Jakter på klimasvar i isødet

Norske forskere i spissen for omfattende klimaekspedisjon mot Sydpolen. NRK er med!

Forskerteamet under forberedelsene til traversen på Troll

Forskerteamet under forberedelsene til traversen på den norske Troll-stasjonen.

Foto: Norsk polarinstitutt

Kilde: NRK

Etter over to år med forberedelser er det klart for den største norske forskningsinnsatsen i Antarktis i moderne tid.

17. november legger norske og amerikanske forskere ut på ekspedisjon gjennom isødet.

60 tonn utstyr fraktes rundt 5500 kilometer i et området  som byr på temperaturer under 50 minus og issprekker som kan bli 50 meter dype.

Målet er å finne svar på vår tids største utfordring; klimagåten.

Ukjent område

- Arbeidet vil foregå i den minst utforskede del av Antarktis og vil gi et unikt datamateriale fra områder det finnes svært lite informasjon om, sier Jan-Gunnar Winther fra Norsk polarinstitutt i Tromsø som er leder for ekspedisjonen.

  Se intervju med Jan-Gunnar her!

Ekspedisjonen er en del av Polaråret 2007 og både norske og amerikanske forskere er med.

I tillegg deltar NRKs journalist Unni Ødegaard  og fotograf Torbjørn Krane. Hver dag skal de rapportere hjem om det som skjer.

Området rundt Troll-stasjonen.

Bildet viser området rundt Troll-stasjonen hvor forskerne nå forbereder turen.

Foto: Norsk polarinstitutt

Fra den norske Troll-stasjonen skal de karre seg inn til den amerikanske forskningsstasjonen på polpunktet.

Les: Møt forskerne her!

Enorme konsekvenser

Hovedmålet er å undersøke endringer av ismassen i Dronning Maud Land.

- Hensikten er å forstå hvilke rolle Antarktis spiller i det globale klima og spesielt den effekten endringer av ismasser i Antarktis har på det globale havnivået, sier Winther.

Isen, som blir forskernes arbeidsplass de neste månedene, utgjør 92 prosent av all landis i verden.

Hva skjer hvis den begynner å smelte?

- For eksempel vil 1 % reduksjon av ismassen i Antarktis vil få verdenshavene til å stige med 70 cm. Det er mer enn hva FNs klimapanel regner med at havnivåendringen blir i dette århundret, sier Winther.

Svar i minibobler

Underveis mot polpunktet skal det tas en rekke vitenskaplige prøver og analyser. Svarene på de store spørsmålene finnes i bitte små luftbobler.

- Nedbøren i Antarktis lagres lag på lag slik at sammensetningen av gasser i atmosfæren fra tidligere tider er innkapslet i ørsmå luftbobler som er fanget i isen fra den gang snøen falt, sier Winther.

- Ved å ta prøver av isen dypt nede vil vi få informasjon om variasjoner i nedbør, temperatur og atmosfærens sammensetning gjennom de siste 1000 år, sier Winther.

Det vil også bli satt ut automatiske værstasjoner underveis. Disse skal registrere og sende meteorologiske data via satellitt i flere år framover.

I tillegg skal forskerne foreta ulike målinger av isen med radar.

Skjulte innsjøer

Enkelte steder i Antarktis finnes det innsjøer under flere kilometer tykk is.

Ekspedisjonen skal passere områder hvor det nylig er oppdaget nye innsjøer og vil foreta målinger for å kartlegge disse.

Ifølge Winther har Norge aldri før gjennomført en slik logistisk krevende ekspedisjon i det indre av Antarktis.

- Fire beltevogner med åtte sleder inklusiv en sovemodul, en oppholds- og kjøkkenmodul og en verkstedscontainer samt mengder av drivstoff, felt- og vitenskapelig utstyr skal fraktes rundt 5500 km under svært krevende klimatiske forhold. En forventer temperaturer under -50 °C, sier han.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 1401088522


Varnish cache server

Om noen år kan det hende du har på deg klær produsert ved hjelp av bakterier, eller klær som reparerer seg selv. Det enorme klesforbruket vårt tyner jordas ressurser, og nå leter forskere etter alternative tekstiler.
Orienteringsevnen blir bl.a satt på prøve i dagens program, når deltakerne må spille krokett i blinde, med seg selv som ball! Vi møter også den blinde 18-åringen Dave Janischak, som orienterer ved hjelp av sin egen sonar, tungen! (2:6)
Norsk dokumentarserie. Folkeopplysningen ser på fenomenet matallergi og intoleranse. En million nordmenn oppgir at de har matallergi eller er intolerante, men hvorfor tåler vi ikke lenger melk og brød? Programleder Andreas Wahl blir kurert for egne brødtraumer hos en kinesiolog og sender kjernesunne Eva til allergitesting på alternativmarkedet. Sesong 2 (4:6)