Barn med bok - Skolene skal bli flinkere til å oppdage og forhindre mobbing i skolene. De trønderske skolene kommer godt ut i tredje runde av tilsynet.Colourbox

Skolene skal bli flinkere til å oppdage og forhindre mobbing i skolene. De trønderske skolene kommer godt ut i tredje runde av tilsynet.

Foto: Colourbox

Trønderske skoler i tet

Trønderske skoler er blitt flinkere til å hindre mobbing blant elevene. Det kommer fram i en undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet.

– I Nord-Trøndelag er skolene bedre til å jobbe med elevenes sosiale miljø enn før, sier utdanningsdirektør Randi Segtnan.

– Vi ser veldig gode resultat for fylket. Det er få avvik, og det er derfor en oppmuntrende rapport som blir lagt fram fra Utdanningsdirektoratet nå, sier hun.

Skal bli bedre å være barn

Fylkesmenn over hele landet undersøker nå slike forhold i skolene, og Nord-Trøndelag er blant fylkene som gjør det aller best når det gjelder gode skolemiljøer.

– Vi vet at enkelte unger ikke har det godt på skolen. Grunnen til at vi jobber med dette over tid, er at vi skal forebygge og avdekke. Den jobbinga som foregår nå med tilsyn og oppfølging av tilsyn, gjør at det skal bli bedre å være barn. Vi ser at den systematiske jobbinga kan føre til at det blir mindre mobbing. Og vi håper at dette resultatet skal bli varig, sier Segtnan.

– Må ikke være et blaff

Også i Trondheim har kommunen lenge jobbet systematisk for å hindre mobbing og for å bedre læringsmiljøet for elevene, sier prosjektleder Erlend Moen.

– Vi opplever at tilbakemeldingene direkte fra skoler og elever er bra. Nå viser også undersøkelsene til Utdanningsdirektoratet at vi er på riktig veg, sier han.

– Dette er likevel et felt hvor man hele tida har utfordringer og hele tida må jobbe. Det er jo den kontinuerlige, langsiktige og systematiske jobbinga som gir resultater. Arbeidet mot mobbing må ikke være et blaff, sier Moen.

Følger ikke opp i praksis

Utdanningsdirektoratet har så langt hatt tre runder med tilsyn i skoler og kommuner. De har undersøkt om kommuner og skoler arbeider for at elevenes sosiale miljø på skolen er godt.

Første og andre runde av tilsynet viste at mange skoler har planer for arbeidet, men at de ikke følger det opp i praksis.


Etter tredje runde med tilsyn ser direktoratet at det har blitt en liten bedring, men at mange skoler og kommuner fremdeles ikke følger regelverket som skal gi elevene et godt skolemiljø.

Det direktoratet har kontrollert, er blant anna hva skolen gjør når de avdekker eller får mistanke om uønsket atferd, samt om skolen følger reglene for hvordan de skal håndtere slike saker.

Ofte har ikke skolens ansatte en felles forståelse av hva de skal varsle om, og det fins ingen rutine for å varsle skoleledelsen.

Skolene informerer ikke elevene og foreldrene godt nok når de setter i verk tiltak, og fatter for sjelden enkeltvedtak. Det skriver Utdanningsdirektoratet i oppsummeringa etter den tredje runden med tilsyn.

Studenter fra Institutt for musikk, NTNU, framfører musikk som ble spilt av "Det musikalske Øvelses Selskab av 1815" i Trondheim på 1800-tallet.
Sivilforsvaret er i beredskap ved ulykker, branner og leteaksjoner. Derfor må de øve seg på å ta seg fram i ulendt terreng. Det gjorde de på Byneset, der de fikk prøve seg på ATV.
I tretti år har Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag forska på helsen vår. I dag ble HUNT feira for sin banebrytende forskning.
Dagens Midtnytt på 60 sekunder.
Her presenterer vi 60 sekunder med nyheter fra NRK Trøndelag.
Midtnytt 60 sekunder onsdag
Her får du dagens Midtnytt i kortform
Her får dere mandagens viktigste nyheter på litt over ett minutt.
Her er dagens kjapp-versjon av Midtnytt!
Midtnytt i kortversjon 11.9.14.
Her kan du se kortversjonen av midtnytts nyhetssending.
Kortversjonen av Midtnytt 9. september.
Midtnytt på 60 sekunder mandag 08.09.14