Bølge mot svaberg - Foto: Frode Lerang /
Foto: Frode Lerang

Ny energikilde kan bli klimabombe

Verdenshavene gjemmer en uunyttet energiressurs like stor som alle dagens fossile kilder tilsammen, kull inkludert. Forskningen på såkalte hydrater har eksplodert og norske forskere ligger i teten.

I dyphavet finnes en spesiell form for is som kalles hydrater. Hydrater dannes under svært høye trykk og lave temperaturer og kjennetegnes ved at inne i isen er det naturgass som for eksempel metan. Denne gassen vil stadig flere aktører utvinne.

Isbitar frå frysen - I motsetning til isbiter fra fryseren inneholder hydratisen metangassScanpix

I motsetning til isbiter fra fryseren inneholder hydratisen metangass

Foto: Scanpix

Enorme energimengder

- Forskere regner med at hydratmengdene er enorme, kanskje like store som alle fossile energiressurser i verden sammenlagt , kull inkludert, forteller professor Arne Graue ved Universitetet i Bergen

Utvinning av hydrater er en risikosport

forskningsdirektør Knut Alfsen / Cicero senter for klimaforskning

Målet er å utvinne metanet og bruke det i gasskraftverk. Det er imidlertid litt av en utfordring, blant annet fordi forekomster av hydrater ligger spredt. Norske forekomster er ennå ikke kartlagt, men både Japan, Canada og India har funnet store mengder i sine havområder.

Klimatrussel

Det finnes de som er skeptiske til den nye energikilden. Metan er en særdeles kraftig drivhusgass; omtrent 25 ganger mer effektiv som «bidragsyter» til drivhuseffekten enn CO2.

Forskningsdirektør Knut Alfsen ved CICERO senter for klimaforskning mener at utvinning av hydrater er en risikosport. Klarer en å forbrenne gassen kontrollert vil "bare" CO2 bli avfallsprodukt. Det Alfsen frykter mest er at uforbrent metangass forsvinner rett opp i atmosfæren når hydratlagrene forstyrres. Da kan vi virkelig få problemer siden gassen har så stor klimaeffekt.

Bytter naturgass med CO2

Forurensing - Foto: Chris Carlsen / Scanpix/AP
Foto: Chris Carlsen / Scanpix/AP

Stadig større interesse

En av de største utfordringene i dag er å finne en metode som gjør det lønnsomt å utvinne metan fra gasshydrater. Forskere i Norge ligger langt framme i dette arbeidet:

Professor Arne Graue ved Universitetet i Bergen har utviklet en metode der metanhydrater eksponeres for CO2. Resultat blir at den ene drivhusgassen byttes ut med den andre. En lagrer med andre ord CO2 på en stabil måte samtidig som metangassen frigjøres. Knut Alfsen mener på sin side det er lite sannsynlig at man kan utvinne metan fra gasshydrater og samtidig få et CO2 regnskap som går i null – det blir i så fall veldig dyrt.

Hvor brennbar er en bursdag? Eller en laptop i sofaen? Vi tester om gardiner av bomull brenner raskere enn gardiner av polyester og oppdager at den samme madrassen brenner dårligere i England enn i Norge.
Helgelandskysten - under havørnas vinger
Norsk naturserie. Helgelandskysten er et rike bestående av tusen øyer med en helt spesiell fauna. Her skal vi blant annet møte vår største ugle og vår største ørn på nært hold, i sjeldne opptak av familielivet, og ærfuglen - som viktig del av norsk kystkultur. (5:8)
Hvorfor tolererer vi ikke offentlig sinne her i landet? Er det så farlig å være litt sint? Abels Tårn. Talk Radio.