Hopp til innhold
Anmeldelse

Gir skoleglede for førskolebarn

Enhver som føler seg litt engstelig før skolestart, vil bli beroliget av Anna Fiskes inkluderende og varme bildebok.

Bokomslag "Hvordan begynner man på skolen" og Anna Fiske

BARNEBOK: Anna Fiske snakker direkte til barn som skal begynne på skolen i sin nye sakprosabok.

Foto: Anna Fiske/Fredrik Hagen / Cappelen Damm/Scanpix
Bok

Hvordan begynner man på skolen?

Anna Fiske

Illustrert av Anna Fiske

Barnebok

2020

Cappelen Damm

At man skulle trenge en bok om hvordan man begynner på skolen, hadde jeg aldri trodd. Men hvorfor ikke, når det finnes bøker av typen «Hvordan gi litt mer f», «Hvordan omgås idioter» eller «Hvordan snakke så barn vil lytte».

«Hvordan begynner man på skolen?» er en sakprosabok for barn som skal begynne på skolen. Den er skrevet og illustrert av Anna Fiske, som i fjor høstet velfortjent oppmerksomhet for boken «Hvordan lager man en baby?» . Der gikk hun rett på sak i ord og bilder og tok ingen forblommede omveier om storken eller blomster og bier.

Årets bok har ikke like stort potensial til å begeistre de voksne, som kanskje var takknemlige for å få litt hjelp til å formidle forplantningslæren. Den er mer forutsigbar, og ikke fullt så sprelsk som forgjengeren.

Men for målgruppen selv er den kanskje vel så interessant. Hvor mange fem- og seksåringer har ikke lurt på hvordan det skal bli å begynne på skolen? Anna Fiske gir svar, så godt hun kan.

barn med skolesekker, bildebok

FORSKJELLIGE SEKKER: Tegningene er tydelige, uvørne. Ofte ramser de opp forskjellige varianter av samme ting, som nettopp skolesekker, stoler eller skolebygninger.

Illustrasjon: Anna Fiske / Cappelen Damm

Illustrerende

Tegningene er bokens blikkfang. Bildene veksler mellom å skildre ett og ett barn, større tablåer med mange barn i klasserommet eller skolegården, eller en og en gjenstand – som for eksempel kan ligge i skolesekken. På svært pedagogisk vis understreker Fiske at det finnes ulike typer skoler og ulike typer barn. Alt er riktig og alle er like viktige, skriver Fiske. Tegningene er tydelige, uvørne. Ofte ramser de opp forskjellige varianter av samme ting, som nettopp skolesekker, stoler eller skolebygninger

skole, illustrasjon

FORSKJELLIGE SKOLER: Skolen kan være høy eller lav, stor eller liten, skriver Anna Fiske. Det viktigste er at den er et sted der du skal ha det bra.

Illustrasjon: Anna Fiske / Cappelen Damm

Informerende

Teksten gir god og grundig informasjon. Fiske tar førskolebarna på alvor. Den som lurer, får svar på hvem man treffer på skolen, hvordan skoledagen kan arte seg, hva man lærer og hva man gjør i friminuttene.

Teksten er skrevet med store bokstaver, men skal nok leses av en voksen for barna som jo ofte ikke har lært å lese ennå.

Illustratsjon skoledag

VELKOMMEN: Alle skal føle seg velkommen på skolen, understreker forfatteren.

Illustrasjon: Anna Fiske / Cappelen Damm

Inkluderende

Ingen har grunn til å engste seg for skolestart etter å ha lest Anna Fiskes bok. Hun understreker at både lærer, assistent, vaktmester og rektor alltid vil barnas beste.

Kanskje kan man krangle med andre barn, men gode venner blir alltid ferdige med uoverensstemmelsene, skriver Fiske. Det er betryggende. Men blir det også litt for velment insisterende?

Jo visst bør man snakke frem alt det fine med skolen og den hverdagen som snart skal fylle store deler av livet til seksåringen. Det kan likevel hende barnet hadde hatt godt av å høre at alt ikke nødvendigvis alltid er like lett, men at det fins voksne man kan snakke med om noe blir vanskelig?

Jeg liker godt at Anna Fiske henvender seg med direkte spørsmål til barna.«Hva kan du finne i et klasserom?», spør hun, og «Hva finner du ikke i et klasserom?» Så kan barna selv lete i bildene og prøve å finne noen svar.

«Hvordan begynner man på skolen?» blir en bruksbok, en aktivitetsbok, nærmest, i tillegg til at den gir trygghet og kunnskap.

Sakprosabøker for helt små barn finnes det ikke så mange av i Norge. Det er plass til flere.

Dette er en raus bok. Varm. Midt i blinken, vil jeg si, for den som snart skal begynne på skolen.

Anbefalt videre lesing: