Alle asylsøkere undersøkes for tuberkulose

HVALSMOEN (NRK): Ringerike sykehus har laget en egen røntgenavdelingen på Hvalsmoen transittmottak for å sjekke alle asylsøkere for tuberkulose.

Røntgen Hvalsmoen

RØNTGEN: Et mobilt røntgenapparat gjør det enklere for radiologene å undersøke beboerne ved Hvalsmoen transittmottak.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Nærmere 900 mindreårige asylsøkere er undersøkt for tuberkulose ved Hvalsmoen transittmottak siden oktober 2015. Et røntgenbilde av lungene kan gi svar på om asylsøkeren er bærer av den smittsomme sykdommen.

Marianne Kroken

Seksjonsleder Marianne Kroken ved avdeling for bildediagnostikk.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Finner vi noe mistenkelig på bildet av lungene, skal de videre til sykehus, sier Marianne Kroken, seksjonsleder ved avdeling for bildediagnostikk ved Ringerike sykehus.

Alle flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge skal undersøkes for tuberkulose innen 14 dager etter ankomst (ekstern lenke).

Få smittede

Hvalsmoen transittmottak er Norges nest største mottak med plass til 850 personer. Da flyktningstrømmen økte kraftig i fjor, ble det bestemt at det skulle opprettes en egen røntgenavdeling på mottaket.

Det er bare oppdaget noen få tilfeller av tuberkulose. Flere er blitt sendt til sykehus etter mistanke om smitte, men i mange tilfeller har det vist seg å ikke være tuberkulose.

Radiografene forklarer asylsøkerne hva som skal skje og hvorfor det er nødvendig med en slik undersøkelse. Kroken sier det har vært noen utfordringer på veien.

– Dette er enslige mindreårige som er i en veldig sårbar situasjon. Mange har opplevd veldig mye, og vi aner ikke hva de har vært igjennom. Vi har bare noen minutter å bruke på hver enkelt. Det er krevende å gi dem den tryggheten de trenger på få minutter.

Snakker flere språk

Fem personer, tilsvarende to årsverk, er ansatt for å betjene røntgenmaskinen. Sykehuset har lyktes med å få tak i radiografer som snakker flere språk.

– En snakker arabisk, og vi har ansatte fra Afghanistan, Iran og Irak. Vi er heldige som kan kommunisere med dem på morsmålet. Det fører til at de føler en tryggere ramme enn de ellers ville ha følt, sier Kroken.

IKT-radiograf, Fariba Jazi

IKT-radiograf Fariba Jazi tar røntgenbilder ved Hvalsmoen transittmottak.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

En av dem er IKT-radiograf, Fariba Jazi. Hun forklarer en flyktning fra Libya hva som skal skje.

– Jeg teller 1-2-3, og så må du holde pusten, sier hun til den unge mannen, før hun tar et bilde av lungene hans.

Radiografen sier at mange er usikre når de kommer inn til undersøkelsen.

– De fleste har ikke sett en røntgenmaskin før. De tror at vi skal ta et fotografi, sier Fariba Jazi.