– Dyrene må skytes umiddelbart

Villreinstammen i Nordfjella har et enormt smittepotensial og må skytes umiddelbart for å hindre spredning av skrantesyke, mener zoolog Petter Bøckmann.

Bøckmann

TO BE, OR NOT TO BE: Zoolog Petter Bøckmann mener villreinflokken i Nordfjella må skytes så fort som mulig for å hindre spredning av skrantesyke.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Her er det i bunn og grunn bare å slå til med alle de gode tiltak man får til. Dette er en uvanlig brutal og en uvanlig lite grei sykdom å ha med å gjøre. Det finnes ingen behandling, det finnes ingen vaksine og utfallet er alltid dødelig, forteller han.

Petter Bøckmann

Zoolog Petter Bøckmann.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Han mener at vi står i fare for å kun kunne spise mat som er dyrka under kontrollerte former innendørs hvis ikke man nå tar grep.

Denne uka ble det kjent at flere mener det kan ta flere år før man har fått utryddet villreinflokken hvor man har hatt utbrudd av sykdommen.

Kan smitte til mennesker?

Zoologen poengterer at man ikke vet hvordan andre dyr eller vi mennesker på sikt, vil reagere på sykdommen.

– Hvis vi ikke gjør noen ting, bare lar alt seile sin egen sjø, så ville alle de dyra som er mottakelig for denne sykdommen stryke med. Nå vet vi fra USA at det er noen reinstammer som har en naturlig immunitet og hvis det er noen sånne dyr i Norge, da vil de legge grunnlaget for reinstammen videre.

– Og det er klart, da sitter vi med den situasjonen at kanskje 95 prosent av reinstammen dør og noen få slipper igjennom, og det er jo sånn evolusjonen vanligvis fungerer, men det kan ta ganske lang tid.

Villrein på Hardangervidda

Flere eksperter tar nå til orde for at nedskyting av villrein i Nordfjella bør skje snarest, slik at sykdommen ikke sprer seg til for eksempel villreinstammen på Hardangervidda.

Foto: Petter Braaten / Statens naturoppsyn

Bøckmann er redd sykdommen vil ramme tamreinen også, og enda verre mener han det i tillegg kan gå ut over hele elgstammen i Norge.

Vil sleppe laus rovdyr for å bli kvitt sjuke reinsdyr

Svært farlig sykdom

Zoologen poengterer at det største problemet med skrantesyken er at man vet lite. Men det man vet er ikke oppløftende. Og mennesker har fått lignende sykdommer.

– Dette er jo samme sykdommen som kugalskap, skrapesyke og Creutzfeldt-Jacobs syndrom hos mennesker. Det er en sykdom som arter seg som en hjernebetennelse nærmest hvor hjernen blir ødelagt, hvor man mister førlighet og taleevne.

– Hva er verste tenkelige utfall i denne saken?

– Det verste er at syk rein smitter elg. Elg vet vi smitter hverandre og hvis all elgen i lavlandet blir smittet – så kan vi heller ikke lenger spise sau for de kan også eventuelt bli smittet. Dermed kan resultatet bli at vi kun kan spise mat som er avlet fram innomhus under trygge forhold.

Villrein på Nordfjella
Foto: Petter Braaten / Statens naturoppsyn