– Mer offensive i trafikken

DRAMMEN (NRK): Mange innvandrere har med seg en annen kjørekultur enn det som er i Norge, og det merker kjørelærere når de skal ta førerkortet.

Teoriprøve

Statens vegvesen er i gang med et prøveprosjekt hvor de blant annet skal formidle trafikksikkerhet på hele 14 språk for å nå ut til flest mulig.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

– En ukultur blant en del mennesker er at man ikke vil ta på seg sikkerhetsbeltet. Kanskje noen føler seg ukomfortabel med det, eller at man rett og slett ikke gidder, forteller kjørelærer Cecilie Fevang ved CEC trafikkskole i Drammen.

Hun opplever ofte at de som har vokst opp i et annet land har med seg en annen kjøre- og trafikkultur enn det vi har i Norge.

Cecilie Fevang, kjørelærer ved CEC trafikkskole

Fevang sier at trafikklærerne ikke klarer å endre holdningene til folk.

Foto: Chetan Rastogi / NRK

– I forhold til fart, fartstilpasning, høyreregler og vikepliktsregler er ofte anderledes i andre kulturer, sier Fevang.

– Hva legger du merke til?

– De er nok mer offensive i trafikken enn det vi er. Vi er et defensivt folkeferd når det gjelder biltrafikk, eller det er det vi vil, selv om vi ikke alltid oppfører oss sånn, forklarer Fevang.

Forskjellig kjørekultur

Hun nevner blant annet forbikjøringer på både mulige og umulige steder, og sier det er mye sinne, frustrasjon og tuting i trafikken. Men understreker at det også gjelder nordmenn i trafikken, som hun mener forandrer personlighet når man setter seg stresset i bilen.

– Men vi har forskjellig kjørekultur, så da er det viktig hvis man skal bo i et annet land å lære seg den kjørekulturen som er der. Hvis ikke vil man bli en risiko, sier Fevang.

Prøveprosjekt

Nå er Statens vegvesen i gang med et prøveprosjekt hvor de blant annet skal formidle trafikksikkerhet på hele 14 språk for å nå ut til flest mulig.

Umar Ashraf, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen

Ashraf forklarer at de fokuserer på punktene som kan redde liv i trafikken.

Foto: Chetan Rastogi / NRK

– I hovedsak skal vi oversette mange brosjyrer til forskjellige språk, men i tillegg skal vi også sørge for at kommunikasjonen vår avspeiler alle type folk i samfunnet, sier kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, Umar Ashraf.

Han understreker at det er farlig å tenke kollektivistisk om innvandrergruppene, og sier de ønsker å se på dette som problemer som er forskjellige fra individ til individ.

– Vi har valgt å fokusere på de punktene som redder liv. Det finnes kultur i både Øst-Europa og andre deler av verden hvor trafikkulturen tilsier at det er ukult å bruke bilbelte. I tillegg vet vi at det kan være en kulturell forskjell når det kommer til sikring av barn i bil, sier Ashraf.

– Legger til seg vaner

– Vi klarer ikke som trafikklærere å endre holdningene til folk. Vi kan lære dem å gjøre sånn og sånn, men holdninger er noe du har i deg, sier Fevang og legger til:

– Jeg føler ikke at det er så mye mer utrygt med innvandrere enn nordmenn bak rattet. Alle som tar lappen legger til seg sine vaner, avslutter hun.