Forbereder seg på å ta imot flyktninger

Sørlandet sykehus forbereder seg på økt tilstrømming av flyktninger. – Den største utfordringen er knyttet til psykisk helse, sier fagdirektør Per Engstrand.

Sørlandet sykehus

Sykehuset i Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Nå har Sørlandet sykehus opprettet en egen beredskapsgruppe for å forberede seg på økt tilstrømming av flyktninger.

Det opplyser fagdirektør Per Engstrand. Han sier sykehuset står overfor flere utfordringer knyttet til flyktningstrømmen.

– Den største utfordringen er knyttet til psykisk helse. Det vil være mennesker som har opplevd forferdelige ting. Flere av dem vil trenge en eller annen form for støtte eller hjelp.

Kan ha smittsomme sykdommer

Engstrand sier også at det er viktig å være forberedt på at flyktningene kan ha smittsomme sykdommer.

Per Engstrand

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Det kan være tarminfeksjoner, stafylokokkinfeksjoner og ikke minst tuberkulose.

Fredag kveld kom de første asylsøkerne til ankomstsenteret i Råde i Østfold. Der ble de blant annet ble testet for smittsomme sykdommer.

De foreløpige resultatene viser at flere kan være smittet av tuberkulose. Sykehuset Østfold har ennå ingen tall på hvor mange dette gjelder.

Vil være forberedt

Når det gjelder undersøkelser av flyktninger, er Sørlandet sykehus i en annen situasjon enn Sykehuset Østfold.

– I dag er det ikke dette noen reell problemstilling for oss. Vi har ikke noe transittmottak her, men vi ønsker å være forberedt dersom det skulle komme, sier Engstrand.

Han sier erfaringene fra Østfold vil være viktige når Sørlandet sykehus nå skal bygge opp sin beredskap. En av utfordringene de står overfor, er å finne ut hvordan de skal klare å undersøke og diagnostisere mange på kort tid.

I Østfold har det vært nødvendig å opprette samarbeid med nærliggende sykehus. De har blant annet bedt andre sykehus om å stille opp med personell som kan utføre røntgen og laboratorietjenester.

Engstrand tror ikke en eventuell drift av et transittmottak vil gå ut over sykehusets normale drift.

– Vi har generelt god beredskap ved sykehuset. Vi er klare til å ta imot disse hvis det blir opprettet et transittmottak i nærheten, sier han.

Tuberkulose på Våler asylmottak

Røntgenbilder og blodprøver har ført til mistanke om lungetuberkulose hos enkelte asylsøkere i Østfold.

Foto: Odd Skjerdal/NRK