Det er moren til 14-åringen som har anmeldt sin tidligere ektemann, for å ha giftet bort deres felles sønn til en to år yngre pike.

Ut av Norge

I et intervju med NRK forteller signøyerkvinnen "Ivonna" at hennes tidligere mann dro ut av Norge for å skaffe kone til sønnen.

Gerd Fleischer

Gerd Fleischer

- Det går ikke at de to barna skal elske hverandre. De er for små til å elske, for de vet ikke hva det vil si, sier "Ivonna".

Samtidig er ikke dette et enestående tilfelle, heller ikke i det norske signøyermiljøet.

- Å gifte seg i så ung alder er vår tradisjon, forteller kvinnen.

Moren, som er i 30-årene, bor i Norge og er norsk statsborger, sier at eksmannen nå holder sønnen skjult for henne.

Forbudt

Fra 1.september fikk straffeloven et tillegg som sier at den som inngår ekteskap eller medvirker til et ekteskap med noen som er under 16 år, kan straffes med fengsel inntil 4 år.

Politijuristen ved politistasjonen som etterforsker anmeldelsen, bekrefter overfor NRK at de nå er i ferd med å se på saken. Men at anmeldelsen er for fersk til at politiet kan fortelle hva etterforskningen viser.

Uteglemt

At den første anmeldelsen mot tvangsekteskap mellom barn kom fra rom-folket, mener leder Gerd Fleischer ved kontoret "Selvhjelp for innvandrere og flyktninger", er et lite paradoks.

- Det som er utrolig er at den første anmeldelsen, etter at det i høst kom et eget lovforbud mot slike ekteskap, kommer fra et miljø som var fullstendig oversett og glemt da handlingsplanen mot tvangsekteskap kom i 1998, sier Gerd Fleischer ved kontoret "Selvhjelp for innvandrere og flyktninger".

Kontoret har begynt å engasjere seg for sigøynere og har satt i gang et eget prosjekt rettet mot rom-kvinner, ungdom og barn.

-Sigøynerne oversett

Signøyer-miljøet i Sør-Norge består av rundt 450 personer, av dem rundt 150 barn.

Fleischer mener det er behov for en rekke tiltak mot rom-folket. 95 prosent av dem regnes for å være analfabeter, ifølge Fleischer.

- Det kan ikke fortsette at det arrangeres ekteskap mellom barn under den seksuelle lavalder. Det skulle ikke gå an at myndighetene fullstendig har glemt denne gruppen, sier Gerd Fleischer til NRK.

Ber Dåvøy om tiltak

Barne- og familieminister Laila Dåvøy

Barne- og familieminister Laila Dåvøy

Gerd Fleischer sier hun har bedt barne- og familieminister Laila Dåvøy om en helhetlig handlingsplan for rom-folket med tiltak for blant annet å bekjempe arrangerte ekteskap.

Og barne- og familieministeren reagerer med bestyrtelse over opplysningen om ekteskapet mellom 14- og 12-åringen.

- Det er jo fryktelig at også unge mennesker fra rom-folket er utstatt for tvangsekteskap i Norge. Dette er ulovlig. vi har en tvangsekteskapsplan og den gjelder for absolutt alle i dette landet.

Statssekretærutvalget for barn og unge vil drøfte romani-folket spesielt på neste møte. Dåvøy sier også at det kan bli aktuelt med særskilte tiltak for denne gruppen.

I likhet med Gerd Fleischer er hun overrasket over at den første anmeldelsen av tvangsekteskap kommer fra sigøynermiljøet, og ikke fra de innvandrergruppene som har vært mest debattert i offentligheten i forbindelse med problemstillingen.

- Men uansett hvilket miljø denne saken kommer fra, er vi nødt til å gripe fatt i det, sier Dåvøy.

Lyd og video