Ytring

Prest på Hamar, Sara Elisabeth Moss, mener drap på kristne og atomavtaler blir skviset ut av mediedekningen til fordel for å skrive HOMO med store bokstaver.

Prest omdøper avisa «Vårt Land» til «Vårt homo-Land»

Prest på Hamar, Sara Elisabeth Moss, mener drap på kristne og atomavtaler blir skviset ut av mediedekningen til fordel for å skrive HOMO med store bokstaver.

Willoch forteller om den dramatiske dagen hos Dagsnytt 18.

Dette husker Kåre Willoch best fra 9. april

Willoch forteller om den dramatiske dagen hos Dagsnytt 18.

Kari Jaquesson forteller at hun vil politianmelde Trygdekontoret for brudd på sexkjøploven dersom ingen andre gjør det.

Kari Jaquesson møter Thomas Seltzer til pornodebatt

Kari Jaquesson forteller at hun vil politianmelde Trygdekontoret for brudd på sexkjøploven dersom ingen andre gjør det.