Ytring

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets forklarer hvordan oljeprisfallet har oppstått, og hvordan det påvirker norsk økonomi.

Se oljeeksperten tegne og forklare oljeprisfallet

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets forklarer hvordan oljeprisfallet har oppstått, og hvordan det påvirker norsk økonomi.

Informatikkprofessor Josef Noll tror det har eksistert falske basestasjoner, og mener PSTs redegjørelse ikke besvarer forskernes spørsmål.

Forsker: PST driver med fullstendig tåkelegging

Informatikkprofessor Josef Noll tror det har eksistert falske basestasjoner, og mener PSTs redegjørelse ikke besvarer forskernes spørsmål.

En ny forskningsrapport fra NTNU viser at 7 av 10 i omsorg av barnevernet har psykiske lidelser. Anna Røstbakken i landsforeningen for barnevernsbarn forteller sin historie og møter barne-minister Solveig Horne i Aktuelt.

- Jeg hadde spiseforstyrrelser og fikk ikke hjelp

En ny forskningsrapport fra NTNU viser at 7 av 10 i omsorg av barnevernet har psykiske lidelser. Anna Røstbakken i landsforeningen for barnevernsbarn forteller sin historie og møter barne-minister Solveig Horne i Aktuelt.