Hærtillitsvalgt: – Fagmilitær dumskap å flytte helikoptre

Samtidig som forsvarssjefen foreslår å styrke Hærens tilstedeværelse i Nord-Norge ligger det inne i dagens rapport å fjerne alle helikoptrene de samarbeider med fra området. Dumskap og moralsk problem, mener hovedtillitsvalgt.

Medisinsk evakuering med Bell-helikopter og Pål B. Nygaard (innfelt)

MEDISINSK EVAKUERING: Helikoptrene som nå er foreslått flyttet er sentrale i evakuering hvis soldater blir skadd. Så sent som i begynnelsen av september var forsvarssjefen selv på besøk i Nord-Norge og fikk se soldater øve på slike evakueringer. Hovedtillitsvalgt Pål B. Nygaard reagerer på forslaget om å fjerne helikoptre fra området.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret, Øyvind Bye Skille / NRK

I det ferske rådet fra forsvarssjefen foreslås det å flytte Forsvarets Bell-helikoptre fra Bardufoss i Troms – for å samle alle i ett fagmiljø på Rygge flystasjon i Østfold.

– Hvis forsvarssjefen vil fjerne den dedikerte helikopterstøtten fra Hæren er det ikke et fagmilitært råd. Det er fagmilitær dumskap, sier hovedtillitsvalgt Pål B. Nygaard i Hæren til NRK.

Den tillitsvalgte i Norges Offisersforbund reagerer svært sterkt på forslaget som innebærer at Hæren ikke lenger vil kunne øve regelmessig og effektivt sammen med Forsvarets største helikopterenhet.

Øvelse av evakuering av skadd soldat i helikopter

Bell-helikoptrene brukes i dag til blant annet medisinsk evakuering. Her sees en øvelse på en slik evakuering i 2009.

Foto: Erik Drabløs / Forsvaret

Bell-helikoptrene er i dag i bruk for raske forflytninger av mannskaper der det trengs, og er særlig viktig for å kunne frakte soldater til medisinsk behandling om de skulle bli skadd.

Slik medisinsk evakuering var svært viktig for Hærens soldater da de var utplassert i Afghanistan, og samarbeid med helikoptre ble ansett som en forutsetning for å kunne reise ut i kamper.

Hærsjefen: Kan i verste fall føre til at liv går tapt

Øverste leder for Hæren, generalinspektør Rune Jakobsen, har selv sittet i Forsvarets ledergruppe og har vært med på å lage forslaget der flyttingen ligger inne. En flytting som skyldes harde valg og pengeprioriteringer.

Rune Jakobsen

Generalinspektør Rune Jakobsen i Hæren er tydelig på at han helst skulle fortsatt å ha helikoptre i Nord-Norge.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Mangel på helikoptre betyr at det tar lengre tid å få evakuert skadet personell. Noe som i verste fall kan medføre at vi mister folk som ellers kunne overlevd om de ble evakuert, sier Jakobsen til NRK.

Generalinspektøren for Hæren forteller at Forsvaret som helhet også mister en viktig ressurs for å kunne reagere hurtig mot trusler.

– Det er noe jeg beklager sterkt fordi det innebærer at vi ikke kan understøtte Brigade Nord i en stridssituasjon med medisinsk evakuering. Det er et moralsk problem som jeg håper politikerne vil gjøre noe med i den pågående prosessen, sier Jakobsen.

CV90 på Akershus festning

I det fagmilitære rådet står det at Hæren skal styrkes med mekaniserte enheter i Troms og Finnmark. Det snakkes da om stridsvogner eller stormpanservogner som denne CV9030 under en oppvisning i Oslo.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Styrker Hæren i nord

Samtidig som helikoptrene flyttes vekk fra Nord-Norge ønsker forsvarssjefen å satse betydelig i området om han får økte budsjetter.

Etter planen skal Hæren flytte flere av sine tyngre kjøretøyer som Leopard-stridsvogner og CV90-stormpanservogner til Nord-Norge. Det planlegges også ny tilstedeværelse fra Hæren i Finnmark.

Forslaget om å flytte Forsvarets helikoptre til Rygge flystasjon ligger derimot inne uansett om det kommer mer penger eller ikke.

– Det er dramatisk for Hæren. Helikopterstøtten har vi hatt siden 1963, og Afghanistan-oppdraget med helikopterstøtte har jo bevist gang på gang hvor viktig det er å ha denne type ressurs tilgjengelig, sier hovedtillitsvalgt Nygaard.

Jon Gelius intervjuer forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen om de varslede kuttene i forsvaret.

UENIG MED SIN EGEN GENERAL: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ble intervjuet om uttalelsene fra hærsjefen i Dagsrevyen, og sa rett ut at han var uenig med hærsjefen i synet på mulige konsekvenser av å flytte helikoptrene.

Forsvarssjefen innrømmer problem

Haakon Bruun-Hanssen i stridsutrustning på besøk hos Hæren

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen var selv i Troms i begynnelsen av september og fikk delta på skarpskytterøvelser og medisinsk evakuering.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

I det fagmilitære rådet legges det vekt på et styrket helikoptermiljø på Rygge med bedre evne til å hjelpe spesialstyrkene og politiet på Østlandet i beslutningen om flytting.

Også forsvarssjefen innrømmet på fremleggelsen at akkurat dette punktet er utfordrende.

– Vi skaper en utfordring for oss selv med mindre mobilitet og mangel på medisinsk evakuering i Hæren, sier Haakon Bruun-Hanssen.

Han mener likevel at det kan løses på andre måter.

– Det er viktig at vi kan utnytte kystvakthelikoptrene til evakuering, og også eventuelt samarbeid med det sivile samfunn, sier forsvarssjefen.