.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Smitten er påvist hos en ku med jurbetennelse i Søndre Buskerud, opplyser Mattilsynet i en pressemelding mandag.

Bonden tok selv melkeprøve av en ku som var vanskelig å behandle, og Mattilsynet tok nye prøver i besetningen på bakgrunn i resultatet

Veterinærinstituttet har nå analysert prøvene og bekreftet funn av MRSA.

– MRSA overføres ikke til mennesker via pasteurisert melk. Melk blir varmebehandlet på meieriet gjennom pasteurisering. Bakteriene overlever ikke denne varmebehandlingen, slik at melkeprodukter laget av melk fra denne besetningen kan trygt drikkes eller spises, sier Rita Kvennejorde, avdelingssjef i Mattilsynet i Søndre Buskerud.

Får ikke slippe ut

Besetningen er ilagt restriksjoner som innebærer at ingen dyr får slippe ut eller inn av gården. Som et tiltak for å unngå spredning og smitte, kan dyr heller ikke leveres til slakt uten tillatelse fra Mattilsynet.

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig. Før har vi hatt det i svinebesetninger, men nå er det for første gang oppdaget MRSA på ku. I andre land er MRSA svært vanlig, men i Norge har vi bestemt at maten vår skal være fri for disse bakteriene. Problemet er alvorlig for produsenten der MRSA er påvist, sier fylkesleder Egil Hoen i Buskerud bondelag til NRK.

​Hoen er spent på hvordan Mattilsynet videre vil gå fram for å bli kvitt bakteriene i besetningen. Tidligere har svinebønder måttet slakte hele bsetninger som følge av MRSA-smitte.

Alvorlig for mennesker med svekket helse

Det er ikke solgt dyr fra besetningen i løpet av det siste året utenom dyrene som er slaktet, ifølge Mattilsynet.

MRSA kan smitte mellom mennesker og dyr, men gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker. Men for mennesker som allerede har svekket helse, kan MRSA forårsake alvorlige infeksjoner.

– Dette er grunnen til at det er viktig å holde forekomsten av MRSA i husdyrbestanden nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem, sier Kvennejorde i Mattilsynet.

MDG: – Dramatisk

Resistente bakterier i kyr kan få alvorlige konsekvenser, mener talsperson Une Aina Bastholm i Miljøpartiet De Grønne:

– Dette er en dramatisk nyhet og viser hvor viktig det er å ta kampen mot antibiotikaresistens på alvor. Da den multiresistente bakterien MRSA ble oppdaget i svin, måtte svinebøndene slakte ned hele besetningene sine. Resistente bakterier i melkekyr kan få alvorlige konsekvenser om vi ikke handler fort, sier hun til NRK.