Hopp til innhold

Advarer om influensa: Kan utløse hjerteinfarkt

Mange av landets 280.000 hjertesyke har langt høyere risiko for å få hjerteinfarkt når de blir smittet av influensaviruset. Vaksinen gir god beskyttelse, ifølge en fersk studie.

Oscar Kristiansen, avdelingssjef ved medisinsk avdeling ved Drammen sykehus.

– Alle med hjertesykdom bør ta influensavaksinen, mener avdelingssjef ved medisinsk avdeling på Drammen sykehus, Oscar Kristiansen.

Foto: Caroline Utti / NRK

– Influensa skaper betennelse, og kan påvirke blodets levringstendens. Dette er forhold som er sentrale i utviklingen av et hjerteinfarkt, sier lege Oscar Kristiansen.

Han er avdelingssjef ved medisinsk avdeling ved Drammen sykehus, og har doktorgrad i hjertesykdommer.

Kristiansen opplever at sykehuset får inn flere hjertesyke pasienter etter et influensautbrudd.

– Jeg tror ikke dette er godt nok kjent blant hjertepasientene. Jeg håper at økt kunnskap om denne sammenhengen, kan bidra til at flere av risikopasientene med hjertesykdom tar influensavaksine, sier avdelingssjefen.

Influensavirus

Slik ser influensaviruset ut under mikroskopet. Forskning viser at sykdommen kan forårsake hjerteinfarkt hos de som allerede har en hjertesykdom.

Foto: colourbox.com

Seks ganger høyere risiko

De fleste av oss stifter bekjentskap med influensaviruset minst en gang i løpet av livet.

Infeksjonen gir velkjente symptomer som feber, hoste og muskelsmerter, og som regel går sykdommen over av seg selv.

Oscar Kristiansen, avdelingssjef ved medisinsk avdeling ved Drammen sykehus.

– Influensa gir en betennelse som kan utløse hjerteinfarkt, sier lege Oscar Kristiansen.

Foto: Caroline Utti / NRK

Men en gruppe i befolkningen risikerer langt mer alvorlige følger.

Studier viser at de som allerede har en hjerte- og karsykdom, er seks ganger mer utsatt for å få et hjerteinfarkt dersom de blir smittet.

Tidligere hjerteinfarkt er en svært viktig risikofaktor for å få nye infarkt. Denne pasientgruppen er derfor ekstra sårbar, sier Kristiansen.

Også covid-19 er koblet til utvikling av alvorlig hjertesykdom. Siden pandemien startet har hjerte- og karsykdommer kostet 3150 flere menneskeliv enn ventet.

Les også Vekker bekymring: Flere enn ventet døde av hjertesykdom

ykepleier Camilla Kvarsnes Kristiansen og ambulansearbeider Charlotte Viktoria Eriksen rykker daglig for å hjelpe pasienter som har hjerteproblemer. Nå viser tall fra FHI at flere enn ventet dør av hjertesykdom.

– Stresser hjertet

Infeksjonen forårsaker en akutt betennelse i kroppen. Det kan påvirke blodtrykket, hjertefrekvensen og hjertefunksjonen, sier leder ved Influensasenteret i Bergen, Rebecca Cox.

Også hun mener det er en klar sammenheng mellom hjerteinfarkt og influensa.

Det er bevist at hjerteinfarkt skjer oftere under, eller umiddelbart etter en akutt betennelsessykdom som influensa, sier Cox.

Rebecca Cox

Rebecca Jane Cox er professor og leder ved influensasenteret ved Universitet i Bergen.

Foto: Christian Lura / NRK

Selv om de fleste av oss slipper unna med moderate plager, er influensa langt fra noen harmløs sykdom, ifølge Cox.

Influensa er ved siden av covid-19 den mest alvorlig luftveisinfeksjonen vi har. 1.6 millioner mennesker i Norge er anbefalt årlig influensavaksine. Det gjenspeiler hvor alvorlig det kan være, forteller hun.

Les også Flere innlagte covid-pasienter - kan bli bølger av flere virus i vinter

Sykehusutstyr og en sykepleier i hvit uniform på intensiven på Rikshospitalet i Oslo.

Vaksinen beskytter

En fersk metaanalyse viser at influensavaksinen også gir beskyttelse mot akutt hjertesykdom. Forskere har funnet ut at vaksinen reduserer risikoen for hjerteinfarkt med 26 prosent. Sprøytestikket gir også 33 prosent færre dødsfall som følge av hjertesykdom.

Denne typen samleanalyser har høy vitenskapelig verdi og vi kan stole på resultatene. Studien dokumenterer at vaksinasjon reduserer risikoen for hjerteinfarkt i betydelig grad, sier lege Oscar Kristiansen.

Årets influensavaksine kan tas på apoteket uten resept fra legen.

Influensavaksinen kan beskytte hjertesyke mot hjerteinfarkt, viser en fersk studie.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Færre tar vaksinen

Til tross for den gode beskyttelsen velger stadig færre å ta influensavaksinen.

Ifølge Folkehelseinstituttet er 41 prosent i gruppen over 65 år vaksinert mot influensa

Kun 18 prosent av de mellom 18 og 64 år i risikogruppene er vaksinert. Bare 3,2 prosent av barna i risikogruppene har fått det beskyttende sprøytestikket.  

Samtidig har FHI varslet at årets influensasesong kan bli kraftig.

Konstituert generalsekretær i LHL, Mari Larsen.

Konstituert generalsekretær i LHL, Mari Larsen.

Foto: Privat

Av tilfellene som er påvist til nå, er det i hovedsak influensavirus type A, med undertypene H1N1 og H3N2. Befolkningen har mindre beskyttelse mot sistnevnte fordi det er lenge siden viruset har forårsaket store utbrudd med mange smittede.

Det er grunn til å tro at for få hjertesyke er kjent med den direkte koblingen mellom influensa og økt risiko for hjerteinfarkt, sier konstituert generalsekretær Mari Larsen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

LHL sender årlig ut informasjon til sine medlemmer om viktigheten av å vaksinere seg.

– Vårt klare råd er at hjertesyke bør vaksinere seg mot influensa. Her bør nok helsemyndighetene og fastlegene sørge for mer informasjon og ikke minst tettere oppfølging av pasientene, sier Larsen.

Les også For få vaksinerer seg før virussesongen: – Vi ligger bakpå

Espen Rostrup Nakstad