Debatten ble en livlig og engasjert tvekamp mellom tilhengere og motstandere, der sistnevnte gruppe var i flertall på talerstolen og den ivrigste til å applaudere.

Det så en periode ut til at motstanderne var i ferd med å omvende tvilere og skape et flertall for dissensen i resolusjonsforslaget.

Vendepunktet kom da partilederen selv entret podiet og la fullt trykk bak en innstendig oppfordring til landsmøtet om ikke å blokkere for Høyres mulighet til å påvirke utformingen av direktivet.

– Jeg ber landsmøtet stemme for resolusjonen. Da gir dere ledelsen og stortingsgruppen fullmakt til å finne den riktige balansen mellom personvernhensyn og hensynet til politiets behov for et nytt redskap i kampen mot kriminalitet, sa Solberg.

Splittet regjering

Innad i regjeringen er det splittelse når det kommer til datalagringsdirektivet. Arbeiderpartiet er det eneste av de tre regjeringspartiene som er for EUs nye direktiv.

Datalagringsdirektivet ble sendt ut på høring i januar, og en opptelling blant hørungsuttalelsene viste at det var et klart flertall mot datalagringen.