Hopp til innhold

Hjemlengsel

Hjemlengsel - er en av de sterkeste, indre drivkreftene vi har.

Sommer
Foto: Vikene, Solveig / SCANPIX

Hjemlengsel - er en av de sterkeste, indre drivkreftene vi har. Lengselen etter det og de vi dypest sett tilhører.

Mange får en liten smak av dette ved juletider. Det er som om alle vil ”hjem til jul”.
Hjemlengsel er noe mer enn et svakt ønske eller en forbigående lyst. Den sitter dypere. Hjemlengsel har med hele vår identitet å gjøre – hvem vi er. Vi søker våre røtter, vårt opphav og vår tilhørighet.

Når den dype hjemlengselen tar tak i et menneske, skal det sterke krefter til for å stå imot. For mange blir hjemlengselen så sterk at de etter hvert flytter livet etter. De følger hjertets ”golfstrøm.”

Jeg tror at alle mennesker bærer på en hjemlengsel som går dypere enn lengselen etter hjemland og hjemsted, slekt og familie. Den dypeste hjemlengselen handler verken om geografi eller biologi, - den er åndelig. Jeg tror vi bærer på en eksistensiell hjemlengsel, en grunnleggende lengsel etter Gud, vår himmelske Far, vårt åndelige opphav.

Det er derfor vi bærer på de samme spørsmålene: Hvor kommer jeg fra?
Hvorfor lever jeg? Hvor går jeg når jeg dør? Vår dypeste hjemlengsel har sin grunn i våre eksistensielle behov: Vi lengter etter den betingelseløse kjærligheten som kan gi oss den ubetingede tilhørigheten.

Vi lengter etter å komme hjem og å bli omfavnet, vi lengter etter et varig hjem der vi hører til, uavhengig av om vi føler oss vellykket eller mislykket. Hvor er hjem? Det eneste sted der jeg finner denne betingelseløse kjærligheten og den ubetingede tilhørigheten, er hos Gud.

Fader Augustin sa: ”Våre hjerter er urolige til de finner sin hvile i Gud.”

Å komme hjem, er å være der Gud er. Og det er ikke høyt oppe eller langt borte. Gud vil bo i oss.

Jesus sa: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.” Joh 14,23

Gud vil gjøre mitt hjerte til sitt hjem. Han vil at det også skal være mitt hjem slik kan Gud og jeg kan være hjemme sammen .

Herbjørn Sørebø sa: ”Alle reiser er en omvei hjem.”

Kanskje alle våre reiser gjennom livet – bare er omveier til dette stedet i vårt indre, der Gud har valgt å være – og der vi kan være hos Gud i en trygg omfavnelse.

Egil Svartdahl

Musikk O bli hos meg Ole Paus

Skog