Normal

– Blir vanskelig å ta samfunnsberedskapen på alvor

HEISTADMOEN (NRK): Hvis forsvarssjefens forslag om dramatiske kutt blir en realitet, kan bemanningen på Heistadmoen bli halvert. Bekymringsfullt, mener Per Kristian Dahl, distriktssjef for HV03.

Per Kristian Dahl

– Politikerne må nå bestemme seg hva slags forsvar de vi ha, sier Per Kristian Dahl, distriktssjef for HV03.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

I dag ble det kjent at forsvarssjef Haakon Bruun-Hansens forslag til nytt forsvar innebærer 12.000 færre HV-soldater. Det gjør at HV03, og de andre 11 heimevernsdistriktene i Norge, går en usikker framtid i møte.

– Det er en situasjon som bekymrer meg, for det vil nok innebære at vårt distrikt blir redusert med omtrent halvparten. Det vil gå ut over beredskapen her i Sør-Norge, sier Per Kristian Dahl, distriktssjef for HV03 på Heistadmoen.

– På hvilken måte vil dere måtte kutte?

– Vi må kutte antall avdelinger, som vil føre til at vi får en redusert kapasitet til å støtte både politi og sivilt samfunn hvis det skulle være behov for det. Vi vil ikke ha nok styrker til å kunne hjelpe overalt, sier Dahl og legger til:

– Jo færre styrker, jo mindre evne til å være tilstede der det trengs. Vi ønsker å ta samfunnsberedskapen på alvor, og det vil nå bli vanskelig.

Per Kristian Dahl

Det eventuelle kuttet vil føre til mangel på både folk og utstyr, sier Per Kristian Dahl, distriktssjef for HV03 på Heistadmoen. Mange av Heimevernets feltvogner er fra 1985.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Forsvarssjefen har ikke har noe annet valg

Dahl forstår at forsvarssjefen ikke har noe annet valg.

– Vi er betydelig underfinansiert, og da har forsvarssjefen to valg: han kan be om flere midler, eller redusere strukturen.

Ved siden av kutt i Heimevernet, er det lagt fram forslag om kutt i 800 sjefsstillinger, samt kutt i marinen, luftforsvaret og Kystjegerkommandoen.

Regjeringen vil gjennom vinteren og inn i 2016 jobbe med langtidsplanen. Våren 2016 vil forsvarsministeren legge fram planene som ei stortingsmelding.

– Politikerne må nå bestemme hva slags forsvar de vi ha. Jeg kunne tenkt meg at det Heimevernet vi har i dag består, med den samme distriktstrukturen, omlag samme størrelse, lokalt forankret med et sjøheimvern.

Gammelt utstyr

Sikring av infrastruktur og objekter er Heimevernets primære oppgave.

– Vi trenger nytt utstyr for å løse de oppdragene vi har.

Mange av Heimevernets feltvogner er fra 1985. Også våpnene er gamle.

– Vi blir jo tilført mye nytt, men mye er gammelt. AG 3-ene våre er fra 1968. Nye bevæpninger er på vei inn, men vi ønsker selvfølgelig at det skal komme raskere.