Normal

Han kjenner deg

– Å være gjenkjent gir både selvtillit og skaper identitet, sier Nils Åge Aune i sin siste morgenandakt for denne gang.

Jesus bærer korset (av El Greco)
Foto: Wikipedia

Da jeg var i 15-årsalderen var jeg en gang med på et stort ungdomsmøte. En kjent leder som mange av oss så opp til, skulle delta. I det vi kommer inn i møtehallen hvor alt skal foregå, opplever jeg at han kommer rett bort til meg og sier: ”Hei, det er fint at du er her, jeg mener å huske at du var her i fjor også?” Så sa han navnet mitt. Trefningen varte bare et øyeblikk, men jeg var gjenkjent av selveste topplederen. Denne mannen har fremdeles en høy stjerne hos meg, selv etter 30 år. Jeg ble nemlig gjenkjent. Å være gjenkjent gir både selvtillit og skaper identitet.

Jeg tenker på dette når jeg noen ganger som prest havner i situasjoner der jeg ikke kjenner igjen folk jeg har møtt. Det er like pinlig og smertefullt hver gang når jeg må innrømme overfor noen jeg burde ha kjent: Jeg kjente ikke igjen deg. Selv om de aller fleste er overbærende, ser jeg nok at det slokner et ørlite lys i den andres øyne da.

Ordet for dagen i dag lyder slik: ”…mange ble forferdet ved synet av ham – han var verre tilredt enn noen mann og så ikke ut som et menneske” (Jes 52,13-15).

Det er Verdens Frelser, han som skulle bøte for våre synder med sitt liv, det snakkes om her. Han ble plaget til det ugjenkjennelige. Fornedrelsen gikk så langt at de kjente han ikke igjen mer. Identiteten og det gjenkjennbare var borte. Han ble nærmest utradert. Det er vanskelig å forestille seg at noen kunne lide slik. Men vi vet at det var det som skjedde med Jesus. Og når vi senere har sett gjenskapninger av dette, så gir det samme fornemmelsen. Den som har sett Mel Gibsons film ”The Passion of the Christ” blir overveldet av det samme: Han var ”..... verre tilredt enn noen mann og så ikke ut som et menneske.”

Han ble såret til det ugjenkjennelige. Det har de største konsekvenser for oss. Det gjør at vi blir gjenkjent. På grunn av den enes fornedrelse, blir du og jeg gjenkjent av Gud. Forholdet mellom Gud og menneskene blir aldri det samme igjen etter det som skjedde med Jesus: Vi blir aldri mer fremmede for Gud. Nå kan du alltid vende deg til han og vite: Han kjenner deg. Du blir gjenkjent med det samme du kommer.

Nils Åge Aune

Musikk: Divisi - «Se denne mann»