– Det er ikke for sent å snu

DRAMMEN (NRK): Slik saken om det nasjonale minnestedet på Sørbråten i Hole har utviklet seg, spår tidligere høyesterettsadvokat en lang behandling i rettsapparatet. Han mener alle parter er best tjent med at planene skrinlegges.

Minnesmerke Utøya

SØRBRÅTEN: Striden om det nasjonale minnestedet havner mest sannsynlig helt til topps i rettsapparatet mener ekspert på naboloven.

Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

– Nei, det er ikke for sent å snu, mener Sverre Thune, jurist og ekspert på naboloven.

Thune er bosatt i Hønefoss og har fulgt prosessen på sidelinjen. Han mener naboene representert gjennom Utstranda velforening, har en god sak dersom saken kommer til behandling i tingretten.

Sverre Thune

Sverre Thune, tidligere Høyesterettsadvokat.

Foto: Privat

– Når Naboloven kan påberopes en som blir sjenert for sin utsikt på grunn av et eller annet byggverk og kan få stoppa det så skulle forholdene ligge til rette for å få stanset dette minnestedet også.

At vedtaket i kommunestyret om å støtte velforening i deres kamp mot Staten skal danne mønster i andre saker er han ikke redd for.

– Det er klart at hvem som helst kan søke om hva som helst, men de vil neppe få det. Kommunen er heller ikke part i saken, det er det naboene som er.

Tror saken ender i Høyesterett

Uansett utfallet av en eventuell rettssak mener Thune det blir anket til lagmannsretten og kanskje til Høyesterett.

– Dette er jo en prinsippsak, strid om plassering av minnesmerke og naboloven har aldri vært prøvd i rettsapparatet, så det er trolig den veien det går.

Thune mener det bør finnes en annen plassering som ikke byr på problemer eller er til sjenanse for noen og peker på rasteplassen langs E 16.

I tillegg spares alle parter for tusenvis av kroner på rettssaker.

Ministeren står på sitt

Der det er betydelige nasjonale interesser kan staten overta reguleringsansvaret. Det skjedde etter plan- og miljøutvalget i Hole sa nei til Sørbråten som minnested for 22. juli.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet 1. oktober 2014 å videreføre reguleringsplanarbeidet som statlig reguleringsplan. Denne planen ble vedtatt 5. april 2016. Statsråd Jan Tore Sanner er opptatt, men NRK har fått følgene svar via hans kommunikasjonsrådgiver.

Jan Tore Sanner

Statsråd Jan Tore Sanner.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

– Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet legges til Sørbråten. Om noen skulle ønske å gå rettens vei for å få en vurdering av saken, må vi håndtere dette hvis og når det kommer.

Blir rettssak

Naboene til Sørbråten har engasjert advokat Harald Stabell, som også er soleklar på at striden vil havne i retten.

​ – Naboene har pekt ut et utmerket sted i nærheten. Det tar ikke staten hensyn til. Det blir en rettssak der naboloven står sentralt, ifølge Stabell.

Maria Holtane-Berge i Utstranda velforening fulgte kommunestyret mandag kveld. Hun mener vedtaket viser at de har kommunens støtte.

– For oss er det viktig å få støtte og føle at kommunen står for det den har sagt, sier Holtane-Berge.